spot_img

Daria Mateljak: Održivi razvoj je jednostavno način života. Najbolji način.

RAZGOVOR S LIDEROM DOP-a

Daria Mateljak, direktorica za Hrvatsku, partner, Hauska & Partner 

Mnoga poduzeća i lideri u gospodarstvu i politici još uvijek ne razumiju dovoljno nužnost razvoja društveno odgovornog poslovanja. A održivi razvoj je jednostavno – način života. Najbolji način.

Jedna od tvrtki koja već godinama zagovara društveno odgovorno poslovanje i održivi razvoj je i  tvrtka Hauska & Partner. Ta savjetnička kuća u Hrvatskoj posluje od 2000. godine, a specijalizirana je za savjetovanje u strateškim komunikacijama. Desetak njihovih savjetnika aktivno je i u javnim raspravama o komunikaciji putem bloga hauska.hr te sudjeluju na stručnim i znanstvenim skupovima. Od početka su posvećeni načelima održivog i društvenog odgovornog poslovanja te su prva komunikacijska savjetnička kuća koja je počela izvještavati o održivosti, još 2007. godine. U prosincu 2018. godine tvrtka je dobila i afirmiranu Nagradu SJAJ za vidljivost društveno odgovornog poslovanja i održivosti na digitalnim komunikacijskim platformama u kategoriji malih, srednjih i mikro poduzeća.
Dovoljan nam je to razlog da o održivosti porazgovaramo s Dariom Mateljak, direktoricom za Hrvatsku i partnerom u Hauska & Partner. Iza nje je 28 godina savjetničkog iskustva u korporativnim odnosima i strateškim komunikacijama u korporativnom i vladinom sektoru. Aktivna je i u akademskim krugovima, članica je Upravnog odbora Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj (HRPSOR), CIPR-a, Udruge stručnjaka za održivi razvoj i Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ). Nagrađena je Grand PRix-om HUOJ-a, a također je i ponosna ambasadorica Povelje o raznolikosti.

Koliko se već dugo bavite pitanjima društveno odgovornog poslovanja? Sjećate li se kada ste prvi put čuli za taj termin i njegovo značenje u suvremenom gospodarstvu?
Nekim oblicima društveno odgovornog poslovanja sigurno se bavim već 20-ak godina. Međutim, prvi put sam se strukturirano i dublje upoznala s pojmom, konceptima i procesima 2004. godine kad smo se u H&P počeli baviti tim segmentom.

Otada do danas proteklo je puno vremena. Čak i sada, premda je DOP postao pojam dobro poznat i široj javnosti, stječe se dojam da ga mnogi ne shvaćaju dovoljno ozbiljno, kao filozofiju života, politiku i praksu zalaganja za održivi razvoj. I to usprkos alarmantnim upozorenjima o neminovnosti najskorijeg, već za desetak godina, zaokreta čovječanstva prema sveukupnoj održivosti.
U svijetu se mnogo toga promijenilo u razvoju održivosti i DOP-a, posebno u zadnjem desetljeću. O tome svjedoči nova globalna planska paradigma oslonjena na ciljeve održivog razvoja, pokretanje mnogih inicijativa pa, na primjer, i razvoj nefinancijskog izvještavanja. Da, istina je – još uvijek mnoga poduzeća i lideri u gospodarstvu i politici ne razumiju nužnost razvoja društveno odgovornog poslovanja.

Da li lideri, članovi uprava i visoki menadžment shvaćaju benefite koji im donosi zalaganje za održivost, kao i svoju odgovornost prema široj zajednici? Kako ih educirati, poticati i motivirati da se aktivno uključe i da se broj tvrtki poklonika DOP-a u Hrvatskoj znatno poveća?
Zaista vrlo složeno pitanje. Mislim da smo na dobrom putu i time što se sve više umrežava, obrazuje i međusobno razmjenjuje iskustva zajednica stručnjaka koji imaju bitne uloge u srednjem menadžerskom redu u svojim poduzećima. Oni svakako trebaju biti uporni u razvoju projekata i internoj edukaciji menadžera i zaposlenika u tvrtkama u kojima rade. Najteže je doprijeti upravo do najviših razina, jer se oni teško odlučuju na edukativne formate. Donekle ih se može dosegnuti umrežavanjem i poticanjem na dobru praksu. Sve je više menadžera koji sudjeluju na nacionalnoj DOP konferenciji, sve više poduzeća sudjeluje u ispunjavanju Indeksa DOP-a u organizaciji HRPSOR-a i HGK. Nedavno je ponovo pokrenuta Zajednica za DOP pri HGK pa i od njih očekujemo neke nove inicijative. HRPSOR se već etablirao kao bitno tijelo koje u mnogim formatima okuplja menadžere. Rekla bih da svaka pozitivna inicijativa koja donosi vidljivost DOP-a doprinosi boljem razumijevanju.

Neke kompanije svoje aktivnosti poput humanitarnih i sličnih akcija koriste u marketinške svrhe. Je li to u redu? S druge, pak, strane primjećujemo i to da neke tvrtke ne žele govoriti o svojim DOP postignućima da im se ne bi zamjerilo da ih koriste kao marketinški alat pa društvenoj javnosti uskraćuju informaciju o dobrim DOP praksama. Kako u tome naći ravnotežu, za koju se javno zalaže i portal odgovorno.hr?
Nisu to tako rijetki slučajevi. U Hrvatskoj veliki dio utjecajnih poduzeća još uvijek koristi svoje DOP inicijative, a naročito filantropske projekte, u promotivne svrhe. Mislim da je bitno da kompanije razumiju mjeru, ton, sadržaj i format komunikacije svojih društveno odgovornih inicijativa. Svakako se vidi potreba da se poduzeća intenzivnije educira i o odgovornoj komunikaciji te kako mogu koristiti komunikacijske kanale i razne metode kako bi doprli do svojih dionika. U ovoj fazi jačanja svijesti o odgovornoj komunikaciji ključna je edukacija.

Prema nekim spoznajama, uključenost u koncepte DOP-a i održivog razvoja u javnim poduzećima je premala. Čudno, jer kod njih bi javni, društveni interes trebao biti prvi izbor. Kako to tumačite?
Moram napomenuti da imamo samo naznake, a da ne postoji sustavno i sveobuhvatno istraživanje koje bi nam dalo precizne informacije za takvu tvrdnju. Jedan od poticaja za bržu uspostavu DOP procesa u poduzeću i spajanju ciljeva održivosti s poslovnim ciljevima dolazi od vlasnika poduzeća, u ovom slučaju od države. Kod nekih velikih poduzeća koja su u međunarodnom vlasništvu možemo uočiti i veoma dobre i naprednije prakse. Za razliku od nekih drugih članica EU, poput skandinavskih ili nekih zapadnoeuropskih zemalja, kod nas su na razini države koncepti društvene odgovornosti i održivosti još uvijek nerazvijeni. Drugi poticaj dolazi izvana, od tržišnih i drugih dionika. Dakle, jačanjem suradnje mogu se stvarati pozitivni pomaci i u tom sektoru.

Koliko zakonska obveza nefinancijskog izvještavanja za velika poduzeća pridonosi širenju DOP prakse? Smatrate li da bi se ta obveza trebala proširiti i na srednja i mala poduzeća?
Primjena direktive u našem zakonodavstvu doprinijela je jačanju svijesti o obvezi izvještavanja. Međutim, struka nije zadovoljna opsegom primjene i samim propisom. Postojećim propisom obuhvaćeno je vrlo malo obveznika. Mnoga su poduzeća tu obvezu shvatila kao neki napor kojega treba što jednostavnije riješiti pa je i kvaliteta nefinancijskog izvještavanja prosječno vrlo niska. Zalažemo se za podizanje standarda izvještavanja u prvom redu, a zatim i na omasovljenje izvještavanja. Ne mislim da mala i srednja poduzeća moraju biti obveznici, to nije ni smisao direktive. Puno je važnije da poduzeća od najvećeg i znatnog utjecaja na društvo i okoliš izvještavaju kvalitetno. A male i srednje se može potaknuti na druge načine – edukacijom, poticanjem, isticanjem dobrih primjera. Ali, na primjer, i time da velike organizacije u svojim procesima nabave sve više uvode i evaluaciju na temelju dokaza odgovornog i održivog poslovanja što bi SME potaknulo da počnu objavljivati svojevrsne prilagođene nefinancijske izvještaje.

Kao ambasadorica Povelje o raznolikosti u Hrvatskoj, kakva su vaša iskustva s prihvaćanjem Povelje u našim poduzećima i uopće prihvaćanja načela raznolikosti? Koliko je raznolikost pitanje humanosti, a koliko ima i ekonomsku dimenziju?
Uvođenjem procesa koji potiču raznolikost i uključivost poduzeća mogu ostvariti mnoge koristi – jačanje odgovornosti u radnoj okolini i razvoj korporativne kulture doprinosi zadržavanju i privlačenju kvalitetnih zaposlenika, porastu njihovog zadovoljstva i motivacije, što utječe i na radnu učinkovitost, kvalitetniji razvoj proizvoda i usluga, kvalitetnije odnose s dionicima. Uz to, raznolikost potiče inovativnost i kreativnost zaposlenika. Prema vanjskim dionicima, prakse raznolikosti i uključivosti mogu pomoći rastu povjerenja i lojalnosti korisnika te razvoju odnosa s lokalnim zajednicama. Sve to može imati pozitivnih ekonomskih učinaka.

Kako vi osobno i konzultanti u kući Hauska & Partner  doživljavate koncept DOP-a i održivog razvoja te zašto bi oni morali biti dio poslovne strategije kompanija?
Mi imamo integrirano poslovno upravljanje s načelima održivog razvoja i DOP procesima. Smatramo da su danas oni nedjeljivi u suvremenoj organizaciji, koje god veličine i značaja bila. Razumijemo da se velika poduzeća, navikla na „business as usual“, boje promjena koje bi integracija npr. globalnih ciljeva u njihove poslovne strategije, politike i procese mogla donijeti. Ali, u trenutku kad shvate da to može unaprijediti i olakšati korporativno upravljanje, može utjecati na kvalitetnije upravljanje ulaganjima, troškovima i rizicima, doći će do većeg prihvaćanja takvog koncepta.

Korporacijska kultura vaše tvrtke odražava filozofiju i zalaganje za održivost. Kojim se načelima vodi uprava, ali i zaposlenici tvrtke Hauska & Partner?
Prije svega vodimo se našim vrijednostima, jer na njima gradimo naš poslovni model. Prepoznali smo globalne ciljeve na koje mi našim poslovanjem možemo utjecati i ugradili smo ih u naše strateško planiranje. Integrirali smo koncepte odgovornog poslovanja i održivosti u korporativno upravljanje i poslovne politike. Nastojimo svi zajedno kao firma, birajući segmente savjetovanja, doprinositi razvoju DOP-a i održivosti naših klijenata. Tako smo dijelom i razvijali nove niše našeg savjetovanja, od procesnog poslovnog, organizacijskog razvoja, savjetovanja u razvoju korporativnih odnosa. Sve više se bavimo i edukacijom u tim područjima, posebno ciljanom in-house edukacijom, jer naši klijenti su svi raznoliki i imaju različite potrebe i probleme. Naposljetku, lideri smo u savjetovanju o nefinancijskom izvještavanju. Možemo reći da našu poslovnu paradigmu sve više usmjeravamo u područje razvoja suvremenih organizacija koje vide potencijal u integraciji DOP-a.

Tvrtka Hauska & Partner u više je navrata dobila priznanje Indeks DOP-a. Čime je to izdvaja od drugih organizacija?
Jako smo ponosni na to što smo već deset puta sudjelovali u Indeksu DOP-a. Četiri puta smo nagrađeni – triput u kategoriji malih i srednjih poduzeća, a jednom u kategoriji odgovorne prakse u radnoj okolini. Nama Indeks DOP-a uistinu služi kao ‘benchmark’ u razvoju organizacije i naše odgovornosti. Svake godine analiziramo naše rezultate, na temelju njih razvijamo planove za napredak. Indeks DOP-a je, naravno, iznimno vrijedan i kao javno priznanje. Ali za nas je još veća njegova vrijednost što je metodološki još uvijek dominantno najbolji alat za mjerenje odgovornosti i održivosti u Hrvatskoj. Zato nam je drago što sve više poduzeća sudjeluje u njemu. Mi već vidimo i kod naših klijenata kako je Indeks DOP-a vrijedan i za određivanje internih indikatora napretka i kao poticajno sredstvo za promicanje odgovornih praksi. Mnogi od naših klijenata su laureati, neki i višestruki, i to nas posebno raduje.

Održavate i zanimljivu praksu kompanijskog bloga, a članke pišu sami zaposlenici. Kako je došlo do te inicijative, koliko su se zaposlenici našli u tome? Kojim se temama u tom blogu bavite?
Htjeli smo imati jednu zasebnu platformu koja nije povezana uz korporativnu web stranicu. Blog H&P CoRe na www.hauska.hr je izrastao iz naše želje i potrebe da se u kratkim formatima osvrnemo na neke aktualne teme iz područja kojima se bavimo. Tako da na njemu ima tekstova različitih stilova, formata i težina. Ima i duhovitih tekstova, edukativnih, kritičkih, prikaznih… Sadržaj mogu pisati svi naši zaposlenici o temama koje ih zanimaju i o kojima imaju što reći. Ta individualizacija nam je važna, jer omogućuje i razvoj naše vrijednosti raznolikosti. Individualna mišljenja, razni pogledi na pojave i teme koje imaju komunikacijskog, poslovnog, političkog, društvenog ili nekog drugog značaja su neprocjenjiva vrijednost naše kompanije. Time želimo ohrabriti i poduzeća i pojedince da slobodno razmišljaju o svom okruženju, ali i poticati ih da se zainteresiraju za razne teme, pa i nešto više nauče o njima. Dosta pišemo o DOP-u i održivosti tako da je naš blog postao vrlo posebna pojava u korporativnom svijetu. Dodatno, na njemu objavljujemo i naše stručne i znanstvene radove koji su prethodno objavljeni u međunarodnim zbornicima ili na konferencijama, za one koji su u potrazi za nešto ozbiljnijim sadržajima.

Za 2018. godinu tvrtka je primila nagradu SJAJ za vidljivost prakse i afirmaciju DOP-a, koju dodjeljuje Poslovna inicijativa DOBRA HRVATSKA i njoj pridruženi portal www.odgovorno.hr. Koliko sebe i tvrtku na čijem ste čelu smatrate iskrenim i argumentiranim promicateljem DOP-a i održivosti i zašto?
Jako smo zahvalni što je naš rad nagrađen ovim priznanjem, jer je on kruna naše dugogodišnje predanosti društvenoj odgovornosti. Mislim da smo već prepoznati kao zagovaratelji DOP-a i održivosti, ali i kao pouzdani savjetnici našim klijentima u tom području. Kako sam naglasila primajući ovu sjajnu nagradu, ona jest odraz napora i djelovanja cijelog našeg tima, ali i naših klijenata koji, kao i mi, vjeruju da možemo graditi bolji svijet. Uistinu, u kodu našeg poslovanja ugrađeni su principi društveno odgovornog poslovanja. Aktivni smo u inicijativama, udruženjima i projektima koji se trude promicati društveno odgovorno poslovanje i održivost. Zato smo sudjelovali u posebnoj knjizi dobrih praksi „Dobra Hrvatska/ Društveno odgovorno poslovanje – Najbolji hrvatski doprinosi ostvarenju Globalnih ciljeva održivog razvoja UN 2030.“, u izdanju Poslovne inicijative Dobra Hrvatska i MEP-a. Nastojimo donositi i pridonositi novim trendovima na hrvatskom tržištu. To ponekad iziskuje i hrabrost, ali uvijek treba netko tko će postaviti prava pitanja, pokrenuti akcije ili „otkopati prvu lopatu“.

U svojoj ste se karijeri bavili odnosima s javnošću i komunikacijom u politici, upravi, organizacijskim odnosima i ekonomiji. Na kraju ste se okrenuli području DOP-a i održivog razvoja, a po vašoj bi se biografiji dalo zaključiti da vam je DOP i mnogo više od područja kojim se bavite isključivo na poslu. Kako ga živite, privatno?
Ako nemate društveno odgovorni gen u sebi, ne možete ni graditi sustav u kojemu je on važan. Teško mi je govoriti ili procjenjivati privatnu odgovornost, uvijek mislim da puno toga mogu još bolje. Odgovorno i održivo ponašanje treba biti tvoj način života, tvoja osobna predanost da u svojoj mikro zajednici budeš odgovoran na svaki način, tek je tada iskreno i autentično. Svi mi koji dijelimo održive vrijednosti tako se ponašamo i privatno, prema našim privatnim dionicima i prema okolišu. Od razdvajanja otpada, korištenja komposta, ako imamo uvjete za to, pa do privatnog poštivanja raznolikosti i primjene uključivosti, poštivanja ljudskih prava, brige i razvoja odnosa prema različitim ljudima koji su nam u životu važni, humanitarnim djelovanjem, poticanjem poštenja i suradnje. Način na koji odgajamo našu djecu isto odražava naš osobni vrijednosni sustav i pristup odgovornosti. Svatko od nas tko želi imati neki utjecaj na razvoj odgovornosti u poslovnom svijetu podjednako mora to živjeti i u svom privatnom univerzumu. Održivi razvoj je jednostavno… način života.

 

Mirela Drkulec Miletić

Poslovna inicijativa DOBRA HRVATSKA

Veljača,  2019.

Ako vam se članak svidi, dijelite ga – podržite osvješćivanje društva za sutrašnji održivi svijet.

VEZANI ČLANCI
- Oglas -spot_img

NAJČITANIJE

UM 2024

- Oglas -spot_img
- Oglas -spot_img