spot_img

PODRAVKA: Uključenost 88 ključnih dionika u poslovanje u temelju nefinancijskog izvještavanja Grupe i pretpostavke za razvoj DOP-a

Iskustvo Podravke može biti primjer pa i putokaz kako raditi i komunicirati s dionicima u cilju ostvarenja odnosa razumijevanja i uvažavanja, što je posebno važno i u permanentnim aktivnostima nefinancijskog izvještavanja.

Podravka ima ogromnu odgovornost u lokalnoj zajednici (Grada Koprivnica) prema zaposlenima kao jednoj od najvažnijih skupina dionika. O tome svjedoči činjenica da gotovo 66% svih zaposlenih u lokalnoj Prerađivačkoj industriji te 88% svih zaposlenih u lokalnoj Prehrambenoj i farmaceutskoj industriji svakodnevno radi u Grupi Podravka.

Kvalitetan nefinancijski izvještaj nemoguće je napraviti bez uključivanja dionika u sve korake postupka određivanja sadržaja izvještaja. A da bi poduzeće u ovaj postupak uključilo dionike, u svojoj osnovi mora imati društveno odgovorno poslovanje (DOP). DOP predstavlja sklad između ekonomskih, okolišnih i društvenih interesa svih dionika za poduzeće.

Podravkini-kooperanti-u-proizvodnji-rajčice-na-istarskim-poljima

Ciljevi nefinancijskog izvještavanja
Opći cilj nefinancijskog izvještavanja Grupe Podravka je informirati i postići razumijevanje s dionicima o ekonomskim, okolišnim i društvenim učincima te utjecajima poslovanja kompanije u različitim kontekstima održivosti.

Kao polazni korak u procesu nefinancijskog izvještavanja Grupe Podravka za 2016. godinu održana je timska radionica na temu „Prepoznavanje i uključivanje dionika“. Radionica je rezultirala prepoznavanjem ukupno 120 različitih dionika Grupe Podravka. O uključivanju čim većeg broja pa i svih dionika u interaktivnu komunikaciju ovisi i kvaliteta cijelog nefinancijskog izvještaja, odnosno društveno odgovornog poslovanja u cjelini.

Drugi korak tima bio je temeljem uspostavljenih odnosa s prepoznatim dionicima izvršiti procjenu procjena njihove važnosti za Grupu Podravka što je rezultiralo identifikacijom ukupno 88 ključnih dionika koji su uključeni u daljnji postupak određivanja sadržaja nefinancijskog izvještaja.

Određivanje sadržaja nefinancijskog izvještaja kao sljedeći važan korak nastavljen je pozivom na sastanak svim ključnim dionicima Grupe Podravka koji je održan 09.06.2017. godine u sjedištu kompanije u Koprivnici. Pozvano je ukupno 122-je predstavnika ključnih dionika iz 88 različitih organizacija poslovnog, javnog i civilnog sektora.

Nastavno, na sastanak se odazvalo ukupno 20-tero predstavnika ključnih dionika kojima je uvodno voditelj Tima objasnio važnost uključivanja dionika u proces nefinancijskog izvještavanja Grupe Podravka. Slijedom toga su ključni dionici kroz otvoreni dijalog izrazili brojna očekivanja i interese prema održivom razvoju i aktivnostima kompanije u nadolazećem razdoblju, međusobno se nadopunjavajući u izražavanju optimalnih zahtjeva iz perspektive sva tri sektora u društvu.

Osobito su bila zanimljiva očekivanja i interesi sljedećih predstavnika ključnih dionika:

  1. Akademske zajednice koja u fokus stavlja potrebitost odgovornog ponašanja prema hrani, naročito kada se odnosi na bacanje i gubitak hrane. Navedeno predstavlja ozbiljan društveni, ekonomski i okolišni problem na globalnoj razini, a prehrambena industrija jedan je od značajnih subjekata koji mogu pridonijeti većoj iskoristivost ili manjem bacanju ili gubitku hrane.
  2. Medija koji u fokus stavljaju doprinose Podravke u stvaranju boljih uvjeta za život lokalne zajednice te
  3. Lokalne zajednice koja u fokus stavlja uspostavu šire suradnje s lokalnim OPG-ovima u segmentu nabave lokalno proizvedenih poljoprivrednih sirovina.

Kako bi dobili uvid u očekivanja i interese čim većeg broja ključnih dionika koji se nisu mogli odazvati na sastanak, voditelj Tima je nakon sastanka svim ključnim dionicima poslao pripremljenu tabelu za unos i povratno slanje njihovih očekivanja i interesa.

Prerada lokalno proizvedene rajčice u Podravkinoj tvornici u Umagu

Obuhvatnom i kvalitetnom komunikacijom izbjegnut je jaz između kompanije i ključnih dionika u percepciji značajnih tema za održivost Grupe Podravka, što je predstavljalo polaznu točku za odabir značajnih tema (budućih materijalnih aspekata) u procesu nefinancijskog izvještavanja.

Nakon obrađenih očekivanja i interesa ključnih dionika, članovi Tima su razmatrali i procjenjivali:

  • opravdanost očekivanja i interesa ključnih dionika koji utječu na njihove procjene i odluke te
  • značajne ekonomske, okolišne i društvene utjecaje kompanije u širem kontekstu održivosti.

Temeljem svih tih razmatranja i procjena, za početni, širi popis značajnih tema za održivi razvoj Grupe Podravka, uzet je popis aspekata iz G4 Smjernica globalne inicijative za izvještavanje (GRI), koji obuhvaćaju ekonomsku (npr. Ekonomski učinak ili Prisutnost na tržištu), okolišnu (npr. Materijali, Energija ili Otpadne vode i Otpad) i društvenu (npr. Zdravlje i sigurnost kupaca, Zapošljavanje ili Lokalne zajednice) kategoriju održivosti.

Zaključno, uključenost dionika u upravljačke procese tvrtke, a o tome se ovdje radi, presudno utječe i pridonosi podizanju kvalitete poslovanja i zajedničkog života u zajednici.

Matija Hlebar

DOBRA HRVATSKA, Listopad 2017.

Sukladno Metodologiji oblikovanja DOP primjera Dobra Hrvatska

Susret s kooperantima u Umagu

Ako vam se članak svidi, dijelite ga – podržite osvješćivanje društva za sutrašnji održivi svijet.

VEZANI ČLANCI
- Oglas -spot_img

NAJČITANIJE

UM 2024

- Oglas -spot_img
- Oglas -spot_img