spot_img

LIFECLASS ZELENE TERME SVETI MARTIN: Terme ponosne na ostvarenu održivost!

Dolaskom LifeClass branda na upravljačku poziciju, Terme Sveti Martin okrenule su svoje poslovanje novoj viziji sadržanoj u samom sloganu kompanije: “Svijet zdravih užitaka”. No, svijet zdravih užitaka nije okrenutisključivo prema gostima, već i prema zaposlenicima, a posebno opet prema okolišu u kojem tvrtka posluje. Projekt “Zelene Terme” je strateško opredjeljenje, filozofija djelovanja, utječe na misiju i viziju, svaki naš dan, koji u implementaciji preuzima preporuke raznih certifikata i standarda – sve kao bi se osiguralo cjelovito “zeleno” poslovanje kompanije.

„Obzirom na velik utjecaj hotelske industrije na okoliš, naš strateški cilj je da to svedemo na minimum. Redovitom edukacijom osoblja, pa i gostiju, pokušavamo otvoriti vidike svima koliko je važno očuvanje okoliša. Provodimo projekte energetske učinkovitosti s ciljem smanjenja emisija stakleničkih plinova iz stacionarnih uređaja za loženje. Imamo pet pročistača otpadnih voda koji su razmješteni po cijelom resortu. Sav otpad se prije predaje sakupljaču selektira i tada se predaje prema vrsti otpada, s čime smo uvelike smanjili količine miješanog komunalnog otpada koji je neselektivni i ne može se reciklirati. Uveli smo korekciju pH vrijednosti vode u bazenima pomoću ugljičnog dioksida, čime smo izbacili iz tehnološkog procesa jednu opasnu kemikaliju (sumpornu kiselinu).“, za portal odgovorno.hr donosi direktor Termi Sveti Martin – Branimir Blajić.

„Tim za održivost“ i „zeleni koordinator“ – dio novih upravljačkih mjera!

S ciljem upravljačke podrške provedbai strateškog projekta Zelene Terme, godine 2013. osnovan je tim u čijem je djelokrugu koordinacija, planiranje, praćenje… inciranje poboljšanja, korektivne mjere… jednom rječju sinhronizirano i usredotočeno bavljenje održivim poslovanjem na svaki način u svakom aspektu poslovanja. Tim ima ulogu stožerne funkcije pri upravi tvrtke. Raspodijeljeni su zadaci i odgovornosti po pojedinim članovima tima.  Definirano je i novo zaduženje „zeleni koordinator“ koji je odgovoran za koordinaciju implementacije planova i projekata održivog poslovanja. Cjelovitim sustavom održivog poslovanja upravlja direktor tvrtke Branimir Blajić zajedno s imenovanim zelenim koordinatorom Vedranom Augustićem te timom koji se bavi održivošću. Za napredak su još, pogotovo u fazi primjene, važni svi direktori i voditelji pojedinih službi.

Uprava se obavezala na uvođenje politike održivosti u svim segmentima poslovanja.

Tim za održivost sastoji se od devet osoba (direktor, prvi rukovoditelji te voditelji pojedinih odjela) i sastaje se tjedno (radni sastanci), tromjesečno, godišnje (sastanak planiranja)

Organizacija projekta Zelene terme o kojoj je ovdje govorimo, uz sve ostalo,  itekao je pridonijela novom uspješnom napretku onom održivom u poslovanju te ugledu i imidžu „zelene tvrtke“. To govore rezultati na koje su vodstvo i zaposlenici Zelenih termi Sveti Martin jedinstveno ponosni.

Visoka zelena ostvarenja

Danas se Terme Sveti Martin na području odgovornog poslovanja mogu pohvaliti s nekoliko implementiranih standarda i dobivenih certifikata, od kojih je najvažniji svakako certifikat ISO 50001:2011. Norma ISO 50001 daje organizacijama u javnom i privatnom sektoru strategije upravljanja za povećanje energetske djelotvornosti, smanjenje troškova i poboljšanje energetskih performancija.

Tu je i certifikat „Sustainable Hotel Certificateby UPUHH“ koji osigurava da svi segmenti poslovanja posluju odgovorno –  od upravljanja održivošću do nabave, prodaje, marketinga i PR-a, energetske učinkovitosti, ljudskih potencijala I tehničke službe.   Nastavno na to dolazi i suradnja s HEP-om kod implementacije oznake „ZelEn“, koja garantira kako struja koja se koristi u Termama Sveti Martin dolazi iz obnovljivih izvora energije čime terme daju svoj doprinos smanjenju emisije CO2 i očuvanju okoliša.

U tom nastojanju ostvareni su rezultati na koje smo posebno ponosni – posebice valja istaknuti one čvrsto mjerljive:

  • smanjena je emisija CO2 sa 1.323.435 kg/godišnje u 2011. godini, na daleko manjih 946.406 kg/godišnje u 2015.
  • smanjena potrošnja plina s 816.159 m3 u 2011. godini, na 592.897 m3 u 2015. Godini.
  • smanjenje biorazrgadivog otpada po obroku prosječno cca 40%
  • ukupni otpad se razdvaja u desetak separacija, čemu pridonosi i najveći broj gostiju svojim ponašanjem

Poslovni profil LifeClass Termi Sveti Martin

LifeClass Terme Sveti Martin trenutno zapošljavaju oko 170 stalno zaposlenih radnika koji gotovo svi dolaze sa područja Međimurske županije. Ujedno, Terme Sveti Martin su najveće turističko poduzeće koje u Županiji koje zapošljava najviše radnika. Njima je na raspolaganju najmodernija infrastruktura za rad, a ujedno, nudi im se mogućnost cijelo-životnog obrazovanja kroz razne treninge i edukacije koje kompanija provodi u Hrvatskoj ali i inozemstvu. Kako su Terme Sveti Martin dio LifeClass branda, svaki od zaposlenika je imao prilike (ili će imati), posjetiti ostale hotele u grupaciji (LifeClass Portorož) radi stjecanja know-how-a koji je bitan za vlastiti osobni i poslovni razvoj.

LifeClass je slovenski brand koji pod jednim imenom okuplja šest hotela u Portorožu te jedan u Hrvatskoj.    Zajednička vizija svim hotelima i cijelom ogleda se u brandu Svijet Zdravih Užitaka. Ponuda svih sedam hotela je ponajprije orijentirana wellnessu tijela, duha i uma te zdravoj , čim višelokalnoj gastronomiji.

I na kraju…

Čvrsto vjerujemo kako je za uspješnu provedbu „zelenog“ poslovanja jako važna informiranost i edukacija gostiju. U te aktivnosti spada i stalna prezentacija naših zelenih aktivnosti pred gostima. Na recepciji hotela, ali i na našoj web stranici, neprestance se izlažu „zelena“ postignuća tvrtke, ukazuju na aktivnosti i naš doprinos boljem i lijepšem, održivom svijetu.

Uprava Zelenih termi,  tim za održivost i zeleni koordinator razmatraju nove mjere za daljnji razvoj održivog poslovanja u nadolazećim godinama.

Za portal www.odgovorno.hr priredio:

Saša Vugrinec

Marketing, PR & DR Manager

LifeClass Terme Sveti Martin

Ako vam se članak svidi, dijelite ga – podržite osvješćivanje društva za sutrašnji održivi svijet.

VEZANI ČLANCI
- Oglas -spot_img

NAJČITANIJE

UM 2024

- Oglas -spot_img
- Oglas -spot_img