spot_img

Serijal „Pogledaj ambalažu“: FRANCK ima Strategiju održivog razvoja ambalažnih materijala, Sustav upravljanja zaštitom okoliša …

U važnoj 2020. godini Franck je usvojio Strategiju razvoja ambalažnih materijala, čiji je cilj povećanje ekološki prihvatljive ambalaže, proizvodnja ekološko prihvatljivog asortimana, smanjenja ambalažnog otpada te smanjenja ugljičnog otiska i dr.. Strategija će se po potrebi prilagođavati uslijed više faktora: dulje vrijeme izrade uzoraka reciklabilnih materijala, teška dostupnost komercijaliziranih reciklabilnih rješenja za kavu i instant-mješavine, visoki troškovi prilagodbe postojećih strojeva na nove materijale te dulje vrijeme potrebno za potvrdu reciklabilne ambalaže (praćenjem stabiliteta kroz cijeli vijek trajanja proizvoda).

Proizvodnja se sve više usmjerava na korištenje ekološki prihvatljive ambalaže. Stanjivanjem stretch folije, limenki, folije i dr. ostvaruje se višestruka izravna korist za tvrtku i zajednicu: smanjenje troškova dobave sirovine i proizvodnje, manja količina ambalažnog otpada nakon upotrebe proizvoda… 

U 2021., optimizacijom ambalaže Franck je utrošio 21 % manje željeza nego u 2020., među ostalim i stanjivanjem limenki za espresso od 3 kg. 

Troši se 49 % manje stretch folije uvođenjem folije boljih svojstava rastezanja, 90 % manje termoskupljajuće folije zamjenom postojećeg pakiranja kartonskom ambalažom što daje 38 % manje folije u Francku.

Prema strategiji ambalaže, daljnjim stanjivanjem pojedinih ambalažnih materijala i snižavanjem pojedinih pakiranja postići će se: ušteda 12 % folije u ostalim pogonima te još 4 % u pogonu kave, što će rezultirati sa 56,6 tona, odnosno 13 % manje folije ukupno u Francku na godišnjoj razini. 

Dugoročni je cilj strategije, nakon optimizacije ambalaže, je primjena reciklabilnih materijala za pakiranja svih Franckovih proizvoda. 

Franck skladiste
Foto: Franck – skladište / Goran Stanzl – PIXSELL

***

Franck energetska učinkovitost

Sustav upravljanja zaštitom okoliša,  ušteda energije, smanjenje emisije, korištenje održivih sirovina i usluga… 

Cjeloviti sustav upravljanja zaštitom okoliša uvodi se u 2022. godini, čime se nadograđuju postojeći sustavi upravljanja. Poduzeće je kao glavni cilj postavilo kontinuirano poboljšanje upravljanja zaštitom okoliša, koje će u konačnici rezultirati i smanjivanjem troškova. Za ciljeve energetske učinkovitosti dokumentiraju se i posebni akcijski programi u okviru kojih se prati realizacija postavljenih ciljeva i programa. Organizacija upravlja energijom uz pomoć standarda ISO 50001, koji počiva na sveobuhvatnom podizanju svijesti i sustavnom poboljšanju energetskog učinka.

Borbi protiv negativnih učinaka klimatskih promjena Franck doprinosi prelaskom na poslovanje s niskom razinom emisija CO2. Podupire se nabava energetski učinkovitih proizvoda, sirovina i usluga te projektiranje koje unapređuje energetsku učinkovitost. Pri uvođenju novih tehnologija i rada na projektima vodi se briga o tome da Franckovo djelovanje i način rada imaju što manji nepovoljan utjecaj na okoliš. Uveden je i sustav alarmiranja u slučaju povećane potrošnje vode. 

Tijekom posljednjih triju godina realizirane su investicije i projektne aktivnosti s visokim utjecajem na energetiku – kako na tehničkoj razini (npr. kartonirka u pogonu praškova, novi C24E stroj za pakiranje čaja, klimatizacija Snogoo prostorija), tako i na razini upravljanja (npr. postizanje visokih razina prinosa proizvodnim linijama, gašenje stand by opreme, optimalna regulacija sustava za klimatizaciju zraka u industrijskim zgradama).

Franck pogoni
Foto: Frank pogon čajeva

Krajem rujna 2015. Franck je uspješno realizirao najveću i najvažniju investiciju – rekonstrukciju pogona čajeva i dodatnu automatizaciju u pogonu kave. Uloženo je 20 milijuna kuna čime je znatno podignuta proizvodna učinkovitost i fleksibilnost. Tijekom gradnje implementiran je niz tehnoloških inovacija, a upotrijebljeni su najkvalitetniji materijali trenutačno dostupni u graditeljstvu čime je omogućena energetska učinkovitost cijele građevine koja obuhvaća više od 3.200 m2 proizvodnog prostora.

Briga za energetsku učinkovitost potvrđena je postavljanjem moderne LED rasvjete, a ujedno je postavljeno osam klimatizacijskih komora na krovu i centralni rashladnik u skladu s naprednim  tehnološkim parametrima. 

***

Planske investicije i aktivnosti s ciljem cilju povećanja okolišne učinkovitosti 

  • novi pržionik i briketirka (s predgrijavanjem sirove kave) – zamjena turbo pržionika novim energetski učinkovitijim pržionikom osigurava manju potrošnju plina (do 50 %) i četiri puta manju potrošnju struje te kvalitetnije prženje kava 
  • dodatno ulaganje u LED rasvjetu 
  • zamjena dotrajale stolarije na zgradi tehničke uprave 
  • iskorištenje otpadne topline iz kompresora za komprimirani zrak – kompresori zraka stvaraju veliku količinu toplinske energije, koja se može upotrijebiti za zagrijavanje sanitarne vode i za zagrijavanje vode za potrebe grijanja zimi.

Kroz svoje tehnološke procese, Franck smanjuje potrošnju vode ulaganjima u novu tehnologiju, ali i prilagođavanjem i modernizacijom procesa koji sve manje uključuju upotrebu vode, kao i konstantnim praćenjem i analizom u ovlaštenim laboratorijima.

Najveći dio otpada koji nastaje u Francku reciklira se ili služi kao nusproizvod za stvaranje drugih proizvoda. Otpad se odvaja i sortira na samom mjestu nastanka (zeleni/eko otoci na svim proizvodnim lokacijama Franck grupe na kojima nastaje otpad). U budućnosti cilj je još više povećati efikasnost otpada da bi se  veoma mali postotak istog predavao na zbrinjavanje u odlagališta.

Frank d.d.

DOBRA HRVATSKA
Siječanj, 2023.

Ako vam se članak svidi, dijelite ga – podržite osvješćivanje društva za sutrašnji održivi svijet.

VEZANI ČLANCI
- Oglas -spot_img

NAJČITANIJE

UM 2024

- Oglas -spot_img
- Oglas -spot_img