spot_img

Kolumna Matija Hlebar*: Zašto je poduzećima izuzetno važno upravljati vlastitim okolišnim utjecajima?

„Ono što se prati i mjeri, to se i razvija“, jedno od najvažnijih upravljačkih pravila, izrekao je je još prije 40-ak godina Peter Drucker, svjetski guru menadžmenta, jedan od najutjecajnijih i najcjenjenijih intelektualaca 20. stoljeća.

Prije dosta godina počeli su me jako interesirati okolišni utjecaji poduzeća. S obzirom da poduzeća smatram neodvojivim dijelom zajednica u kojima posluju, zanimala me puno šira slika nego je „obično“ interno mjerenje i praćenje njihovih učinaka na okoliš (tek apsolutnih brojki). Obično pod time mislimo na nekoliko okolišnih aspekata poslovanja kao što su:

 • potrošnja materijala za proizvodnju i pakiranje proizvoda
 • stvaranje otpada i odlaganje miješanog komunalnog otpada na odlagališta otpada
 • potrošnja energije
 • emisije stakleničkih plinova
 • potrošnja vode i
 • ispuštanje otpadnih voda.

Želio sam sagledati i razumjeti okolišne utjecaje poduzeća u interakciji s njihovim okruženjem tj. u različitim kontekstima poslovanja poduzeća, primjerice u lokalnom, regionalnom, nacionalnom, sektorskom i/ili industrijskom kontekstu. Interesiralo me kakve su uzročno-posljedične veze između okolišnih utjecaja poduzeća i njegovog okruženja (relativni odnosi varijabli) te kakva je dinamika okolišnih utjecaja poduzeća (kretanje relativnih odnosa kroz vrijeme).

HLEBAR MATIJA 2
Matija Hlebar
Autorski članak

Svakako sam želio saznati odgovore i na sljedeća pitanja:

 • Jesu li pojedini okolišni utjecaji velikih poduzeća presudno značajni na stanja u manjim lokalnim zajednicama (u kojima takva poduzeća imaju značajne poslovne aktivnosti)?
 • Utječe li smanjenje negativnih okolišnih utjecaja poduzeća pozitivno na smanjenje troškova, porast profitabilnosti i održivosti poslovanja?
 • Koji je optimalan način upravljanja okolišnim utjecajima poduzeća?

Stoga sam, za početak, odlučio usmjeriti svoju pažnju na okolišne utjecaje poduzeća koja u lokalnom kontekstu poslovanja imaju značajne poslovne aktivnosti, poput proizvodnje, logistike, distribucije i/ili prodaje.

Obzirom da se u Grupi Podravka dulji niz godina bavim održivim razvojem iz različitih perspektiva, zaključio sam da je upravo kompanija u kojem radim odlična baza za početna istraživanja okolišnih utjecaja poduzeća i potragu za željenim odgovorima.

Grupa Podravka, kao model mom izučavanju

Početkom 2016. godine odlučno sam se upustio u polazno istraživanje okolišnog utjecaja Grupe Podravka na odlaganje otpada u lokalnoj zajednici. Lokalni kontekst poslovanja Grupe Podravka je grad Koprivnica sa svojih oko 33.000 stanovnika, u kojem se nalazi i sjedište i većina proizvodnih kapaciteta kompanije.

Svakako sam želio razumjeti i dinamiku kretanja okolišnog utjecaja kompanije kroz vrijeme.

Za tu svrhu važno je bilo uzeti u obzir da je tada Grupa Podravka u lokalnoj zajednici djelovala kroz tri samostalna poslovna subjekta odnosno tri trgovačka društva: Podravku d.d. (prehrambena industrija), Belupo d.d. (farmaceutska industrija) i Danicu d.o.o. (mesna industrija).

Nastavno, za ostvarenje željenog cilja bilo je neophodno:

 • Obuhvatiti sva tri poslovna subjekta Grupe Podravka u lokalnoj zajednici i sve njihove količine odloženog otpada na gradsko odlagalište otpada – izračunati prvu varijablu.
 • Obuhvatiti cijelu lokalnu zajednicu (grad Koprivnicu) i sve njezine količine odloženog otpada na gradsko odlagalište otpada – izračunati drugu varijablu.

Praćenje odlaganja otpada (kao najlošijeg oblika gospodarenja otpadom)

Skočio sam s „litice mogućnosti“ te krenuo prikupljati podatke o odloženom otpadu iz Grupe Podravka i iz lokalne zajednice. Budući da odlaganje otpada predstavlja negativan okolišni utjecaj i najgori oblik gospodarenja otpadom u hijerarhiji gospodarenja otpadom, očekivao sam da i kompanija i lokalna zajednica otprilike jednakim intenzitetom smanjuju svoj negativni utjecaj na okoliš. No, pokazalo se da u stvarnosti to ne mora uvijek biti tako.

Uvažavajući činjenicu da je tada Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. mjerilo, pratilo i obračunavalo sve količine sakupljenog i odloženog miješanog komunalnog otpada prema njegovom volumenu, svi izračuni su napravljeni na temelju volumena odloženog otpada iz Grupe Podravka i ukupno odloženog otpada iz lokalne zajednice.

Izračunati okolišni utjecaji Grupe Podravka na odlaganje otpada u lokalnoj zajednici (volumni udjeli) i njihova dinamika kroz promatrano trogodišnje razdoblje prikazani su na sljedećem grafikonu:

graf - otpad Podravka
* Ukupno odloženi otpad iz lokalne zajednice obuhvaća sav odloženi otpad stanovništva i svih pravnih (gospodarskih) subjekata.

Temeljem raspoloživih volumena otpada, izračunatih okolišnih utjecaja Grupe Podravka na odlaganje otpada u lokalnoj zajednici i njihove dinamike kroz trogodišnje razdoblje može se zaključiti da kompanija Podravka:

 • Ima značajan okolišni utjecaj na odlaganje otpada u lokalnoj zajednici u 2016., s volumnim udjelom od 8,1 % u ukupno odloženom otpadu iz lokalne zajednice.
 • U 2016. odložena količina otpada čak je za 14,4 % manja nego je bila u 2014. (dotle je lokalna zajednica imala za 3,2 % više odloženog otpada)!
 • Sustavno smanjuje svoj negativan okolišni utjecaj na odlaganje otpada u lokalnoj zajednici – s udjela 9,7 % u 2014. ide na udjel od 8,1 % u 2016., što je dobar nefinancijski pokazatelj uspješnosti na tom području!

Paralelno sa smanjenjem negativnog okolišnog utjecaja Grupe Podravka na odlaganje otpada u lokalnoj zajednici evidentno je i pozitivno kretanje indeksa troška odloženog otpada kompanije kroz promatrano trogodišnje razdoblje, što prikazuje sljedeći grafikon:

graf - otpad Podravka1

Zaključak – grupa Podravka i grad Koprivnica 

Temeljem raspoloživih podataka o troškovima odlaganja otpada Grupe Podravka u lokalnoj zajednici i njihovoj dinamici kroz trogodišnje razdoblje može se zaključiti da:

 • Kompanija u 2016. ima za čak 14,3 % manji trošak odloženog otpada u lokalnoj zajednici nego što ga je imala u 2014.!
 • Smanjenje negativnog okolišnog utjecaja kompanije na odlaganje otpada u lokalnoj zajednici pozitivno utječe na smanjenje troškova, porast profitabilnosti i održivosti poslovanja!

Slijedom rezultata dobivenih istraživanjem primjera okolišnog utjecaja Grupe Podravka na odlaganje otpada u lokalnoj zajednici kroz promatrano trogodišnje razdoblje, dolazimo do sljedećih odgovora na pitanja iz uvoda:

 • Pojedini okolišni utjecaji velikih poduzeća koja imaju značajne poslovne aktivnosti u manjim lokalnim zajednicama, jesu značajni.
 • Smanjenje negativnih okolišnih utjecaja poduzeća pozitivno utječe na smanjenje troškova, porast profitabilnosti i održivosti poslovanja.
 • Za upravljanje okolišnim utjecajima poduzeća optimalan je korporativni način upravljanja – na razini grupe poduzeća.

Dobrobiti od mjerenja okolišnog utjecaja – zaključci EU

Pored svega dosad navedenog, a slijedom zaključaka Europskog parlamenta i Europske komisije, velikim poduzećima je važno mjeriti, pratiti i upravljati njihovim okolišnim utjecajima zbog:

 • identificiranja rizika za održivost
 • povećanja povjerenja ulagača i potrošača
 • rastućih zahtjeva ulagača i drugih dionika za transparentnim objavljivanjem nefinancijskih informacija te
 • ispunjenja zakonske obveze objavljivanja nefinancijskih informacija koja proizlazi iz europskog zakonodavstva i Direktive o nefinancijskom izvještavanju (Direktiva 2014/95/EU).

Matija Hlebar
stručnjak za održivi razvoj i nefinancijsko izvještavanje, voditelj održivog razvoja u Podravki d.d., predsjednik Udruge za održivi razvoj Hrvatske

DOBRA HRVATSKA
Srpanj 2020.

Ako vam se članak svidi, dijelite ga – podržite osvješćivanje društva za sutrašnji održivi svijet.

VEZANI ČLANCI
- Oglas -spot_img

NAJČITANIJE

UM 2024

- Oglas -spot_img
- Oglas -spot_img