spot_img

PLOVPUT IZ SPLITA: DOBRI RAZLOZI ZA DOBIVANJE NAGRADE INDEKS DOP-A 2016.

Tvrtka Plovput d.o.o. iz Splita dobila je 2016-te vrijednu nagradu Indeks DOP koju tradicionalno svake godine od 2008. dodjeljuju HRPSOR i HGK . Na svečanosti nagrada je uručena direktoru Darku Meštroviću. Uspješno i inovativno izvršenje vizije i misije na dobrobit mnogih, od pomoraca i brodara, šire i uže zajednice, države Hrvatske kao vlasnika, dobavljača, okoliša, zaposlenika kojima se jamči najviša zaštita prava i bez kojih ne bi bilo moguće realizirati postavljene ciljeve i drugih, bijahu glavnim razlogom za takvo što. U misiji je „Plovputa“ osiguranje sigurnosti plovidbe na moru u svrhu očuvanja ljudskih života i imovine. Vizija je tvrtke postići razinu sigurnosti plovidbe na hrvatskom Jadranu na razini najviše internacionalne kvalitete i kvalitete uopće.

Nagrada Indeksa DOP-a za javna poduzeća u 2016. godini koju je tvrtka dobila na 8. Konferenciji o društveno odgovornom poslovanju u prosincu 2016. godine, odraz je rada svih zaposlenika i verifikacija uspješnosti djelovanja po svim aspektima vrednovanja. Takva nagrada raduje i motivira, a istovremeno i obvezuje na novi rast razine uspješnosti po svim aspektima poslovanja tvrtke na zadovoljstvo mnogih dionika

Dvjesto je godina

U lipnju 2018. godine slavimo 200 godina organizirane svjetioničarske službe – jer početci organizirane svjetioničarske službe sežu u davnu 1818. godine kad je izgrađen prvi pomorski svjetionik na Savudrijskom rtu. Godine 1833. izgrađen je i drugi, pomorski svjetionik Porer u blizini Pule pa treći 1839. – pomorski svjetionik Struga na otoku Lastovu, četvrti je bio 1849. svjetionik Veli rat na Dugom otoku… i tako dalje do 1899. kada je izgrađen posljednji takav u „seriji“ jadranskih svjetionika tog doba, svjetionik Rivanjske sestrice. Kamena lijepa zdanja, ukras su svojih otoka i čitavog Jadrana. Svjetionici su najvažniji i najveći objekti sigurnosti plovidbe na moru koji omogućuju sigurnu dnevnu i noćnu plovidbu određenim morskim područjem. Izgrađeni su na najistaknutijim i/ili najudaljenijim točkama našeg teritorijalnog mora. Danas je u funkciji 46 pomorskih svjetionika, od čega sa svjetioničarskom posadom njih 17, a bez posade 29. Svi svjetionici su automatizirani i nadzirani putem sustava daljinskog nadzora kojim ostvarujemo permanentni uvid u stanje opreme i uređaja na najvažnija 103 objekta pomorske signalizacije za sigurnost plovidbe na moru, kako bi se, prvenstveno,  u slučaju pogašenja svjetla osigurala žurna intervencija i svjetlo vratilo u funkciju sigurnosti plovidbe.

Odgovorna društvena uloga Plovputa

„Plovput“ trenutno skrbi o ukupno 1091 objektu pomorske signalizacije na 6278 km hrvatskog dijela Jadrana. Povećanje broja novoizgrađenih objekata pomorske signalizacije definira se Planom izgradnje objekata pomorske signalizacije koje odobrava Ministarstvo, a sukladno utvrđenim prioritetima s lučkim kapetanijama diljem Jadrana i investitora na morskoj infrastrukturi.

Obavljanje poslova pomorske radijske službe je pored pomorske signalizacije, važan segment temeljene djelatnosti i obavlja se kroz permanentnu službu bdijenja na frekvencijama za pogibelji i sigurnost putem triju obalnih radijskih postaja: Rijeka radio, Split radio i Dubrovnik radio. Obalne radijske postaje se nalaze u sklopu istoimenih plovnih područja. Preko obalnih radijskih postaja odašilju se redovne i izvanredne važne pomorsko sigurnosne poruke, od vremenskih izvješća, meteoroloških prognoza, navigacijskih upozorenja do poruka brodovima vezanih za akcije traganja i spašavanja. Cilj je da pravovremena i korisna informacija dođe do krajnjih korisnika – pomoraca. „Plovput“ permanentno radi na modernizaciji pomorske radijske službe, odnosno službe bdijenja na frekvencijama za pogibelj i sigurnost u svrhu zaštite ljudskih života i imovine na moru.

„Plovput“ u svojoj floti ima četiri velika radna broda (dvije betonare), sedam brzih radnih brodica i jednu radnu brodicu.

Obavljanje važne djelatnosti – na odgovoran način!

Jedan od parametara uspješnosti „Plovputa“ mjeri se po visokim međunarodnim standardima koje propisuje svojim preporukama Međunarodna organizacija svjetioničarskih  službi – IALA (International Association of Lightouse Authorities). Radi se o minimalnoj dostupnosti objekata pomorske signalizacije koja se izračunava u razdoblju od jedne godine prema preporukama IALA-e  (IALA preporuka O-130), a minimalna preporučena dostupnost objekta pomorske signalizacije ovisi o stupnju kategorizacije. Dostupnost se mjeri po formuli: ukupno vrijeme trajanja rada objekta pomorske signalizacije minus ukupno vrijeme pogašenja, kroz ukupno vrijeme trajanja rada svjetla, izraženo u postotku. Konkretno za 2016. godinu preporuka IALA-e za objekte I. kategorije je iznosila 99,8%, a „Plovput“ je postigao dostupnost za spomenute kategorije (kojih je ukupno bilo 264) 99,99%.

U ovom trenutku „Plovput“ na 6.278 km obale skrbi ukupno o 1.091 objektu pomorske organizacije, od toga je 906 sa svjetlosnom karakteristikom.

Jedan od najvažnijih parametara uspješnosti „Plovputa“ je smanjenje broja pogašenja objekata pomorske signalizacije. Konkretno, u odnosu na 2011. godinu „Plovput“ je zaključio 2016. godinu sa smanjenjem broja pogašenja objekata pomorske signalizacije za dva i po puta. Naime, krajem 2011. godine ukupnoj je skrbio za 1034 objekta pomorske signalizacije, od čega 855 sa svjetlosnom karakteristikom. Tada su ukupno evidentirana 154 pogašenja.

Kraj 2016. godine „Plovput“ je zaključio s 1091 objekta pomorske signalizacije od toga 906 sa svjetlosnom karakteristikom. Zabilježeno je samo 61 pogašenja što je smanjenje broja pogašenja za više od dva i pol puta, ne uzevši u obzir značajno povećan broj objekta pomorske signalizacije u odnosu na 2011. godinu.

Vrijedno je istaknuti da je „Plovput“ u siječnju 2016. godine, vlastitim sredstvima u splitskom škveru izgradio novi radni brod i time značajno povećao i osnažio svoje tehničke kapacitete koji će omogućiti izgradnju potrebnog broja novoizgrađenih objekata pomorske signalizacije u cilju podizanja razine sigurnosti plovidbe na moru, sukladno utvrđenim prioritetima lučkih kapetanija od Pule do Dubrovnika. Novi motorni radni brod  je projektiran za izgradnju najsloženijih hidro-građevinskih objekata na moru. Motorni brod „Plovput Split“ popularno nazvan „Betonara“ izgrađen je prema projektno-tehničkoj dokumentaciji koju je izradio „Brodarski institut“ d.o.o. i koju je odobrio Hrvatski registar brodova koji je ujedno vršio nadzor nad gradnjom broda.

Zaposleni, kolegice i kolege iz Plovputa, od sjevera do krajnjeg juga našeg lijepog Jadrana ponosni su na činjenicu da je kuma broda bila gđica Adriana Batušić (19), nekadašnja štićenica Doma za djecu “Vladimir Nazor” iz Karlovca (dom za djecu bez adekvatne roditeljske skrbi). Prethodno je „Plovput“ u zajedništvu s tvrtkom “Odašiljači i veze”, u koordinaciji i suradnji sa Zakladom “Vaša pošta” osigurao policom životnog osiguranja koja joj daje životnu i metarijalnu sigurnost tijekom dvije godine, po izlasku iz doma u njezinoj 19. godini

Bitne odrednice svakodnevnog poslovanja i što treba posebno istaći – na financijskom planu tvrtka je likvidna, solventna i sve svoje obveze podmiruje u zakonski predviđenom roku.

Tvrtka Plovput ističe se zalaganjem i praksom u mnogim područjima društveno odgovornog poslovanja i održivog razvoja;  i to je uistinu svrstava u poklonike i promotore takvog načina djelovanja. Jednako se to veže i za odnos prema zaposlenicima, dobavljačima i partnerima, kao i na plodnu suradnju s akademskom zajednicom i društvom uopće, sve do dugog niza konkretnih akcija u lokalnoj zajednici, filantropiji i sl.

„Plovput d.o.o.“ je trgovačko društvo u 100% vlasništvu RH, čija je temeljna djelatnost obavljanje poslova sigurnosti plovidbe na moru objedinjena kroz dva aspekta: pomorska signalizacija i pomorska radijska služba. Sabor Republike Hrvatske 1997. godine donio je Zakon o Plovputu, Split, kojim je „Plovput“ postao trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću skraćenog naziva ”Plovput d.o.o. Split”.

Društveno odgovorno poslovanje je ugrađeno u politiku kvalitete kojoj je mjera uspješnosti realizacija postavljanih ciljeva, odnosno zadovoljstvo krajnjih korisnika usluge, a to su pomorci i brodari. „Plovput“ d.o.o. temelji društveno odgovorno poslovanje na strateškom upravljanju tvrtkom sukladno Strategiji razvoja Plovputa d.o.o. 2014. – 2018., godišnjim planovima poslovanja, Antikorupcijskom programu, Kodeksu korporativnog upravljanja, Strategiji upravljanja rizicima, Mapi/knjizi poslovnih procesa, Sustavu upravljanja kvalitetom i drugim poslovnim dokumentima, kojima se postiže uspješnost, ali i transparentnost poslovanja.

Fotografija svjetionika Veli rat na Dugom otoku: autor Boris Kačan

Dobra Hrvatska, travnja 2017.

Sukladno Metodologiji oblikovanja DOP primjera za portal www.odgovorno.hr

Ako vam se članak svidi, dijelite ga – podržite osvješćivanje društva za sutrašnji održivi svijet.

VEZANI ČLANCI
- Oglas -spot_img

NAJČITANIJE

UM 2024

- Oglas -spot_img
- Oglas -spot_img