spot_img

Tvrtke HEP i HOLCIM – suradnja kao prilog kružnoj ekonomiji

Korištenje nusproizvoda procesa proizvodnje električne energije u HEP TE Plomin – lebdećeg pepela, kao zamjene za mineralne sirovine u proizvodnji cementa u tvrtci Holcim, doprinos je ciljevima kružne ekonomije u RH. Pod nazivom  Zelena industrijska sinergija“sve počelo i prije više do 15 godina.

Svijest o neophodnosti primjeni kružne ekonomije potiče tvrtke na razmatranje svog ukupnog poslovanja pa tako i dobavljačkog lanca, kao i na razmišljanje o izvorima resursa, načinu njihovog učinkovitijeg korištenja i uporabe. Ovakav pristup dovodi do većeg razumijevanja, suklađenog razvoja i „kontrole“ dobavljačkog lanca, kao i smanjenja izloženosti rizicima resursa i uklanjanja nastalog otpada.

Za postizanje više razine produktivnosti resursa, nužna je implementacija učinkovite tehnologije nadopunjene sustavnim i strukturnim promjenama u industriji. Za neke industrije ta se promjena odnosi na korištenje otpadnih proizvoda iz jedne tvornice kao resursa za druge tvornice ili potrošače. Kako bi se to ostvarilo, nužno je postojanje infrastrukture koja omogućuje takav način poslovanja. Upravo je razina primjene (lokalna, nacionalna ili globalna) jedan od glavnih problema koncepta kružne ekonomije, koja počiva na ravnoteži između vrijednosti proizvoda ili materijala i troškova prijevoza, kao i u svakom lancu opskrbe. Upravo se zbog toga, lokalna razina primjene smatra najprikladnijom. Na toj se razini suradnja između tvrtki može najlakše organizirati i kontrolirati, uz generiranje najveće dobiti.

HEP i HOLCIM u projektu „Zelena industrijska sinergija“

Primjer jednog takvog poslovanja na lokalnoj razini, koje se zasniva na načelima kružne ekonomije, predstavlja suradnja HEP-a, odnosno Termoelektrane Plomin i Holcima Hrvatska. Partnerski odnos Termoelektrane Plomin i tvrtke Holcim Hrvatska, pod nazivom „zelena industrijska sinergija“, odnosi se na međusobnu ovisnost u korištenju različitih vrsta materijala. Naime, nusproizvodi iz Termoelektrane Plomin, lebdeći pepeo iz oba bloka elektrane i gips iz drugog bloka TE Plomin, koriste se u Holcimovoj tvornici cementa kao mineralni dodaci u procesu proizvodnje, poštujući pritom najviše ekološke standarde uz osiguranje kvalitete proizvoda.

Hala iznutra

U svijetu visoke i nestabilne cijene resursa, ovaj model kružnog gospodarstva nudi velike poslovne mogućnosti. Te su mogućnosti  prije više od 15 godine prepoznala dva gospodarska subjekta – TE Plomin i Holcim Hrvatska. Danas njihova suradnja predstavlja primjer partnerstva koji obojici partnera donosi  dodanu vrijednost, kako u proizvodnji električne energije, tako i u proizvodnji cementa. Iz tog razloga, korištenje nusproizvoda procesa proizvodnje električne energije u TE Plomin, kao zamjene za mineralne sirovine u proizvodnji cementa u Holcimu, doprinosi ciljevima kružne ekonomije.

Koncept kružne ekonomije nudi transformacijski plan koji ima za cilj redizajn ukupnog povezanih sustava proizvodnje i potrošnje, kako je ostvareno u slučaju HEP & HOLCIM. Poboljšanje tih sustava ima pozitivne učinke jer povećava sigurnost opskrbe sirovinama i konkurentnost industrije, povećava efikasnost korištenja resursa, smanjuje emisije stakleničkih plinova i potiče razvoj inovacija otvara nova radna mjesta. Općenito, kako bi implementacija koncepta kružne ekonomije bila što efikasnija, važno je prikupiti i podijeliti podatke, širiti najbolje prakse, ulagati u inovacije i potaknuti suradnju u gospodarstvu.

Zbog svega toga primjer suradnje TE Plomin i tvrtke Holcim Hrvatska, odnosno uključivanja nusproizvoda jedne industrije u proizvodni proces druge, uz optimizaciju cijelog postupka nastajanja i korištenja  nusproizvoda, dobar je primjer društveno odgovornog poslovanja na još jednom području.

Ako vam se članak svidi, dijelite ga – podržite osvješćivanje društva za sutrašnji održivi svijet.

VEZANI ČLANCI
- Oglas -spot_img

NAJČITANIJE

UM 2024

- Oglas -spot_img
- Oglas -spot_img