spot_img

17 ciljeva održivog razvoja – AGENDA UN 2030.

Kad jednom u budućnosti budu ostvareni  novi ciljevi globalnog razvoja, usvojeni 2015.,  bit će to sreća za čovječanstvo, sve narode i svakog čovjeka!

Na konferenciji Ujedinjenih naroda o održivom razvoju održanoj u New Yorku 25.  rujna 2015., 150 svjetskih čelnika usvojilo je novi Program globalnog razvoja do 2030. (Agenda 2030.) u okviru kojeg je doneseno 17 ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals – SDG).

Ujedinjeni narodi (UN) glavno su globalno tijelo za kreiranje smjernica održivog razvoja. Agenda  2030.  je  globalni  sporazum  kojim  se  utvrđuje univerzalni, sveobuhvatni program djelovanja za sve zemlje uključujući njihove nacionalne politike. Usvojen je nakon  trogodišnjeg procesa konzultacija, u kojem su bile zastupljene sve društvene skupine na svim razinama. Program se nastavlja na osam Milenijskih razvojnih ciljeva (Millennium Development Goals – MDGs) za koje su se države članice Ujedinjenih naroda obvezale da će ostvariti do 2015. godine, ali i na druge dokumente (npr. zaključke Konferencije Ujedinjenih naroda o održivom razvoju Rio + 20 i Konferencija o financiranju razvoja).

Usvajanjem Milenijskih ciljeva razvoja 2000. godine, postignut je napredak, ali potrebno je napraviti još mnogo toga. Agenda 2030. je veoma ambiciozna: ideja vodilja je ne samo smanjiti već i iskorijeniti siromaštvo, te uključuje visoke rezultate u zdravstvu, obrazovanju i ravnopravnosti spolova. Ti su ciljevi univerzalni i primjenjivi u svim zemljama i kod svih ljudi. Agenda također uključuje i pitanja koja nisu bila dio Milenijskih ciljeva razvoja kao što su klimatske promjene, održiva potrošnja, inovativnost te važnost mira i pravde za sve. U ovom smislu je potpisivanje Pariškog sporazuma vrlo važno za ostvarivanje ciljeva.

Europska unija se obvezala kako će raditi na provedbi Agende 2030. unutar EU-a (npr. budućim inicijativama EU-a, među ostalim, strategijom kružnog gospodarstva koja  je usmjerena na promicanje održivih modela proizvodnje  i  potrošnje)  te  u  okviru  vanjskih  politika  EU-a  podržavanjem  provedbe ciljeva u drugim zemljama, posebno onima kojima je to najviše potrebno.

Ciljevi održivog razvoja imati će svoje mjerljive pokazatelje i podciljeve u  okviru alata  za  upravljanje,  koji  će  pomoći zemljama  pri  razvoju  strategija  i  alociranju  potrebnih sredstva kao i za mjerenje napretka prema održivom razvoju, ali će pomoći i u definiranju odgovornosti svih dionika za postizanje tih ciljeva.

Svaka zemlja treba odabrati određen broj i raspon komplementarnih nacionalnih pokazatelja koji najbolje odgovaraju njenim potrebama  i sposobnosti za prikupljanje  i analizu podataka. Očekuje se da stručna skupina završi proces definiranja pokazatelja do ožujka 2016. Svaki pokazatelj se ocjenjuje po izvedivosti, prikladnosti i važnosti.

Globalni ciljevi za održivi razvoj

Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima

Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu

Cilj 3. Zdravlje – Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija

Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja

Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke

Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve

Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve

Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve

Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost

Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država

Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim

Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje

Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica

Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj

Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti

Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama

Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvojbioraznolikost i ciljevi održivog razvoja

Zdrava biosfera, s bogatom bioraznolikošću i funkcionalnim ekosustavima, temelj je za postizanje društvenih i gospodarskih ciljeva održivog razvoja. / Izvor: Stockholm Resilience Center

Pregled naših članaka po:

 

Izvori:
MVEP
UNDP
Odraz

Ako vam se članak svidi, dijelite ga – podržite osvješćivanje društva za sutrašnji održivi svijet.

VEZANI ČLANCI
- Oglas -spot_img

NAJČITANIJE

UM 2024

- Oglas -spot_img
- Oglas -spot_img