spot_img

EUROPSKE INICIJATIVE: Komisija pokrenula novu strategiju za zaštitu i obnovu šuma EU-a. Puno poštivanje ekoloških načela: Pravo drvo na pravom mjestu u pravu svrhu!

Šume su veliki saveznik ljudima i izvor velikih blagodati – trebamo im uzvratiti dobrim, što se sada značajno najavljuje. Do 2030 planira se sadnja 3 milijarde dodatnih stabala, stroga zaštita starih šuma, svođenje korištenja drvne mase u granice ekoodrživog…. EU usvaja koncept održavanja ove iznimno vrijedne zajedničke imovine za generacije koje dolaze.

Afirmativne izjave u europskih dužnosnika o blagodati šuma i politici prema šumama:

Izvršni potpredsjednik za Europski zeleni dogovor, Frans Timmermans, rekao je: „Šume pružaju dom većini biološke raznolikosti koju nalazimo na Zemlji. Da bi naša voda bila čista, a tla bogata, trebaju nam zdrave šume. Europske šume su u opasnosti. Zbog toga ćemo raditi na njihovoj zaštiti i obnovi, poboljšanju gospodarenja šumama i potpori šumarima i čuvarima šuma. Na kraju svi smo dio prirode. Ono što radimo u borbi protiv klimatskih promjena i krize biološke raznolikosti, činimo za svoje zdravlje i budućnost. “

Povjerenik za poljoprivredu Janusz Wojciechowski rekao je: „Šume su pluća naše zemlje: one su vitalne za našu klimu, biološku raznolikost, tlo i kvalitetu zraka. Šume su također pluća našeg društva i gospodarstva: one osiguravaju sredstva za život u ruralnim područjima, pružaju ključne proizvode našim građanima i imaju duboku društvenu vrijednost kroz svoju prirodu. Nova strategija o šumama prepoznaje ovu multifunkcionalnost i pokazuje kako ambicije zaštite okoliša mogu ići ruku pod ruku s ekonomskim prosperitetom. Kroz ovu Strategiju, i uz podršku nove zajedničke poljoprivredne politike, naše šume i naši šumari udahnut će život održivoj, prosperitetnoj i klimatski neutralnoj Europi. “

Europska komisija je 16. srpnja usvojila Novu strategiju o šumama EU-a za 2030., vodeću inicijativu Europskog zelenog sporazuma koja se nadovezuje na Strategiju biološke raznolikosti EU-a za 2030. Strategija pridonosi paketu mjera predloženih za postizanje smanjenja emisije stakleničkih plinova za najmanje 55% do 2030. i klimatsku neutralnost do 2050. u EU. 

ŠUME – KLJUČNI SAVEZNIK U BORBI PROTIV KLIMATSKIH PROMJENA I GUBITKA BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI. 

Također pomaže EU-u da ispuni svoju predanost povećanju uklanjanja ugljika (CO2)  prirodnim trošiteljima – „ponorima ugljika“ prema Zakonu o klimi. Baveći se socijalnim, ekonomskim i ekološkim aspektima zajedno, Strategija šuma ima za cilj osigurati multifunkcionalnost šuma EU-a i naglašava ključnu ulogu koju u tome imaju šumari.

Šume su blagodat i  na mnogo načina pomažu nam u smanjenju utjecaja klimatskih promjena:

  • funkcioniraju kao „konzumenti – ponori CO2 “ 
  • hlađenjem gradova, štite od od jakih poplava 
  • i smanjuju utjecaj suše. 

Nažalost, europske šume trpe pod mnogo različitih pritisaka, uključujući klimatske promjene.

ZAŠTITA, OBNOVA I ODRŽIVO GOSPODARENJE ŠUMAMA

Strategija o šumama postavlja viziju i konkretne akcije za povećanje količine i kvalitete šuma u EU te jačanje njihove zaštite, obnove i elastičnosti. Predložene akcije povećat će odvajanje ugljika kroz povećane ponore i zalihe, što će pridonijeti ublažavanju klimatskih promjena. Strategija se obvezuje na:

  • strogu zaštitu primarnih i starih šuma, 
  • obnavljanje degradiranih šuma i 
  • osiguravanje održivog upravljanja njima, na način da se očuvaju vitalne usluge ekosustava koje šume pružaju i o kojima društvo ovisi.

Strategija promiče prakse upravljanja šumama koje su najprikladnije za zaštitu klime i biološke raznolikosti, a naglašava potrebu da se drvna biomasa zadrži u granicama održivosti i potiče korištenje drva s učinkovitim resursima u skladu s kaskadnim načelom.

OSIGURAVANJE MULTIFUNKCIONALNOSTI ŠUMA EU

Strategija također predviđa razvoj shema plaćanja vlasnicima i upraviteljima šuma za pružanje alternativnih usluga ekosustava, npr. održavajući dijelove njihovih šuma netaknutima. Nova Zajednička poljoprivredna politika (ZPP), između ostalog, bit će prilika za ciljaniju potporu šumarima i održivom razvoju šuma. Nova struktura upravljanja šumama stvorit će sveobuhvatniji prostor za države članice, vlasnike i upravitelje šuma, industriju, akademsku zajednicu i civilno društvo da razgovaraju o budućnosti šuma u EU i pomognu u održavanju ove vrijedne imovine za generacije koje dolaze.

Konačno, Strategija o šumama najavljuje zakonski prijedlog za pojačavanje praćenja šuma, izvješćivanja i prikupljanja podataka u EU. Harmonizirano prikupljanje podataka u EU, u kombinaciji sa strateškim planiranjem na razini država članica, pružit će sveobuhvatnu sliku stanja, razvoja i predviđenog budućeg razvoja šuma u EU. To je najvažnije za osiguravanje da šume mogu ispuniti svoje višestruke funkcije za klimu, biološku raznolikost i gospodarstvo.

Strategiju prati Plan za sadnju tri milijarde dodatnih stabala diljem Europe do 2030. godine uz puno poštivanje ekoloških načela – pravo drvo na pravom mjestu u pravu svrhu.

POZADINA – OPĆI SLIKA I ZAKLJUČAK

  1. Šume su važan saveznik u borbi protiv klimatskih promjena i gubitka biološke raznolikosti zahvaljujući svojoj funkciji ponora ugljika, kao i sposobnosti smanjenja utjecaja klimatskih promjena, na primjer hlađenjem gradova, zaštitom od jakih poplava i smanjenjem suše. 
  2. One su također vrijedni ekosustavi, u kojima živi glavni dio europske biološke raznolikosti. Njihove usluge ekosustava doprinose našem zdravlju i dobrobiti kroz regulaciju vode, opskrbu hranom, lijekovima i materijalima, smanjenje i kontrolu rizika od katastrofa, stabilizaciju tla i kontrolu erozije, pročišćavanje zraka i vode. 
  3. Šume su mjesto za rekreaciju, opuštanje i učenje. Šume daju priliku za razvoj gospodarstva i osiguravaju egzistenciju milijunima ljudi.

Dodatne informacije dostupne su na poveznicama:

Reference: HUP 

DOBRA HRVATSKA
Srpanj, 2021.

Ako vam se članak svidi, dijelite ga – podržite osvješćivanje društva za sutrašnji održivi svijet.

VEZANI ČLANCI
- Oglas -spot_img

NAJČITANIJE

- Oglas -spot_img
- Oglas -spot_img

UKLJUČITE SE, ISKAŽITE SVOJE STAVOVE O ODRŽIVOSTI AMBALAŽE!

Sve više postajemo svjesni traga kojeg ambalaža ostavlja prirodi i ljudima. Dugo je vremena cjelovitost utjecaja ambalaže bila zanemarivana pa su zato i mogućnosti za njezino usavršavanje u smjeru održivosti višestruke, u svim fazama: proizvodnji, transportu, uskladištenju, trgovini, finalnoj potrošnji. 

Po vama, koji je najčešći uzrok neekološke ambalaže na koji nailazite? (Moguće je više odgovora)

Kad ste uočili/osvijestili negativan eko-trag ambalaže?

Da li biste pri kupnji dali prednost proizvodu koji se ističe održivom ambalažom?

Što mislite o „luksuznoj opremi“ ambalaže za parfeme, žestice, mobitele, nakit…, koja redovito ostavlja velik eko-trag?

Koristite li u kupnji vlastite vrećice, odbijete li ponuđenu vrećicu u trgovini:

Da li koristite staru ambalažu za novu namjenu (eng. renew, npr.: kutije od cipela – kao kutiju za razne sitnice ili čarape u komodi i ormaru; plastične posude od sira i jogurta - za odlaganje čavlića ili baterija… I druge ideje koje odgađaju novu kupnju i doprinose smanjenju proizvodnje.

Zahvaljujemo na vremenu koje ste odvojili za ovaj upitnik. Rezultate upitnika uskoro ćemo objaviti i komentirati na našoj stranici u okviru serijala o ambalaži.