MINISTARSTVO ZOIE: Raspisan natječaj 2017. za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća na području zaštite okoliša

zastitaokolisa5909a8044a6a8

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisalo je 23. svibnja javni natječaj za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća na području zaštite okoliša u 2017. Rok za podnošenje prijava je 60 dana. Bit će nagrađeni najbolji projekti poslovnog sektora, jedinica lokalne samouprave, udruga i odgojno-obrazovnih ustanova. Prijave za dodjelu priznanja i nagrada mogu podnijeti sve pravne i fizičke osobe.

U poslovnom sektoru priznanja i nagrade će se dodijeliti u četiri glavne kategorije – za doprinos zaštiti okoliša kroz unaprjeđenje ili realizaciju projekata u sustavima upravljanja, za novi proizvod i uslugu koji doprinose održivom razvoju, za primjenu inovativnog rješenja u području proizvodnih procesa i metoda te za međunarodnu poslovnu suradnju. Kandidati za neku od prethodne četiri kategorije mogu se prijaviti i za dodatnu petu, za projekte koji značajno doprinose očuvanju bioraznolikosti i prirodnih ekosustava. Finaliste ove nacionalne nagrade iz poslovnog sektora Ministarstvo će prijaviti za Europsku poslovnu nagradu za okoliš koja se dodjeljuje na razini EU-a svake dvije godine.

Za jedinice lokalne i regionalne samouprave dodijelit će se priznanja i nagrade za doprinos zaštiti okoliša koji uključuje postupanje u smislu boljeg gospodarenja otpadom, mjera energetske učinkovitosti, poticanja održivog prometa, provedbu zelene javne nabave ili zaštite okoliša u bilo kojem vidu.

Priznanja i nagrade dodjeljuju se i za projekte unutar odgojno-obrazovnih institucija kojima se promiče zaštita okoliša i održivi razvoj.

Udrugama civilnog društva će se nagrade i priznanja dodjeljivati za uspješnu realizaciju, inovativnost i održivost projekata kojima se promiče i unaprjeđuje zaštita okoliša i energetska učinkovitost.

Tekst javnog natječaja i obrasci za prijave po kategorijama dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike u kategoriji „Javni pozivi i natječaji“

Prijava za newsletter

Prijava

Želimo postati tvrtka partner

Prijava