Dobrobit za prirodu

Ovo područje govori o razmunom čovjekovu korištenju okruženja i resursa Zemlje; očuvanju vode, zraka, kopna od devastacije i onešćišćenja; korištenju alternativnih izvora energije; smanjenju otpada te recikliranju i novoj uporabi, očuvanju predjela, flore i faune i dr.

Suživot

CEMEX, sveobuhvatna politika i mjere zaštite okoliša

Uz zaštitu zraka, CEMEX njeguje sustavni pristup praćenju, upravljanju, umanjivanju i ublažavanju utjecaja svojih aktivnosti na sve sastavnice okoliša, učinkovito korištenje prirodnih resursa te očuvanje bioraznolikosti. Primjerice, tvrtka kontinuirano stvara akcijske planove kako bi sustavno i odgovorno upravljali zemljištem unutar i oko svojih ...

Saznajte više
AGROPROTEINKA 2

AGROPROTEINKA – prijatelj i čuvar zdravlja i okoliša

Agroproteinka je tvrtka sa 60-godišnjom tradicijom u skupljanju i preradi životinjskih nusproizvoda. Činjenica je da živi i korača ukorak sa zahtjevima vremena i zato je Agroproteinki i sa 60 godina lako biti  mlada. Nove okolnosti i novo vrijeme donose nove izazove, drugačije tehnologije i nove načine kojima možemo dodatno raditi ...

Saznajte više
OTP FOTKA 3b

ZELENA BANKA U SVAKOM SMISLU: OTP BANKA

Zeleno ruho OTP banke nije samo boja po kojoj je ona prepoznatljiva korisnicima bankarskih usluga, već je to simbol posebne pažnje koju ona polaže okolišnoj i energetskoj učinkovitosti. Još 2012. godine OTP banka je u svoju stalnu ponudu uvela tzv. Sunčane kredite, stambene kredite za adaptaciju stana odnosno gradnju, dovršenje ili adaptaciju ku...

Saznajte više
117

Coca-Cola HBC Hrvatska: Surađujemo samo s onim dobavljačima koji se drže najviših standarda društveno odgovornog i održivog poslovanja

Kada govorimo o društveno odgovornom i održivom poslovanju neke tvrtke, odnos prema dobavljačima najčešće nije u prvom planu. No, on je itekako važan jer utječe na širenje prakse društveno odgovornoga poslovanja (DOP) i mnogo dalje i šire od tvrtke koja ta načela provodi u vlastitu poslovanju. Zato pozornosti stručne javnosti nije promaknula...

Saznajte više