spot_img

MAMFORCE COMPANY® Standard: Korporativna obiteljska odgovornost je efikasan alat za usklađivanje privatnog i profesionalnog života

U uvjetima današnjeg gospodarstva sve je više izazova na koje kompanije trebaju odgovoriti. Ljudski kapital je pri tome jedan od glavnih alata koji osigurava dugoročnu održivost. Polovicu radne snage čine žene, a one su u posljednje vrijeme sve bolje obrazovane, no i dalje su podzastupljene u radnoj snazi, posebice na vodećim pozicijama. Unatoč svom obrazovanju žene i dalje obavljaju većinu poslova u domaćinstvu i brizi kod kuće kao neplaćeni posao. U takvim okolnostima tvrtke i države ne koriste puni potencijal svoje obrazovane radne snage. Zbog toga je pitanje usklađivanja privatnog i profesionalnog života blisko povezano s pitanjem rodne ravnopravnosti, što se može postići unutar organizacija provođenjem primjerenih mjera i korporativnih obiteljski odgovornih politika. To usklađivanje se može postići podržavajućom organizacijskom kulturom koja se temelji na međusobnom povjerenju, uvođenjem fleksibilnijih oblika rada, efikasnom organizacijom rada koja vodi računa o privatnom vremenu svojih zaposlenika, zatim uslugama za zaposlenike i njihove obitelji kojima se ispunjavaju određene potrebe.

Organizacije zainteresirane za privlačenje i zadržavanje najboljih talenata, za bolju angažiranost zaposlenika i time poboljšanu produktivnosti, aktivno rade na svom obiteljski odgovornom pozicioniranju. Preduvjet za to je razvoj primjerene organizacijske kulture koja se temelji na međusobnom povjerenju, fleksibilnosti, inkluziji i podršci. Uvođenje MAMFORCE© Standarda kao priznatog znaka kvalitete, koji potvrđuje kompetencije poslodavca u implementiranju korporativne obiteljske odgovornosti, predstavlja dokazan način sustavnog pristupa području usklađivanja privatnog i profesionalnog života te razvoju željene organizacijske kulture temeljene na obiteljskoj odgovornosti i rodnoj ravnopravnosti.

Kompanije koje prolaze kroz proces MAMFORCE audita uvode niz odgovornih politika i benefita za svoje zaposlenike kako bi im se olakšalo usklađivanje privatnog i profesionalnog života te kako bi im se osigurale ravnopravne karijerne mogućnosti bez obzira na roditeljski status ili rodnu pripadnost. Metodu procjene razvio je Institut “Zaposlena mama” prije pet godina u Hrvatskoj na temelju iskustava s američkog tržišta, gdje se potreba za obiteljski odgovornim mjerama prepoznala prije više desetljeća, te na temelju know-how iz prethodnog društvenog i ekonomskog sustava zemalja Središnje i Istočne Europe koji se temeljio na ravnopravnosti i podršci obiteljskom životu. Dosad je gotovo 20 organizacija (kompanija u privatnom i državnom vlasništvu, vladinih agencija i tijela, ministarstava i udruga) koje zapošljavaju više od 20 000 ljudi prošlo audit i ostvarilo osnovni ili puni MAMFORCE Standard. Među rastućom zajednicom nositelja promjena izdvajaju se vodeći telekomunikacijski operatori (VIPnet/Telekom Austria, Hrvatski Telekom/Deutsche Telekom), vodeće banke (Privredna banka Zagreb/Intesa Sanpaolo Group, Zagrebačka banka/UnicreditGroup), Industrija nafte (INA), Coca Cola HBC, 24 sata/Styria Media Group, Lidl, Jadranski naftovod (JANAF), Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), Hrvatska elektroprivreda (HEP), Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR), Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) i druge.

Institut “Zaposlena mama” i dalje aktivno razvija i poboljšava MAMFORCE metodu i certifikacijske standarde, a partnerska konzultantska tvrtka Spona Code sa svojim timom organizacijskih konzultanata direktno radi s kompanijama kako bi ih se pripremilo za MAMFORCE Standard. Doprinos zajednici je prepoznat i na razini Europske komisije. Programom Rights, Equality and Citizenship (REC), tj. Prava, jednakost, građanstvo osigurano je sufinanciranje implementacije MAMFORCE Standarda u kompanijama u državnom vlasništvu, zatim u vladinim institucijama i tijelima te u malim i srednjim tvrtkama, u okviru projekta Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: usklađivanje privatnog i obiteljskog života kojeg je nositeljica Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske.

MAMFORCE METODA® obuhvaća šest glavnih područja koja pokrivaju najvažnije politike i mjere, a koje se protežu od komunikacije sa zaposlenicima, organizacije rada, fleksibilnosti i usluga za obitelji pa sve do razvoja lidershipa i upravljanja talentima. Procjenom se pridaje jednaka važnost postojećim politikama i mjerama koje organizacija već provodi, kao i mišljenju zaposlenika o njihovoj implementaciji u život organizacije. Upravo podudarnost ili različitost organizacijskog načina upravljanja i praktičnog iskustva rada (mišljenja zaposlenika) predstavlja najbolji pokazatelj efikasnosti organizacijskih politika. Zbog toga se u procjeni koristi nekoliko izvora podataka: sustav upravljanja – politike i prakse koje omogućuju usklađenje privatnog i profesionalnog života; podaci o organizaciji – statistički pokazatelji i iskustvo kompanije; praktično iskustvo rada u kompaniji – subjektivno mišljenje zaposlenika o načinu rada u organizaciji. Rezultati se uspoređuju s MAMFORCE standardom (apsolutnim – najbolje prakse) i prosjekom tržišta (relativnim standardom). Usporedna analiza je temelj za izradu konkretnog akcijskog plana usmjerenog na promjenu s pozitivnim utjecajem na poslovanje i širu zajednicu.

Standard MAMFORCE COMPANY® dodjeljuje se organizacijama koje, bez obzira na veličinu i javnu prisutnost, zadovoljavaju standarde kvalitete u odnosima sa zaposlenicima, omogućuju zaposlenim roditeljima uvjete rada koji olakšavaju ravnotežu posla i obiteljskih obaveza te zaposlenim ženama ravnopravne uvjete razvoja karijere. Cjelokupni proces pomaže organizacijama implementirati promjene u dvije faze koje vode ostvarivanju osnovnog ili punog statusa MAMFORCE kompanije. Promjena organizacijske kulture znači promjenu ustaljenih obrazaca razmišljanja i načina rada, što je moguće postići nizom mjera koje se sugeriraju za implementaciju u narednom periodu. Za dobivanje punog Standarda najvažnija je posvećenost promjeni i sama promjena, što se prepoznaje kroz jedan od tri stupnja – CHANGE, GROW i LEAD.

Cilj cjelokupnog postupka procjene je pomoći u promjeni stavova, ukazati na stereotipe i uvesti nove oblike organizacijskog ponašanja kroz osvješćivanje važnosti provođenja mjera za usklađenje privatnih i poslovnih obaveza kako bi zaposlenici mogli razvijati profesionalnu karijeru te istovremeno biti odgovorni roditelji ili sinovi i kćeri svojim starijim roditeljima. Šira zajednica ostvaruje korist kroz više stope fertiliteta koje su u pozitivnoj korelaciji s brojem žene na tržištu rada te kroz uspješnija nacionalna gospodarstva uslijed pozitivnih rezultata primjene politika rodne ravnopravnosti. Implementacija rodno osvještenih praksi rezultira rastom poslovnih rezultata – 62 posto veći povrat na investirani kapital (ROIC), 53 posto veći povrat na kapital (ROE), 42 posto veći povrat na prodaju (ROS) . Iako je ime Standarda prvenstveno vezano uz zaposlene majke i općenito žene, efekti su znatno širi budući da se implementacijom novih politika i mjera odgovara na potrebe različitih skupina zaposlenika s obzirom na dob ili fazu u razvoju karijere.

Pozitivni efekti MAMFORCE METODE© prepoznati su i u Makedoniji gdje je postupak u fazi implementacije u suradnji sa Swiss Contact i Preda PLUS u sklopu programa Increasing Market Employability (IME). Također, uspostavljena je suradnja s Privrednom komorom Srbije, kao i s nezavisnim organizacijama u Bosni i Hercegovini i u Mađarskoj.

Osnivačica MAMFORCE-a Dijana Kobas Dešković dobitnica je priznanja 2016 Alumni Achievement Award od strane IEDC – Bled School of Management za svoj lidership i izniman doprinos zajednici.

Priredila Dijana Kobas Dešković

Source: Working Mother Institute and Spona code
www.mamforce.com; www.mamforce.hr

Objavljeno prethodno na portalu HUP

Ako vam se članak svidi, dijelite ga – podržite osvješćivanje društva za sutrašnji održivi svijet.

VEZANI ČLANCI
- Oglas -spot_img

NAJČITANIJE

- Oglas -spot_img
- Oglas -spot_img

UKLJUČITE SE, ISKAŽITE SVOJE STAVOVE O ODRŽIVOSTI AMBALAŽE!

Sve više postajemo svjesni traga kojeg ambalaža ostavlja prirodi i ljudima. Dugo je vremena cjelovitost utjecaja ambalaže bila zanemarivana pa su zato i mogućnosti za njezino usavršavanje u smjeru održivosti višestruke, u svim fazama: proizvodnji, transportu, uskladištenju, trgovini, finalnoj potrošnji. 

Po vama, koji je najčešći uzrok neekološke ambalaže na koji nailazite? (Moguće je više odgovora)

Kad ste uočili/osvijestili negativan eko-trag ambalaže?

Da li biste pri kupnji dali prednost proizvodu koji se ističe održivom ambalažom?

Što mislite o „luksuznoj opremi“ ambalaže za parfeme, žestice, mobitele, nakit…, koja redovito ostavlja velik eko-trag?

Koristite li u kupnji vlastite vrećice, odbijete li ponuđenu vrećicu u trgovini:

Da li koristite staru ambalažu za novu namjenu (eng. renew, npr.: kutije od cipela – kao kutiju za razne sitnice ili čarape u komodi i ormaru; plastične posude od sira i jogurta - za odlaganje čavlića ili baterija… I druge ideje koje odgađaju novu kupnju i doprinose smanjenju proizvodnje.

Zahvaljujemo na vremenu koje ste odvojili za ovaj upitnik. Rezultate upitnika uskoro ćemo objaviti i komentirati na našoj stranici u okviru serijala o ambalaži.