spot_img

CEMEX Hrvatska: Izuzetna zaštita zdravlja i sigurnosti ljudi. Cilj: „Nulta stopa ozljeda na radu!“

Tvrtka CEMEX Hrvatska d.o.o. je u svibnju 2016. primila Nagradu za praksu društveno odgovornog poslovanja Hrvatske udruge poslodavaca u području brige za zaposlenike – za projekt sustavne brige za zdravlje i sigurnost radnika.

Zdravlje, sigurnost i dobrobit ljudi za CEMEX su ključ sposobnosti uspješnog i održivog poslovanja. Od svih zaposlenika očekuje da ne toleriraju apsolutno nikakve postupke koji bi za posljedicu mogli imati nesreće ili negativne učinke po zdravlje te da daju svoj doprinos uspostavi sigurne radne okoline poduzimajući potrebne mjere i sljedeći ispravne prakse.  Stoga tvrtka kontinuirano prati i upravlja svojim internim procesima na području zaštite na radu kako bi osigurala najučinkovitije programe. Ovaj je pristup sadržan u osnovnom cilju:

Postizanje stope od nula ozljeda na radu!

Među brojnim aktivnostima koje CEMEX provodi kako bi osigurao siguran rad zaposlenika i kooperanata, tri programa se posebno ističu:

  1. sustav kartica „izbjegnuto/opasno“
  2. osobna sigurnosna procjena rizika te
  3. sigurnosno zaključavanje strojeva.

U svim ovim aktivnostima, CEMEX-ov je cilj kreirati putokaze za održivost, kroz stalnu brigu za zdravlje i sigurnost zaposlenika te osmisliti, implementirati i unaprjeđivati inovativne procedure i prakse kojima bi osigurali sigurnije, zdravije, a time i efikasnije radno okruženje s dalekosežnijim efektom osnaživanja odgovornosti individualnog doprinosa zdravlju.

Dobar sustav zaštite na radu je dobar kad se primjenjuju načela

Svi su radnici uključeni u izgradnju sustava zaštite na radu!

Rad smije početi kad su otklonjeni svi rizici od opasnosti!

Upozorenje „Izbjegnuto / opasno“, a potom zajednički rad na uklanjanju potencijalnih opasnosti u neposrednom okruženju radnika

Odgovornost je svih  zaposlenika  uočavanje potencijalnih opasnosti u  radnom  krugu  tvornice  te  preventivno  djelovanje –  izvještavanje  karticama „izbjegnuto/opasno“, odnosno upozorenjima na opasnosti koje mogu rezultirati ozljedama, oštećenjima ili narušavanjem zdravlja.  Kroz  njihovo označavanje i prijavu koja se obrađuje prema prioritetu i sanira u što  kraćem  vremenskom  roku,  pruža  se mogućnost  svima  da unaprijede, potaknu sanaciju i spriječe eventualne nezgode i nesreće na radu.

U 2014. godini CEMEX je pokrenuo kampanju s ciljem podizanja upozorenja izbjegnute opasnosti po kriteriju „jedan radnik – jedno upozorenje“,  što znači da je svaki zaposlenik poštom na kućnu adresu dobio svoju karticu izbjegnute opasnosti, umetnutu u interni časopis tvrtke Naš glas. Svaki zaposlenik, bez obzira na radno mjesto, imao je mogućnost, odnosno obvezu  do kraja godine prijaviti barem jednu izbjegnutu opasnost koju je uočio u svom ili nekom drugom okruženju unutar tvrtke. Karticu je trebalo popuniti i predati voditelju kako bi se u suradnji s odjelom zaštite na radu i sigurnosnih poslova poduzele aktivnosti uklanjanja prijavljene izbjegnute opasnosti.

U 2014. podignuto je ukupno 1.610 kartica „izbjegnuto/opasno“, a riješeno ih je 86 posto, što znači da su gotovo sve prijavljene opasnosti po sigurnost zaposlenika uklonjene.

Osobna sigurnosna procjena rizika posla – unaprijedno osvještavanje opasnosti prije početka izvođenja nerutinskih zadaća

Istraživanja su pokazala da se najveći broj nesreća na radu može izbjeći ako se zaposlenici prije početka radnih aktivnosti fokusiraju na zadatak koji moraju ispuniti. Stoga je CEMEX početkom ožujka 2015. započeo s implementacijom osobne sigurnosne procjene rizika. Da bi se zaposlenicima pomoglo u provedbi novog zadatka, osmišljena je i izrađena knjižica s osobnom sigurnosnom procjenom rizika koji su dužni ispuniti prije svake nerutinske aktivnosti i aktivnosti održavanja, a ista procedura primjenjuje se i na sve kooperante.

Osobna sigurnosna knjižica zaposlenicima služi kao podsjetnik na ključne rizike s kojima se susreću unutar pogona. Knjižica sadrži i podsjetnik na sigurnosne elemente, koji zaposlenike između ostalog upozoravaju na pravila ponašanja prilikom rada na opremi koju je potrebno izolirati, na važnost korištenja osobnih zaštitnih sredstava, održavanje postrojenja urednim i čistim te ostale sigurnosne elemente. Zaposlenici svoje radne knjižice predočuju smjenskim voditeljima koji su ujedno i odgovorni za nadzor njihove implementacije. Kako bi se naglasila važnost implementacije osobne sigurnosne procjene rizika, zaposlenici koji su od početka ovom zadatku pristupili aktivnije od ostalih, po izboru voditelja cementnih operacija, nagrađeni su poklon bonom. U 2015. godini poklon bonom je nagrađeno 20 radnika, po jedan iz svake smjene, a osnov je bio odgovarajuće popunjena knjižica osobne sigurnosne procjene rizika svih zaposlenika.

Sigurnosni lokot onemogućuje slučajno i/ili nedopušteno pokretanje storjeva

Unutar proizvodnih dijelova sustava u kojima postoji potreba za kontrolom i održavanjem opreme, zaposlenici su izloženi povećanim rizicima od ozljeda uslijed opasnosti pri rukovanju strojevima i opremom. Kako bi izbjegao neželjene događaje, CEMEX je 2014. implementirao sigurnosnu proceduru zaključavanja/isključivanja strojeva, uređaja i opreme na način da su svi zaposlenici, ali i kooperanti čije radno mjesto to zahtjeva, dobili svoj sigurnosni lokot kojeg su sukladno zahtjevima procedure dužni koristiti, zaključati postrojenje, odnosno spriječiti slučajno i/ili namjerno nedopušteno pokretanje, te samim time sačuvati svoj, ali i živote drugih radnih kolega.

Po principu „Jedan život, jedan lokot“, svaki zeleni ili plavi lokot predstavlja osiguranje jednog kooperanata ili zaposlenika. Tek kad su uklonjeni svi zeleni i plavi lokoti podrazumijeva se da niti jedan zaposlenik, bilo CEMEX-ov ili podizvođač, nije više izložen potencijalnim opasnostima te da se može pristupiti ponovnom aktiviranju opreme.

Kad je riječ o sigurnosnom zaključavanju, CEMEX-ova tvornica Sv. Juraj kao prva je u regiji Mediteran u potpunosti implementirala sigurnosnu proceduru isključivanja strojeva, uređaja i opreme i time postala jedno od najsigurnijih postrojenja za proizvodnju cementa u svijetu.

***

Sve tri inicijative doprinijele su glavnom cilju – postizanju stope od nula ozljeda na radu. Kao rezultat ovih ovih i drugih aktivnosti Cemex bilježi odlična ostvarenja:

  • U 2015. CEMEX Hrvatska nije zabilježio ozljede na radu ili dane izgubljene zbog takvih ozljeda!
  • U 2014. stopa izgubljenih dana bila je također izuzetno niska – 0,06 posto.

CEMEX evidentira sve prijave, prati procese uklanjanja opasnosti te analizira utrošak sredstava kroz centralizirani sustav. Naša nastojanja i ostvarenja postala su istaknutim primjerom dobre prakse koji je po načelu banchmarkinga  implementiran i u druge CEMEX-ove operacije u svijetu.

Ključ sigurnosti je i ključ uspjeha!

I zahvaljujuće svemu…

CEMEX Hrvatska najveći je regionalni proizvođač cementa te rastući proizvođač betona s tradicijom poslovanja dužom od sto godina, ali i jedna od prvih hrvatskih tvrtki koja je uvela načela održivosti u temelje svog upravljanja. Kroz razvoj građevinskih proizvoda, usluga i rješenja, tvrtka nastoji potaknuti razvitak energetski učinkovitog i ekološki svjesnog gospodarstva. CEMEX ispunjava globalne potrebe graditeljstva radeći na dobrobit svojih kupaca i lokalnih zajednica širom svijeta, stavljajući naglasak na neprestani napredak i doprinos održivoj budućnosti.

Martina Tadin, Koordinator za odnose s medijima, 17. lipnja 2016.

Ako vam se članak svidi, dijelite ga – podržite osvješćivanje društva za sutrašnji održivi svijet.

VEZANI ČLANCI
- Oglas -spot_img

NAJČITANIJE

UM 2024

- Oglas -spot_img
- Oglas -spot_img