spot_img

KOMUNALNO PODUZEĆE KRIŽEVCI: Edukacija mladih o izdvojenom sakupljanju otpada

U ožujku 2010. Komunalno poduzeće Križevci započinje projekt odvojenog sakupljanja otpada na mjestu nastanka, kroz sustav dviju posuda. U jednu posudu korisnici usluge odlažu koristan otpad koji se može reciklirati, a u drugu posudu ostali miješani komunalni otpad. Cilj projekta je povećati udio otpada namijenjenog reciklaži, uz istovremeno prostorno smanjenje odlagališta. Znajući kako svaka trajna promjena ponašanja pretpostavlja promjenu svijesti, Komunalno poduzeće unatrag desetak godina provodi sustavnu edukaciju odraslih i posebno djece kroz radionice, predavanja, kvizove, radio emisije, lutkarske predstave, distribuciju letaka. Tim se akcijama svake godine obilježava i Dan planeta Zemlje među vrtićkom djecom i učenicima osnovnih i srednjih škola .
Razmišljamo i kreiramo akcije i programe te u tome surađujemo s mnogima – nastavnicima, ravnateljima, novinarima, školskim vlastima. Tako je 2015. godine započet cjelovit, opsežan i ambiciozan edukativni projekt pod usmjeravajućim nazivom “Moj otpad, moja odgovornost!”, s ciljem da se (prvenstveno) djeca upoznaju s kompletnim sustavom odvajanja otpada na području Križevaca i okolnih naselja te postanu svjesniji svoje uloge u tome. Osmišljen je program predavanja koja će se odvijati u svim razredima osnovnih i srednjih škola – u 145 razrednih odjela, s ukupno 2893 učenika. Učenicima nižih razreda složen je zabavniji i stvaralački angažiraniji program primjeren njihovu uzrastu, tako da oni popunjavaju radne listove “Moj otpad – moja odgovornost!”, koji u naravi predstavljaju bojanku, labirint, premetaljku, križaljku, spajalicu, društvenu igru… Listovi pripadaju trima logičnim dijelovima procesa, tj. fazama: prva – pravilno razvrstavanje otpada na mjestu nastanka (kod kuće, u razredu, na igralištu…), druga – vozilo Komunalnog poduzeća odvozi posudu/ spremnik u sortirnicu ili na odlagalište i treća – recikliranje otpada i proizvodnja novih proizvoda. Naši radni listovi “Moj otpad – moja odgovornost!” postali su sastavnim dijelom školskog programa za niže razrede osnovnih škola Križevaca i okolnih naselja. Snimljen je i animirani film koji slikovito i poučno prikazuje način i svrhu odvajanja otpada, sustav karakterističan za zavičaj – grad Križevce.
I konačno – praksa! Kako bi se omogućilo i osiguralo da znanje o pravilnom postupanju s otpadom stečeno na predavanjima bude korišteno i u praksi, na mjestima gdje otpad nastaje, u učionice osnovnih i srednjih škola postavljene su kartonske kutije u koje učenici odlažu sav koristan otpad: papir, karton, plastiku, manje metalne predmete, tekstil, višeslojnu ambalažu i drugo. Sličnu posudu učenici imaju i kod kuće pa navike stečene u školi prenose u dom te time potiču rast svijesti u cijeloj obitelji.
Kao završna faza edukacije isplanirana je terenska nastava – posjet učenika odlagalištu otpada “Ivančino brdo”, reciklažnom dvorištu i pogonu za sortiranje otpada. Učenicima će biti uživo predočeno zašto je bitno odvojiti otpad i objašnjeno gdje on završava kad je pravilno odnosno pogrešno odvojen.
Edukacija je ključ uspješnosti izdvojenog skupljanja otpada i ako se ona sustavno provodi, rezultat neće izostati. Jednog dana, kad ekološki osviještena djeca postanu odraslim članovima društva, naš križevački kraj bit će još ljepši. Lijep je i osjećaj da i mi iz Komunalnog poduzeća Križevci tomu naročito pridonosimo.
Goran Gregurek, direktor, Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci

Ako vam se članak svidi, dijelite ga – podržite osvješćivanje društva za sutrašnji održivi svijet.

VEZANI ČLANCI
- Oglas -spot_img

NAJČITANIJE

UM 2024

- Oglas -spot_img
- Oglas -spot_img