spot_img

Budite IN – u tijeku je izrada novog Zakona o gospodarenju otpadom

Već dulje vrijeme u tijeku su pripremni stručni radovi na izradi novog Zakona o gospodarenju otpadom u RH. U je ovoj fazi posebno aktivna radna skupina Ministarstva, nakon koje se planira s nacrtom zakona ići u širu raspravu, najprije putem e-savjetovanja.

Važno je podsjetiti na temeljne zahtjeve gospodarenja otpadom koji se Zakon namjeravaju ostvariti:

(1) Gospodarenje otpadom mora se provoditi na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i ne uzrokuje štetni utjecaj na okoliš, a osobito:

  1. ne uzorkuje rizik od onečišćenja mora, voda, tla i zraka te ugrožavanja biološke raznolikosti
  2. ne uzrokuje neugodu zbog buke i mirisa
  3. ne uzrokuje štetan utjecaj na krajolik ili mjesta od posebnog interesa i
  4. ne uzrokuje nastajanje eksplozije ili požara.

(2) Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša propisanih posebnim propisom koji uređuje zaštitu okoliša i pravnom stečevinom Europske unije, načelima međunarodnog prava zaštite okoliša te znanstvenih spoznaja, najbolje svjetske prakse i pravila struke.

(3) Izbjegavanje rizika onečišćenja mora, voda, tla i zraka te ugrožavanja biološke raznolikosti, kao posljedice gospodarenja otpadom, ostvaruje se provedbom posebnih propisa koji uređuju zaštitu okoliša, zaštitu prirode, vode i zaštitu mora od onečišćenja s pomorskih objekata.

(4) Način gospodarenja otpadom koji ne uzrokuje neugodu zbog buke i mirisa izvan lokacije gospodarenja otpadom, štetan utjecaj na krajolik ili mjesta od posebnog interesa te nastajanje eksplozije ili požara ostvaruje se ispunjavanjem temeljnih zahtjeva za građevinu sukladno posebnom propisu koji uređuje gradnju, te provedbom posebnog propisa koji uređuje postorno uređenje.

(5) Neugodu uzrokovanu mirisom od bilo kojeg otpada utvrđuje osoba akreditirana za metodu prema normi  HRN EN 13725, a kada je potrebno dodatno se koristite još i norme HRN EN 16841-1:22016 i HRN EN 16841-2:2016 te ostale odgovarajuće norme.

U nastavku dajemo nacrt Zakona.

Više informacija u narednom razdoblju na stranicama HUP (sanja.smoljak@hup.hr) i Ministarstva.

DOBRA HRVATSKA
Rujan, 2020.

Ako vam se članak svidi, dijelite ga – podržite osvješćivanje društva za sutrašnji održivi svijet.

VEZANI ČLANCI
- Oglas -spot_img

NAJČITANIJE

UM 2024

- Oglas -spot_img
- Oglas -spot_img