Svjetski dan zaštite šuma: Zdrave šume za zdrave ljude

Svake godine 21. ožujka obilježavamo Svjetski dan zaštite šuma kako bi podigli svijest o važnosti šuma. Očuvanje i održivo korištenje šuma jedan je od najboljih načina zaštite našeg planeta i nas samih. Zdrave šume su ključne za sve aspekte zdravog planeta, od sredstava za život i prehrane do bioraznolikosti i okoliša. Nažalost šume su ugrožene. Na nama je da zaštitimo te dragocjene prirodne resurse.

Svjetski dan zaštite šuma proglasila je Opća skupština Ujedinjenih naroda 2012. godine kako bi proslavila i podigla svijest o važnosti svih vrsta šuma. Zemlje se potiču da poduzmu lokalne, nacionalne i međunarodne napore za organiziranje aktivnosti koje uključuju šume i drveće. Organizatori su Forum Ujedinjenih naroda za šume i Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO), u suradnji s vladama, Suradničkim partnerstvom za šume i drugim relevantnim organizacijama na tom području.

Važnost zaštite šuma

Foto: G. Tudor

Održivo gospodarenje šumama ključno je za borbu protiv klimatskih promjena i za doprinos prosperitetu i dobrobiti sadašnjih i budućih generacija. Šume igraju ključnu ulogu u smanjenju siromaštva i postizanju ciljeva održivog razvoja. Ipak, unatoč svim ovim neprocjenjivim ekološkim, ekonomskim, društvenim i zdravstvenim dobrobitima, šume su ugrožene požarima, štetočinama, sušama i krčenjem šuma bez presedana.

U Agendi UN 2030, cilj 15, označen kao Život na kopnu, odnosi se na održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljanje šumama, borbu protiv dezertifikacije i preokretanje zemljišta degradacija. Cilj 15 nastoji obnoviti i očuvati kopnene ekosustave, npr. močvare, šume i planine do 2030. godine.

Šume prekrivaju gotovo jednu trećinu zemljine površine. One su pluća svijeta jer proizvode kisik koji udišemo, a stručnjaci su izračunali kako jedno stablo s površinom lišća od 150 četvornih metara za 100 godina proizvede kisika koliko je čovjeku potrebno za 20 godina života. Šume su biološki najraznovrsniji ekosustavi na kopnu, dom za više od 80% kopnenih vrsta životinja i biljaka.

Važnost šuma je višestruka: sudjeluju u pročišćavanju podzemnih i površinskih voda, štite akumulacije pitke vode od zagađenja, imaju važnu ulogu zaštite od poplava, štite tlo od erozije, klizanja, sprječavaju nastanak lavina i klizanje snježnih masa. Ipak, unatoč neprocjenjivim ekološkim, ekonomskim, društvenim i zdravstvenim dobrobitima, danas je šuma na Zemlji sve manje. Stoljećima se nemilosrdno krče da bi se stvorio prostor za nova naselja, poljoprivredne površine, tvornice i prometnice. Nerazumno i pretjerano se sijeku i koriste za drvenu građu, ogrjev i industrijsku preradu. Nestajanje šuma nije samo nestajanje samog drveća: cijeli ekosustavi su uništeni, a svi mi, ljudi i životinje, trpimo posljedice.

Zdrave šume za zdrave ljude

Šume nam daju puno za naše zdravlje. One pročišćavaju vodu, čiste zrak, hvataju ugljik za borbu protiv klimatskih promjena, daju hranu i lijekove koji spašavaju živote i poboljšavaju naše blagostanje. Tema obilježavanja Svjetskog dana zaštite šuma za 2023. je ” Šume i zdravlje .” Time je obuhvaćen i cilj 3 Agende UN 2030 – zdravlje i blagostanje ljudi.

  • Studija provedena u 43.000 kućanstava u 27 zemalja Afrike pokazala je da je raznolikost prehrane djece koja su bila okružena šumama najmanje 25% veća od one djece koja nisu bila.
  • Ukupno se u medicinske svrhe koristi čak 50.000 biljnih vrsta.
  • Nekoliko je studija dokazalo da posjet šumskom okruženju snižava krvni tlak i puls te smanjuje razinu kortizola.
  • Svijet gubi 10 milijuna hektara šuma svake godine zbog krčenja – otprilike veličine Islanda.

Izvor: FAO 2020

Šume pružaju dobra i usluge, posao i prihod za možda 2,5 milijarde ljudi diljem svijeta. Prepoznavanje važnosti šuma za prehranu ljudi značajno je poraslo posljednjih godina. Prehrana i zdravlje su suštinski povezani: dobra prehrana ne može se postići bez dobrog zdravlja i obrnuto.

Osim osiguravanja hrane, šume pružaju druge brojne dobrobiti za ljudsko zdravlje. Nedavna pandemija COVID-19 podsjeća nas kako su zdravlje i dobrobit ljudi, životinja i okoliša usko povezani i da su potrebne promjene u načinu na koji ljudi komuniciraju s prirodom. Podizanje svijesti da su šume ključne za dobrobit svih ljudi i stvaranje poticajnog okruženja u kojem ljudi mogu imati koristi od šuma, može pomoći u transformaciji interakcije ljudi s ovim ekosustavima, posebno u svijetu koji se brzo urbanizira.

Više:
Doživimo i uživajmo Hrvatsku: naše blago ŠUME!
Naši članci na temu zaštite šuma

Dobra Hrvatska

Ako vam se članak svidi, dijelite ga – podržite osvješćivanje društva za sutrašnji održivi svijet.

VEZANI ČLANCI
- Oglas -spot_img

NAJČITANIJE

- Oglas -spot_img
- Oglas -spot_img