spot_img

Akcijski plan: Zelena javna nabava u Hrvatskoj 2015 – 2017.

Zelena javna nabava razvila se u okviru nastojanja Europske unije da postane ekonomija koja učinkovitije koristi resurse. Budući da su javna tijela glavni potrošači u Europi i svake godine potroše 1,8 bilijuna EUR (što je 14 % BDP-a EUa), ako na temelju svoje kupovne moći odaberu robu, usluge i radove s manjim utjecajem na okoliš, mogu značajno doprinijeti lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim ciljevima održivosti. S takvom značajnom tržišnom moći, javne uprave ne samo da mogu postići značajna okolišna, financijska i društvena poboljšanja, već su u mogućnosti uzrokovati promjene na tržištu te usmjeriti ponudu prema održivijim proizvodima i uslugama.

Zelena javna nabava je postupak pri kojem javna tijela nastoje naručivati robu, usluge i radove koji tijekom svojeg životnog ciklusa imaju manji negativni učinak na okoliš od robe, usluga i radova s istom osnovnom funkcijom koje bi inače naručili.

Zelena javna nabava dobrovoljni je instrument, što znači da pojedinačne države članice i javna tijela mogu sami odlučiti u kojim će ga razmjerima provoditi. Međutim, tijela koja primjenjuju zelenu javnu nabavu bit će bolje pripremljena za suočavanje s ekološkim izazovima u nastanku, kao i političkim i obvezujućim ciljevima za smanjenje emisije stakleničkih plinova, energetsku učinkovitost te ciljevima drugih politika o okolišu.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode koordiniralo je izradu prvog Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015 do 2017. godine s pogledom do 2020. u kojemu je postavljen cilj da se do 2020. godine u 50% postupaka javne nabave u Hrvatskoj uključe neka od mjerila zelene javne nabave, a koji je u skladu s ciljem iz 7. Akcijskog programa za okoliš Europske unije „Živjeti dobro unutar granica našeg planeta“.

Do sada je u Hrvatskoj bilo više pojedinačnih aktivnosti i projekata u svrhu „ozelenjavanja“ javne nabave, no donošenjem Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu uspostavlja se jasan okvir i šalje politička poruka o smjeru u kojem javna vlast ide radi smanjenja svog pritiska na okoliš.

Fokus je stavljen na uvođenje osnovnih zelenih mjerila u javnu nabavu za prioritetne skupine proizvoda i usluga:

 • papir za ispis i kopiranje
 • motorna vozila, uredska i informatička oprema
 • električna energija
 • telekomunikacijske usluge i usluge mobilne telefonije zajedno s uređajima
 • usluge čišćenja.

Ove nabavne kategorije su izabrane vodeći se pozitivnim iskustvom država članica EU, na temelju udjela ovih kategorija u ukupnoj javnoj nabavi Republike Hrvatske, po značajnom potencijalu za smanjenje okolišnog otiska i mogućnosti mjerenja pozitivnog učinka. Mjerila zelene javne nabave u akcijskom planu se temelje na mjerilima koje je izradila Europska komisija. Do sada ih je razvijeno za dvadesetak skupina proizvoda i usluga te su države članice EU-a pozvane da ih koriste u mjeri i obimu u skladu s nacionalnim prioritetima.

Ovaj Akcijski plan prvenstveno je namijenjen obveznicima javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi. Međutim može služiti i kao poticaj za uvođenje zelenih mjerila u postupke tzv. bagatelne nabave i kao poticaj za privatni sektor u Hrvatskoj da u svoje poslovanje uvedu praksu zelene javne nabave. Akcijski plan za zelenu javnu nabavu sadrži upute kako koristiti pokazatelje energetske učinkovitosti u javnoj nabavi i sadrži vodič za izračun troškova životnog vijeka proizvoda. Zatim također sadrži i mjere vezane za promidžbu i informiranje o zelenoj javnoj nabavi, koje će se obraćati obveznicima javne nabave, poslovnom sektoru i široj javnosti.

Ovime je uspostavljen pozitivni zakonodavni okvir koji omogućuje integriranje okolišnih mjerila u javnu nabavu i njezino ozelenjivanje u Hrvatskoj, no najprije je potrebno odrediti prioritete za različite skupine proizvoda i usluga i definirati okolišna mjerila u okviru ovog Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu (NAP ZJN) za prvo trogodišnje razdoblje.

U idućem akcijskom planu koji se planira za razdoblje od 2017. – 2020. godine fokus će biti stavljen na izradu mjerila zelene javne nabave za nove nabavne kategorije:

 • uredski namještaj
 • prehrambeni proizvodi
 • zgradarstvo.

Za svaku skupinu proizvoda defniraju se mjerila koja sadrže ključne pritiske na okoliš koji uključuju:

 • potrošnju resursa i energije
 • učinak na bioraznolikost
 • toksičnost
 • emisiju onečišćujućih tvari
 • stakleničkih plinova i CO2
 • nastajanje otpada na mjestu nastanka

Zelena javna nabava može biti glavni pokretač inovacija te osigurati industriji prave poticaje za razvoj zelenih proizvoda i usluga – posebno u sektorima gdje javni naručitelji predstavljaju velik udio na tržištu (npr. graditeljstvo, zdravstvene usluge ili javni prijevoz).

http://www.zjn.hr/index.php/zelena-javna-nabava/zelena-javna-nabava

Ako vam se članak svidi, dijelite ga – podržite osvješćivanje društva za sutrašnji održivi svijet.

VEZANI ČLANCI
- Oglas -spot_img

NAJČITANIJE

UM 2024

- Oglas -spot_img
- Oglas -spot_img