spot_img

Opasnost nestašice vode: EU Komisija pokušava organizirati društvo za ponovnu upotrebe vode

Uvod o Izraelu

Izreal osigurava 90 posto svojih potreba za vodom procesom desalinizacije mora. Izrael tri puta upotrijebi vodu, prije nego ona postane doista otpadna. Ta pustinjska država ima vode „za izvoz“, tako da vodom snabdijeva i susjedni arapski Jordan (na komercijalnoj osnovi), što je jedna od osnova dobrog suživota tih država.

Izazov Europi

Vodni resursi Europe su pod sve su većim pritiskom, što za posljedicu ima nestašicu vode i pogoršanje njezine kvalitete. Stalni rast (pa i neracionalne) potrošnje, urbani razvoj i poljoprivreda, klimatske promjene, nepredvidivi vremenski obrasci i suše znatno utječu na pritisak na raspoloživost slatke vode. 

Ponovna upotreba vode sve više postaje ključna za osiguravanje dodatnog izvora sigurne i dostupne vode. Zbog toga je Europska komisija, suočavajući se s izazovom narednih desetljeća, izdala krajem lipnja smjernice o sigurnoj ponovnoj upotrebi pročišćenih komunalnih otpadnih voda, i to u svrhu poljoprivrednog navodnjavanja. 

Povjerenik Komisije za okoliš, ribarstvo i oceane Virginijus Sinkevičius izjavio je u svibnju 2022.: „Slatkovodni resursi su oskudni i pod sve većim opterećenjem. U vremenima dosad nezabilježenog rasta temperatura, naša je dužnost zaustaviti rasipanje vode i učinkovitije upotrebljavati taj resurs kako bismo se prilagodili klimatskim promjenama i osigurali sigurnost i održivost naše poljoprivredne opskrbe. Ove smjernice mogu nam pomoći da to postignemo i osigurati sigurno kretanje prehrambenih proizvoda uzgojenih recikliranom vodom u cijeloj Europskoj uniji.“ 

Uredbom o ponovnoj upotrebi vode koja će se u EU-u primjenjivati od lipnja 2023. – utvrđuju se minimalni zahtjevi za kvalitetu vode, upravljanje i praćenje rizika kako bi se osigurala sigurna ponovna upotreba vode. 

Slično tome, nedavnim prijedlogom Komisije o reviziji Direktive o industrijskim emisijama potiče se i učinkovitija potrošnja vode u svim industrijskim procesima, između ostalog i ponovnom upotrebom vode. 

                                                             ***

NAGLASCI  IZ SMJERNICA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

O minimalnim zahtjevima za ponovnu upotrebu vode

Sposobnost Unije da odgovori na sve veće pritiske na vodne resurse mogla bi se poboljšati širom ponovnom upotrebom pročišćenih otpadnih voda, ograničavanjem crpljenja iz tijela površinske vode i tijela podzemne vode, smanjenjem utjecaja ispuštanja pročišćenih otpadnih voda u vodna tijela te promicanjem ušteda vode, uz istodobno osiguravanje visoke razine zaštite okoliša te promicanjem vodno ekonomičnih tehnologija u industriji i tehnika navodnjavanja koje štede vodu. EU zahtijeva se da se pročišćene otpadne vode ponovno upotrijebe kad god je to primjereno.

Primjena ove Uredbe je obećavajuća opcija za države članice EU, pogotovu za one koje to više trebaju i žele .  

Smatra se da se ponovnom upotrebom adekvatno pročišćenih otpadnih voda, na primjer iz uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda, manje utječe na okoliš nego drugim alternativnim metodama opskrbe vodom, kao što su transport vode ili desalinizacija. Ponovnom upotrebom vode moglo bi se doprinijeti rekuperaciji hranjivih tvari koje se nalaze u pročišćenim komunalnim otpadnim vodama. Upotreba obrađene vode za navodnjavanje u poljoprivredi ili šumarstvu mogla bi biti način vraćanja hranjivih tvari kao što su dušik, fosfor i kalij u prirodne biogeokemijske cikluse.

Upravljanje rizicima

Za potrebe proizvodnje obrađene vode i opskrbe njome te njezine upotrebe nadležno tijelo osigurava uspostavu plana upravljanja rizicima za ponovnu upotrebu vode.

Plan upravljanja rizicima za ponovnu upotrebu vode pripremaju operater postrojenja za obradu vode, druge odgovorne strane te krajnji korisnici prema potrebi. Odgovorne strane koje pripremaju plan upravljanja rizicima za ponovnu upotrebu vode savjetuju se sa svim drugim relevantnim odgovornim stranama te krajnjim korisnicima prema potrebi.

Najvažniji podaci će biti dostupni javnosti 

Države članice EU u kojima se obrađena voda upotrebljava za navodnjavanje poljoprivrednih površina, osiguravaju javnu dostupnost primjerenih i ažuriranih informacija o ponovnoj upotrebi vode na internetu ili drugim načinima. Te informacije uključuju sljedeće javne podatke: količinu i kvalitetu vode u ponovnoj upotrebi, postotak ponovno korištene vode u odnosu na ukupnu količinu otpadnih voda zemlje, i drugo. 

Sankcije

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenja ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere radi osiguranja njihove provedbe. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Države članice dužne su po prvi put, do 26. lipnja 2024. obavijestiti Komisiju o primjeni smjernica EU, o usvojenim pravilima i mjerama kod sebe. 

Referenca: Dokumenti EU

DOBRA HRVATSKA
Kolovoz, 2022.
www.odgovorno.hr

Ako vam se članak svidi, dijelite ga – podržite osvješćivanje društva za sutrašnji održivi svijet.

VEZANI ČLANCI
- Oglas -spot_img

NAJČITANIJE

UM 2024

- Oglas -spot_img
- Oglas -spot_img