Dobrobit za prirodu

Ovo područje govori o razmunom čovjekovu korištenju okruženja i resursa Zemlje; očuvanju vode, zraka, kopna od devastacije i onešćišćenja; korištenju alternativnih izvora energije; smanjenju otpada te recikliranju i novoj uporabi, očuvanju predjela, flore i faune i dr.

tehnix 4

DOPRINOS EKOLOŠKE TVRTKE TEHNIX SVJETSKOM ZALAGANJU ZA ODRŽIVI SVIJET

Tehnix je bio PRVI u 1991-oj i danas je PRVI. Utemeljen prije 28 godina, već je tada svojim prvim asortimanom bio među pionirima koji su predviđali kako ekologija mora postati briga svih. A godinu kasnije, 1992., održana je u Riu de Janeiru povijesna konferencija o klimatskim promjenama. Danas je Tehnix u skupini vodećih industrija s ekološkim ...

Saznajte više
Suživot

CEMEX, sveobuhvatna politika i mjere zaštite okoliša

Uz zaštitu zraka, CEMEX njeguje sustavni pristup praćenju, upravljanju, umanjivanju i ublažavanju utjecaja svojih aktivnosti na sve sastavnice okoliša, učinkovito korištenje prirodnih resursa te očuvanje bioraznolikosti. Primjerice, tvrtka kontinuirano stvara akcijske planove kako bi sustavno i odgovorno upravljali zemljištem unutar i oko svojih ...

Saznajte više
AGROPROTEINKA 2

AGROPROTEINKA – prijatelj i čuvar zdravlja i okoliša

Agroproteinka je tvrtka sa 60-godišnjom tradicijom u skupljanju i preradi životinjskih nusproizvoda. Činjenica je da živi i korača ukorak sa zahtjevima vremena i zato je Agroproteinki i sa 60 godina lako biti  mlada. Nove okolnosti i novo vrijeme donose nove izazove, drugačije tehnologije i nove načine kojima možemo dodatno raditi ...

Saznajte više