Kontakt

M.E.P. d.o.o.
Knjižara UM | Hrvatski centar poslovne knjige
Ulica grada Vukovara 226G
10 000 Zagreb

Telefon: 01/5509-805
E-mail: odgovorno@odgovorno.hr