spot_img

Zero Waste strategija od 2002. poziva na minimum otpada ….

Zero Waste strategija poziva na minimum otpada i njegovo daljnje ili ponovno korištenje

Ideja i početak djelovanja u smjeru Zero Waste strategije započeli su davne 2002. godine na konferencijama posevećenim resursima u organizaciji švicarskog instituta EMPA, nakon čega je 2003. formirana međunarodna udruga za Zero Waste – Zero Waste International Alliance (ZWIA) u cilju zalaganja za koristi koje imamo kada otpad gledamo kao resurs i u cilju stvaranja pozitivnih alternativa odlagalištima i spalionicama otpada. ZWIA se sve više razvija i raste zajedno s potrebom da se s upravljanja otpadom prijeđe na upravljanje resursima kao odrednicom za održivu budućnost. (http://zwia.org/)

U praksi Zero Waste ili nula otpada podrazumijeva dizajniranje proizvoda i procesa na način da se što više smanji i količina i toksičnost otpada, da se svi prirodni resursi čim bolje očuvaju, da se redovito i obnavljaju te da se na koncu svede na minimum (ili potpuno izbjegne) svako spaljivanje i bacanje otpada. Prema konceptu ZW svaki preostali materijal kao i isluženi proizvod treba kružno vratiti u ekonomiju kroz ponovnu upotrebu, reciklažu i kompostiranje. Teži se redukciji otpuštanja u prirodu svih elemenata koji bi mogli predstavljati opasnost za zdravlje ljudi, biljaka i životinja u zemlju, vodu i zrak.

Zero Waste strategiju i praksu u Europi zagovara udruga Zero Waste Europe utemeljena 2013. godine u Nizozemskoj.

U Hrvatskoj Zero Waste strategiju promovira Zelena Akcija – Friends of the Earth Croatia kao član mreže Zero Waste Europe

Ono što Europa smatra nužnim za učiniti je sljedeće:

Promjena kulture

Postojeća europska shema linerane proizvodnje, konzumacije i odlaganja otpada nije održiva. Europljani su u posljednja dva desetljeća živjeli u ekološkom deficitu u odnosu na ostatak svijeta tako što su uvozili četiri puta više materijala nego što su izvozili. Europska strategija održivog razvoja zahtijeva promjene, no te promjene ne misle se odnositi samo na politike odlaganja otpada već i na smanjenje potrošnje materijala i energije. Tek tako se može ostvariti pravo Zero Waste društvo.

Uključivanje društva

Informiranost i obrazovanost te aktivno sudjelovanje svih djelova društva preduvjet je za uspjeh koncepta Zero Waste. Građani trebaju sudjelovati u primjeni prakse za smanjenje otpada i aktivno djelovati na razvoj upravljanja resursima. Potrebno je provoditi javne kampanje informiranja i osvješćivanja o važnosti sudjelovanja društva u cjelini.

Promjena infrastrukture

Sustav proizvodnje i upravljanja otpadom u Europi treba promijeniti kako bi se ostvarili sljedeći prioriteti:

  1. Spriječavanje nastanka otpada
  2. Odvajanje otpada
  3. Smanjenje količine otpada

Stvaranje nove ekonomije, one s niskom količinom ispušnih plinova, učinkovitim korištenjem resursa, socijalno uključivu i otpornu na promjene koja poštuje raznolikost ekosustava i povećava društenu koheziju predstavlja glavni je izazov Europske unije, a Zero Waste strategija pruža osnovne pretpostavke takvih nastojanja.

Zero Waste – poruka tvrtkama!

Otpad je znak neučinkovitosti sustava i/ili procesa. Uspješne tvrtke pokušavaju optimizirati procese i eliminirati / reducirati otpad. Tvrtka koja proizvodi velike količine otpada, ostvarujući istovremeno dobre poslovne rezultate, zapravo neopravdano prebacuje teret i nevolje sa sebe na druge dijelove društva.

Osnovne postavke Zero Waste poslovanja:

  • korištenje sirovina od reciklirajućih materijala u što većem opsegu. Kod uspješnih Zero Waste tvrtki 90% otpada ne ide na odlagališta i u spalionice.
  • linerani sustav proizvodnje zamijenjen je cirkularnim kojim se maksimizira reciklirajući potencijal
  • proizvodni procesi redizajnirani su na način da se maksimalno smanjuje stvaranje otpada
  • konzumacija energije i generiranje otpada od strane proizvoda ili uređaja uključeni su u kalkulacije za optimizaciju
  • primjenjuje se eco-dizajn i integrirana politika proizvoda
  • mijenja se fokus s produktivnosti radne snage na produktivnost resursa.

Broj tvrtki koje primjenjuju strategije Zero Waste koncepta u svojem poslovanju neprestano raste u Europi i svijetu. U današnjoj globalnoj ekonomiji tvrtke koje su implementirale Zero Waste strategije imaju više izgleda za dugoročnu poslovnu održivost. Ali tome se okreće i naša lokalna zajednica – pa je  sedam općina i gradova u Međimurju te više njih na otoku Krku preuzelo ovu strategiju.

Razumijevanjem i pristupanjem ideju Zero Waste izražavamo svoj stav prema održivosti. Tvrtke i mjesta preuzimaju i jačaju time svoju novu ulogu i svoj ugled u društvu.

Izvor:

https://www.zerowasteeurope.eu/

http://zwia.org/

Ako vam se članak svidi, dijelite ga – podržite osvješćivanje društva za sutrašnji održivi svijet.

VEZANI ČLANCI
- Oglas -spot_img

NAJČITANIJE

UM 2024

- Oglas -spot_img
- Oglas -spot_img