spot_img

UNICEF, GLOBAL COMPACT I SAVE THE CHILDREN: 10 načela o dječjim pravima i poslovanju. Tvrtke i ljudska prava ZAJEDNO!

“To su djeca naših zaposlenika, dobavljača, klijenata i kupaca. Oni su naši budući suradnici, kolege i klijenti – ona su naša budućnost.”

Poslovni sektor i društveno odgovorno poslovanje

Gotovo da nema tvrtke koja na neki način ne utječe na živote djece. Tvrtke zapošljavaju njihove roditelje, proizvode ili plasiraju na tržište usluge i/ili proizvode kojima se djeca koriste, sjedište tvrtke ili proizvodni pogon može se nalaziti u blizini dječjeg vrtića ili škole, dobavljači se možda koriste dječjim radom, u oglašavanju proizvoda sudjeluju djeca ili je oglašavanje namijenjeno djeci… Primjera je mnogo.

Poslovni sektor ima golemu moć da zaštiti djecu i da poboljša njihov život, ali ima i moć da zanemari ili čak ugrozi interese djece.

Poštujući dječja prava, pružajući sigurne radne uvjete za roditelje i borbom protiv dječjeg rada tvrtke mogu doprinijeti razbijanju kruga siromaštva i nejednakosti djece.

UNICEF u suradnji s partnerima razmišlja i izvan financijskih i drugih materijalnih doprinosa. Svaka tvrtka može značajno utjecati na dječje živote kada odluči uključiti dječja prava u svoje principe poslovanja, poslovne prakse i organizacijsku kulturu. UNICEF pomaže tvrtkama da to učine.

Tvrtke u Hrvatskoj mogu računati na UNICEF-ovo višegodišnje iskustvo i znanje u području društveno odgovornog poslovanja, a koje je prikupljeno u različitim zemljama svijeta, u suradnji s brojnim poduzetnicima i menadžerima te civilnim društvom i vladama.

Vodič „Djeca su naš najvažniji posao”

Vodič „Djeca su naš najvažniji posao” svakoj tvrtki može poslužiti kao okvir za poslovanje uz poštovanje i podržavanje dječjih prava te kao početak nove poslovne ere u kojoj će se ozbiljno i dugoročno posvetiti ostvarivanju dječjih prava.

10 NAČELA O DJEČJIM PRAVIMA I POSLOVANJU – UNICEF, GLOBAL COMPACT I SAVE THE CHILDREN

Pozivamo tvrtke da usvoje 10 načela o pravima djece i poslovanju te da podrže poštovanje i zaštitu dječjih prava. Načela su zajedno razvili UNICEF, najveća svjetska inicijativa korporativne održivosti UN Global Compact i organizacija Save the Children.

  1. Budite odgovorni za zaštitu prava djece i obvežite se podupirati ljudska prava djece

Prava djece regulirana su Konvencijom o pravima djece – sporazumom UN-a o ljudskim pravima, koji su ratificirale gotovo sve države svijeta. Time je gotovo svugdje u svijetu obećano djeci da će se njihova prava poštovati i izvršavati u skladu s mogućnostima vlada potpisnica Konvencije.

Konvencija daje pregled prava djeteta: od prava na život i razvoj do prava na zaštitu i sudjelovanje u donošenju odluka.

Četiri temeljna načela Konvencije koja podupiru sve aktivnosti vezane uz djecu jesu: najbolji interes djeteta, nediskriminacija, sudjelovanje djeteta u odlukama koje ga se tiču sukladno njegovim razvojnim mogućnostima te preživljavanje i razvoj.

Tvrtka može imati značajnu ulogu u podupiranju dječjih prava kroz osnovne poslovne aktivnosti, strateške investicije i društvenu filantropiju, zastupanje i javne politike, partnerstvo i druge oblike kolektivnog djelovanja.

  1. Doprinesite iskorjenjivanju dječjeg rada

Procjenjuje se da u svijetu ima 130 milijuna djece radnika.

Dječji rad uzrok je i posljedica siromaštva: nakon što postanu radna snaga, djeca najčešće prekidaju školovanje, a bez obrazovanja imaju male šanse izaći iz kruga siromaštva.

Djeca su posebno osjetljiva na sve vrste nasilja i iskorištavanja na radnom mjestu, a često nemaju pristup zdravstvenim uslugama.

Tvrtkama se preporučuje da ne zapošljavaju i ne koriste djecu za bilo koju vrstu dječjeg rada i da ih zaštite od svih oblika rada koji su zabranjeni za mlađe od 18 godina.

U suradnji s vladama, socijalnim partnerima, udrugama i svima zainteresiranima tvrtke mogu raditi na promicanju važnosti obrazovanja i suzbijanju dječjeg rada.

Budući da danas na našem tržištu ima sve više proizvoda koji dolaze iz zemalja u kojima je raširen dječji rad, pridonijeti se može i izborom i kriterijima za odabir dobavljača, ovisno o tome koristi li taj dobavljač ili ne koristi dječji rad.

  1. Omogućite dostojan rad mladim radnicima, roditeljima i skrbnicima

Poštovati prava djece iznad minimalne dobi za rad i promovirati društveni dijalog i prava na radnom mjestu, pružiti sigurne uvjete rada, zaštitu od zlostavljanja i iskorištavanja, osigurati vodu, sanitarne i higijenske uvjete.

Prilikom zapošljavanja mladih radnika, roditelja i skrbnika tvrtke posebnu pozornost trebaju obratiti na uvjete rada koje im osiguravaju – redovitu isplatu plaće, dužinu i fleksibilnost radnog vremena, zaštitu trudnica i dojilja, podršku migrantima i sezonskim radnicima, olakšavanje pristupa za kvalitetnu brigu o djeci te osiguravanje zdravstvene skrbi i obrazovanja za uzdržavane članove obitelji.

  1. Osigurajte zaštitu i sigurnost djece u svim poslovnim aktivnostima i na svim lokacijama

Objekti tvrtke ne smiju se koristiti za zlostavljanje i iskorištavanje djece, a potencijalno opasna područja u objektima tvrtke ne smiju biti sigurnosna prijetnja za djecu i mlade.

U tvrtki treba vladati politika nulte tolerancije na nasilje, iskorištavanje i zlostavljanje, čak i izvan radnog vremena.

Tvrtka treba imati zaštitni kodeks ponašanja prema djeci koji će se razviti u suradnji sa svim poslovnim partnerima.

  1. Osigurajte sigurne proizvode i usluge te kroz njih promičite prava djece

Osigurati da se testiranje proizvoda i usluga koje će konzumirati ili kojima će se koristiti djeca provodi u skladu s relevantnim nacionalnim i međunarodnim standardima, da im ti proizvodi i usluge ne mogu štetiti i da pojedina djeca ili grupe djece neće biti diskriminirana njihovom uporabom.

  1. Poštujte i promičite prava djece u marketingu i oglašavanju

Osigurati da se marketingom i oglašavanjem ne krše dječja prava, već da se njima podiže svijest i promiču dječja prava i pozitivne vrijednosti kao što su samopoštovanje, zdrav način života i nenasilje.

  1. Poštujte i promičite prava djece na zdrav okoliš te pri kupnji i korištenju zemljišta

Osigurati da se poslovne odluke koji se tiču kupnje i korištenja zemljišta u poslovne svrhe ne odraze negativno na djecu i njihove obitelji, i gdje god je moguće treba spriječiti raseljavanje zajednica zbog prenamjene zemljišta.

Za svaki projekt koji će utjecati na autohtonu zajednicu, poput korištenja ili kupnje zemljišta, tražiti unaprijed pristanak lokalnog stanovništva.

Poduzeti mjere za zaštitu okoliša kako bi ga se sačuvalo za buduće generacije.

  1. Poštujte i podupirite prava djece u provedbi zaštitarskih poslova

U sve ugovore koji se tiču mjera sigurnosti ugraditi poštovanje prava djece i ne zapošljavati ili koristiti djecu u provedbi tih mjera.

  1. Pomažite u zaštiti djece ugrožene nesrećama i nepogodama

Spremnost na pomoć u zaštiti djece u kriznim situacijama, posebno najranjivijih skupina, poput djece s teškoćama u razvoju, raseljene djece, djece migranata.

Podizati svijest među zaposlenicima i članovima zajednice o povećanom riziku od nasilja, zlostavljanja i iskorištavanja djece u takvim situacijama.

Povezivanje s vladom i humanitarnim organizacijama u cilju zaštite djece pogođene kriznim situacijama.

  1. Podupirite napore lokalne zajednice i vlade usmjerene zaštiti i ostvarivanju prava djece

Poštovati vladavinu prava i odgovorno poslovati, što uključuje plaćanje poreza državi, kako bi država mogla ispuniti svoju obvezu prema djeci.

Surađivati s vladama, civilnim društvom i djecom u provedbi investicijskih programa koji utječu na živote djece.

Promicanje dječjih prava, zdravlje, obrazovanje, rekreacija i zaštita djece prioritetne su teme po izboru djece i stručnjaka za dječja prava

Izvor : UNICEF HRVATSKA

Ako vam se članak svidi, dijelite ga – podržite osvješćivanje društva za sutrašnji održivi svijet.

VEZANI ČLANCI
- Oglas -spot_img

NAJČITANIJE

UM 2024

- Oglas -spot_img
- Oglas -spot_img