Dobra Hrvatska

 

Poslovna inicijativa za praćenje, promociju i
afirmaciju društveno odgovornog poslovanja u Hrvatskoj

I. Status, karakter i organizacija PI DH

Dobra Hrvatska predstavlja poslovnu inicijativu i platformu javnog djelovanja i zalaganja poslovnih subjekata na planu društvene odgovornosti i održivosti u Hrvatskoj.

Poslovna inicijativa Dobra Hrvatska okuplja uspješne organizacije , koje k tome teže biti i dobre – one koje primjenjuju načela DOP-a u svom djelovanju i šire se zalažu za DOP u društvu.

PI DH nema formalnu organizacijsku strukturu niti pravni subjektivitet.

PI DH je otvorena za suradnju prema svim dijelovima društva, a usmjerena poglavito na poslovni sektor.

Pokretač i izvršni logistički realizator te koordinator programskog djelovanja Poslovne inicijative je tvrtka M.E.P. d.o.o. iz Zagreba

Glasilo Poslovne inicijative je portal www.odgovorno.hr

U članstvo Poslovne inicijative pristupa se dragovoljno, prema uvjetima koji se dobiju po konkretnom zahtjevu zainteresirane organizacije.

Popis članica Poslovne inicijative DH je predstavljen na dnu naslovnice www.odgovorno.hr

II. Misijska izjava PI DH

DOBRA HRVATSKA ostvaruje svoju misiju javnim doprinosom i zalaganjem – poticanjem i praćenjem – za brži i sveobuhvatniji razvoj društvene odgovornosti i održivog svijeta u nas, i to organiziranim i skupnim djelovanjem hrvatskih tvrtki, jednako unapređenjem aktivnosti u uključenim tvrtkama, tako i i poticanjem drugih te osvješćivanjem opće javnosti za DOP i održivi razvoj svijeta. DOP – brže, bolje, više!

Orijentacijom na promjene i pozitivnu hrvatsku stvarnost PI DH nudi optimizam, otvara perspektivu: „Postoji ona dobra, pozitivna, uključena Hrvatska!“

III. Oblici djelovanja DH

 • Istraživanjem i izražavanjem DOP-a PI DH pronosi i promovira dobre primjere općoj i poslovnoj javnosti. Dnevnim praćenjem pojava i stanja u zemlji i svijetu osnažuje i jača vidljivost društvene odgovornosti.
 • Potiče tvrtke na sustavnost u unapređenju i stalno inoviranje iskustva u DOP-u.
 • Vođenjem registra DOP primjera PI DH osigurava trajni dokumentirani zapis dobrih praksi, svojevrsnu kroniku razvoja gospodarstva i društva.
 • Objavom i širenjem znanstvenih, stručnih i popularnih znanja, jača svijest o DOP-u i održivom razvoju kao preduvjetima promjena i opstanka.
 • Jačanjem društveno odgovornog i održivog poslovanja potiče konkurentsku sposobnost hrvatskih tvrtki
 • Osvješćivanjem za DOP i rastom ugleda tvrtke u javnosti utječe na samopoštovanje, motivacija i lojalnost zaposlenika.
 • Potiče se povezivanje i druženje istomišljenika – networking.

IV. Portal odgovorno.hr kao digitalni medijski kanal za djelovanja Poslovne inicijative Dobra Hrvatska

Portal www.odgovorno.hr je medijski kanal i način djelovanja PI DH.

Portal je nezavisan u svom djelovanju, programu i planu te uređivačkoj politici.

Portal Odgovorno.hr je jednako otvoren prema članicama PI DH, kao i svim promotorima DOP-a, svim inicijativama i organizacijama i ljudima.

Uredništvo: Goran Tudor (urednik), Mirela Drkulec Miletić (zamjenica urednika), Maja Tudor, Snježana Lisica
Savjet : Kooperativna skupina za promociju DOP.a u RH: Matija Hlebar, prof. dr.sc. Mislav Ante Omazić, Linda Poščić Boravac, Goran Tudor, Dea Demić, Ljubica Jurič

V. Pokretač i nositelj Poslovne inicijative Dobra Hrvatska – M.E.P. d.o.o., Zagreb

Tvrtka M.E.P. d.o.o, Zagreb, Ulica grada Vukovara 226G, pokretač je i nositelj inicijative Dobra Hrvatska te portala www.odgovorno.hr. Poslovna inicijativa Dobra Hrvatska, portal i godišnja knjiga UM iskaz su zalaganja tvrtke za humano društvo, održivi svijet i poštivanje gostoprimstva planeta Zemlje . Tvrtka je utemeljena 1991. u djelatnosti poslovne edukacije, nakladništva, distribucije poslovne literature te promocije društvenih vrijednosti.

U sektoru edukacije M.E.P. je od 1992. do danas organizator višemjesečnog ili godišnjeg usavršavanja, seminara i radionica u mnogo poduzeća RH i BiH.

Od 2004. godine u sastavu poduzeća je i Hrvatski centar poslovne knjige, prva i najveća poslovna knjižara u Jugoistočnoj Europi s ponudom stručnih, znanstvenih i poslovnih naslova. Više od  2000 naslova može se naći u web trgovini www.knjizaraum.hr.

Centar izlaže javnosti cjelokupnu ponudu knjiga iz područja DOP i održivosti, preko 50 naslova (stanje 1.1.2020.)

M.E.P.-ov brend je godišnja knjiga-planer Učinkoviti menadžer, afirmirana publikacija koja izlazi od 1995. godine, a okuplja 50 autora-članova tima, 10.000 čitatelja i 250 tvrtki-kupaca. Od 2013. do 2020. u Učinkovitom menadžeru iznijeti su opisi preko 90 primjera dobre prakse DOP-a. Od 2008. UM u svojoj stalnoj rubrici promovira DOP i održivost, sa 4-6 članaka u svakom broju; dakle do 2020. više od 90 stručno-popularnih članaka.

Tvrtka je organizirala i nekoliko konferencija dobre prakse DOP-a. U jesen 2013. organizirala je veliku konferenciju s 200 sudionika.

M.E.P. djeluje na odgovoran način i provođenjem niza konkretnih akcija u društvu – u statusu pokretača ili sudionika. Pokrovitelj je djelovanju udruga u području zaštite te u obrazovnim i odgojnim aktivnostima s mladima:

 • Pokrovitelj je udruzi MijelomCRO za podršku oboljelima od zloćudne bolesti multipli mijelom. Osigurava joj sve uvjete za djelovanje: prostorije, opremu, logistiku te volonterski rad zaposlenih.
 • 2010. – 2013. Podupiratelj je radionici Tri dana bez ekrana – s ciljem osvješćivanja mladih o opasnostima prevelikog korištenja mobitela, televizije i interneta, u organizaciji Udruge Cinaz, Zadar.
 • Od 2010. do danas pokrovitelj je i donator manifestacije Dan s knjigom u ruci u Srednjoj upravnoj školi, Zagreb.
 • Do 2014. do danas podupiratelj je likovnih radionica Srednje škole za primijenjenu umjetnost, Zagreb. Istaknuti likovni radovi mladih talenata redovito se objavljuju u Učinkovitom menadžeru.0

Siječanj, 2020.

 

Menadžer-promotor programa DH i urednik portala: Goran Tudor
Zamjenica urednika – novinarka: Mirela Drkulec Miletić


Kontakt: M.E.P. d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 226 g; tel. 015509805
goran.tudor@zg.t-com.hr – odgovorno@odgovorno.hr – mep@manager.hr
www.odgovorno.hr – www.knjizaraum.hr