spot_img

Imamo Teslu, ali imamo i doktora ANDRIJU ŠTAMPARA! Svjetskog vizionara i velikana! Moramo to osvijestiti baš sad – u pandemiji.

Sve što je danas, nekad prije je započeto!

Netko prijašnji, kojeg više nema, gradio je život čovjeku danas!

100 godina ispred vremena – naš doktor Andrija Štampar! Svjetski zaslužnik i dobročinitelj 20-g stoljeća. Njegovo učenje o narodnom zdravlju, odgovornom življenju, značaju preventive, a ne samo liječenja, utjecalo je davno na smjer razvoja svjetskog zdravstva, a baš danas se vidi koliko je to važno za spas tolikih ljudi, čovječanstva, u dvadesetim godinama 21. stoljeća…

Pandemija virusa COVID-19 ponovno je u nebo lansirala velikana – dr. Andriju Štampara, čije ime danas ponosno nosi (i) Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u Zagrebu. Genijalni liječnički um, vizionar i praktičar, zlatnim je slovima upisan u svjetsku povijest. 

Kada je rođen 1888. u skromnoj obitelji, tko je mogao predvidjeti tako ispunjen život?

Dr. Andrija štampar, svjetski lider narodnog zdravlja 20. stoljeća 

U to doba u zemlji je vladalo veliko siromaštvo, a stanovništvo, posebno seljaci, bilo je neuko, nastambe bez higijenskih uvjeta. Prosječni je životni vijek bio 40 godina, a smrtnost djece ogromna. Već tada, kao vinkovački gimnazijalac, Andrija je objavljivao uzrečice kojima je promovirao zdrave navike. Nastavno tome, ni za studija u Beču u velegradskom šušuru nije tražio zabavu, već je marljivo učio i pisao edukativne članke. 

Foto: arhiva Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar

Nauk dr. Andrije Štampara predstavlja novu filozofiju zdravstvenog sustava 20. stoljeća, čija je aktualnost danas, usred pandemije, iznimna. Umjesto zdravstvenog elitizma, Štamparov temeljni princip glasi: „Zdravlje za sve!“. Zalagao se za narodno zdravstvo. Prednost je davao preventivi ispred kurative, u čemu je glavni smjer bilo prosvjećivanje naroda. Širio je ideju o liječničkoj dužnosti koja nalaže da doktor bude i socijalni radnik i narodni poučavatelj. Njegovo zalaganje za „jednakost i dostupnost liječenja za sve“ i poruka da „liječnik ne smije biti ekonomski ovisan o bolesniku“ izazivali su velike otpore interesnih skupina. Kazao je: „Pitanje zdravlja naroda od većeg je ekonomskog nego humanitarnog značaja.“. Svoja je uvjerenja uobličio u slavnih 10 postulata i u definiciju zdravlja, kao „stanja potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustva bolesti“, koja je misao prešla, koje li časti, u preambulu prvog ustava Svjetske zdravstvene organizacije, 1948.  

Dr. Štampar imao je znanje i sposobnosti, snagu i hrabrost svoje viđenje provesti u djelo po čitavu svijetu

Išlo mu je na ruku što je kao mlad liječnik postavljen na značajnu dužnost u Ministarstvu narodnog zdravlja u Beogradu, odakle je tijekom 11 godina osnovao 250 higijenskih ustanova u zemlji, niz domova narodnog zdravlja i više specijaliziranih ambulanti… 

Zahvaljujući velikom ugledu u svijetu te prijateljstvu s onda najbogatijom obitelji svijeta – Rockefellerovima, njihova je zaklada Kraljevini Jugoslaviji donirala velika sredstva, kojima je, uz ostalo, 1927. sagrađena i zagrebačka Škola narodnog zdravlja, kao središnje mjesto za proučavanje socijalnih, zdravstvenih i gospodarskih prilika naroda i provođenje sanitetskih mjera. Neumorno je dr. Štampar obilazio i najzabitija sela i na terenu ljude poučavao brizi za djecu, higijeni, gradnji sanitarnih čvorova, borbi protiv tuberkuloze, susprezanju od alkohola i pušenja. Dao je snimiti mnoštvo  zdravstveno-edukativnih filmova koji su lakše dopirali do puka. Zalagao se i za masovnu vakcinaciju te poticao domaće tvornice da proizvode cjepiva. Netko je izračunao da je održao 7.000 predavanja o narodnom zdravlju koje je odslušalo 1,2 milijuna ljudi. Dr Andrija Štampar je postao dobrotvor stotinama i stotinama milijuna „običnih ljudi“ u svijetu, o čemu govori nastavak priče.


Dr. Andrija Štampar: blistava međunarodna karijera, lider svjetskog zdravstva

Kada je 1931. godine prisilno umirovljen po dekretu kralja Aleksandra I. Karađorđevića, jer je odbio biti ministar unutarnjih poslova u Kraljevini Jugoslaviji, dr. Andrija Štampar imao je samo 43 godine i bio je u naponu snage. Nešto ranije Štampara je zadesila i osobna tragedija – umrla mu je supruga Marija te je ostao sam s petero djece. 

Dotad je sve bilo postavljeno, sustav je djelovao – dr. Štampar je u zemlji već uspostavio zavidan zdravstveni sustav, kojemu su se divili i strani stručnjaci, pa je uskoro stigao i poziv iz svjetske Lige naroda da Kini pomogne vlastima reformirati javno zdravstvo. Prihvatio ga je, iako teška srca što ostavlja djecu. U svom dnevniku opisuje i dirljivi rastanak: „Ne silazi mi s očiju lik mojega dragog sina koji nemoćno pruža drage ručice spram vagona, kao da hoće zaustaviti cijeli vlak zajedno sa mnom…“ 

Andrija Štampar u Kini / Foto: Hrvatski državni arhiv

Triput je dr. Štampar išao u Kinu između 1933. i 1936. godine. Svjedočio je strašnim prizorima, ali ta mu je daleka, ogromna zemlja prirasla srcu. Osobito ga je pogodio obilazak rudnika: „Vidio sam male dječake kako iz rudnika dubokog 700 stopa nose rudu tešku 30 kila na nejakim leđima 2000 stepenica na površinu. (…) Zeleni i podbuhli u licu, noge su im otekle, odmaraju se svakog časa i pri tome kašlju i jedva dišu.“

Iako je sve to duboko proživljavao, dr. Štampar srčano se borio da poboljša zdravstvene uvjete u Kini i, na čuđenje kineskih liječnika, često uspijevao. Nakon povratka odatle održao je niz predavanja na najuglednijim europskim i američkim sveučilištima poput Harvarda, Yalea i drugih. 

Završivši kinesku misiju, izabran je u Zagrebu 1940. za dekana Medicinskog fakulteta … Ali zakratko. Odmah na početku II. svjetskog rata ustaški režim ga je izručio u nacistički zatvor u Austriji gdje je dočekao oslobođenje. Po povratku u Zagreb, veoma cijenjen, vratio se poslu i prihvatio mnogih dužnosti. Bio je predavač i dekan na Medicinskom fakultetu u Zagrebu te ravnatelj Škole narodnog zdravlja. Nakon funkcije rektora Sveučilišta u Zagrebu, dugo je vremena bio i predsjednik JAZU (danas HAZU).

Andrija Štampar, 1946., predsjednik Privremene (Interimne) komisije UN / Foto: Hrvatski državni arhiv

I njegova je međunarodna karijera nakon II. Svjetskog rata dobila novi uzlet. Iznimno poštovan diljem svijeta, izabran je 1946. za prvog potpredsjednika Ekonomsko-socijalnog vijeća UN-a te za predsjednika Privremene (Interimne) komisije, koja je prethodila utemeljenju Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Godine 1948. izabran je za prvog predsjednika Skupštine WHO na predsjedanju u Ženevi. I u poznim godinama dr. Štampar je nastavio širiti svoju i misiju WHO u zemljama Azije, Afrike… 

Štamparovi suradnici kažu da je bio vrlo uporan te strog, ali pravedan šef, radoholičar koji je puno tražio i od njih. I u privatnom životu dr. Štampar bio je principijelan. Na primjer, u njegovoj kući na zagrebačkom Gvozdu nikada se nisu točila alkoholna pića, čak ni gostima, pa je veliki kipar Ivan Meštrović k njima navraćao sa svojom buteljom vina. 

Na sreću su i ponos hrvatskog naroda život i djelo dr. Andrije Štampara koje je poklonio svoj domovini i čitavu svijetu


Životni put dr. Andrije Štampara: od slavonskog sela do svjetske zdravstvene organizacije

 • Dr. Andrija Štampar rođen je 1. rujna 1888. u slavonskom selu Brodski Drenovac pokraj Pleternice, u obitelji seoskog učitelja Ambroza Štampara i Katarine Štampar. Gimnaziju je 1906. završio u Vinkovcima, a studij medicine 1911. u Beču.
 • Kao mlad liječnik nakon povratka u domovinu upoznao je Mariju Mešnjak, kojom se uskoro oženio. Imali su petero djece, Slobodana, Ljerku, Borisa, Bosiljku i Zoru.
 • Diplomiravši, radio je kao liječnik u Karlovcu i Novoj Gradiški, a potom kao savjetnik Povjereništva za socijalnu skrb Narodnoga vijeća u Zagrebu.
 • Od 1919. do 1930. bio je načelnik Higijenskog odjela pri Ministarstvu narodnog zdravlja u Beogradu i utemeljio zdravstvenu službu u tadašnjoj Kraljevini SHS (potom Kraljevini Jugoslaviji), organiziravši 250 higijenskih ustanova i niz drugih.
 • Na inicijativu i odlukom dr. Štampara 1927. osnovana je Škola narodnog zdravlja u Zagrebu (danas djeluje u sastavu Medicinskog fakulteta i nosi njegovo ime). 
 • Nakon uvođenja Šestojanuarske diktature kralja Aleksandra 1930. je smijenjen, a 1931. i umirovljen u dobi od samo 43 godine. No odmah potom bio je angažiran kao stručnjak Higijenske organizacije Lige naroda (preteče Organizacije ujedinjenih naroda) u europskim zemljama i SAD-u.  
 • Izabran je 1931. za profesora socijalne medicine zagrebačkoga Medicinskog fakulteta. Drugi se put oženio 1937. dr. Desankom Ristović, koja je bila njegova suradnica i voditeljica Školske poliklinike. 
 • Od 1933. do 1936. boravio je u Kini, gdje je s velikim uspjehom reorganizirao javnu zdravstvenu službu.
 • 1940. je izabran za dekana Medicinskog fakulteta u Zagrebu i tu je osnovao Ured za socijalnu i zdravstvenu zaštitu studenata.
 • Drugi svjetski rat proveo je u zatočeništvu u Grazu u Austriji.
 • Nakon II. svjetskog rata 1945. postao je ravnatelj Škole narodnog zdravlja i dekan Medicinskoga fakulteta u Zagrebu te rektor Sveučilišta u Zagrebu. Zaslužan je za osnivanje Više škole za medicinske sestre i Medicinskog fakulteta u Rijeci te Instituta za higijenu rada.  
 • Od 1947. do 1958. bio je predsjednik JAZU-a (danas Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti).
 • Od 1946. do 1948. bio je prvi potpredsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Organizacije UN-a i predsjednik Privremene (Interimne) komisije, a budućeg WHO-a. 
 • Predsjedao je prvoj Svjetskoj zdravstvenoj skupštini Svjetske zdravstvene organizacije u Ženevi 1948., a potom kao njen izaslanik proučavao javno zdravstvo i medicinsko školstvo u Afganistanu, Egiptu, Sudanu i Etiopiji.
 • Svjetska zdravstvena organizacija uručila mu je 1957. svoju najveću nagradu – „Leon Bernard“. 
 • Preminuo je u Zagrebu 26. lipnja 1958.
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, osnovan 1949. kao Higijenski zavod, njegovo ime nosi od 2008. godine.

Zvonimir Šostar i Mirela Drkulec Miletić

Ako vam se članak svidi, dijelite ga – podržite osvješćivanje društva za sutrašnji održivi svijet.

VEZANI ČLANCI
- Oglas -spot_img

NAJČITANIJE

UM 2024

- Oglas -spot_img
- Oglas -spot_img