spot_img

Primjer obrane Zemlje. Presudom Vrhovnog upravnog suda i zalaganjem udruga proglašena nezakonitim rješenja o zahvatu u prirodu, težine 23 milijuna kuna

Visoki upravni sud presudio je u korist okolišnih organizacija u slučaju iskapanja sedimenta iz Drave! Nakon više od godinu dana, otkad su četiri okolišne organizacije – WWF Adria, Zelena akcija, Udruga BIOM i Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode – podnijele žalbu Visokom upravnom sudu zbog dopuštenja iskapanja, stigla je presuda kojom se:

  • poništava rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja,
  • poništava presuda Upravnog suda u Osijeku. 

Nakon više uspješnih i neuspješnih pokušaja obrane Zemlje, ovaj su put pobijedili poklonici prirode, zakonitosti i općeg dobra. 

Što će učiniti Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja nakon ove presude o ništavnosti svoje odluke i svog neispravnog rada, a i povodom već učinjene štete?

U jednom ministarstvu ne bi trebala biti ova dva sektora suprotnih interesa: gospodarstvo i okoliš, a jesu. Zbog toga se ovo možda i događa.

Visoki upravni sud presudio je u korist okolišnih organizacija i time poništio rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kojim je dozvoljeno iskapanje 460.000 m3 sedimenta iz Drave – bez obveze izrade studije utjecaja na okoliš i utjecaja na ekološku mrežu. Nameće se pitanje – tko je u Ministarstvu potpisao takvu odluku, a bez relevantnih podloga…

***

Podsjećamo, okolišne su organizacije početkom svibnja 2020. podnijele tužbu protiv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (bivšeg Ministarstva zaštite okoliša i energetike) zbog izdavanja rješenja Hrvatskim vodama za iskapanje 460.000 m3 sedimenta iz Drave. Upravni sud u Osijeku na prvom i jedinom ročištu 7. listopada 2020. u potpunosti je odbacio sve dokazne prijedloge okolišnih organizacija.

Poništena su odluke – rješenje i presuda – dviju državnih institucija!

Visoki upravni sud je u presudi naveo: 

  • Odluka prvostupanjskog suda, uz obrazloženje kakvo je njome dano, ne može ocijeniti zakonitom“. 
  • Nadalje se navodi kako u Elaboratu zaštite okoliša, na temelju kojeg je izdano rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, nije uzet u obzir utjecaj zahvata na ptice. 
  • U presudi se ističe kako navedeni propusti nisu otklonjeni u upravnom postupku, a niti u postupku pred prvostupanjskim sudom. 
  • Stoga se presudom nalaže Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja da mora donijeti novo rješenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu uz pravilnu primjenu mjerodavnih propisa.

Šteta je napravljena

„Presuda Visokog upravnog suda potvrđuje naše navode o nedosljednosti i kršenju procedura, manjkavom elaboratu na temelju kojeg je zahvat odobren, a na što smo upozoravali od samog početk“, rekla je Branka Španiček iz WWF Adrije ispred okolišnih organizacija..

Međutim, ovo je Pirova pobjeda za rijeku Dravu s obzirom na to da je: 

  • presuda stigla nakon više od godine i pol od početka zahvata na rijeci Dravi i 
  • iskapanje pijeska iz rijeke odvijalo neometano. Stoga ostaje vidjeti kolika je šteta učinjena“.

Španiček nadodaje kako je ovim nezakonitim zahvatom načinjena i velika materijalna šteta jer je i dalje nepoznato koliko je točno pijeska izvađeno u ovom periodu i je li taj pijesak već prodan.

„Vlada RH je odlukom iz rujna odobrila Hrvatskim vodama prodaju pijeska po cijeni od 49,51 kn/m3. Dakle, u ovom slučaju je nezakonito odobren zahvat težine 23 milijuna kuna. Još jednom ponavljamo kako se prirodnim resursima mora odgovorno gospodariti te se zakoni i procedure moraju dosljedno primjenjivati. Dalekosežne su posljedice ovakvih zahvata po prirodu i ljude“, zaključila je Španiček.

Okolišne organizacije očekuju da će Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja postupiti prema odluci suda što prije, ali i pojasniti kako će postupiti po pitanju do sada izvađenog sedimenta u ovom slučaju

Referenca: BIOM – OVDJE 

Napomena: vlastita urednička obrada teksta odgovorno.hr (naslov, podnaslovi, uvodnik..)

DOBRA HRVATSKA
Veljača, 2022.

Ako vam se članak svidi, dijelite ga – podržite osvješćivanje društva za sutrašnji održivi svijet.

VEZANI ČLANCI
- Oglas -spot_img

NAJČITANIJE

UM 2024

- Oglas -spot_img
- Oglas -spot_img