spot_img

Dobrobiti za djecu u 2019. godini: UNICEF, Ured za Hrvatsku

Zadaća UNICEF-a u Hrvatskoj je osigurati djeci podršku koju trebaju kako bi ostvarila svoj puni potencijal. U svom radu, UNICEF se vodi Konvencijom o pravima djeteta te svojim djelovanjem pomaže Hrvatskoj u ispunjavanju obveza koje proizlaze iz Konvencije. U 2019. godini UNICEF je provodio programe i aktivnosti usmjerene na brigu za zdravlje najmlađih, podršku djeci s teškoćama, ulaganja u snažniju obitelj, zaštitu djece i mladih, promicanje medijske pismenosti, edukaciju djece o smanjivanju rizika od katastrofa i promicanje solidarnosti s djecom svijeta. Zahvaljujući podršci donatora i brojnih partnera, svaki od navedenih programa polučio je važne rezultate za djecu, pri čemu se ističe sljedeće:

„Zajedno se brinemo o zdravlju najmlađih“

Osnovana je Banka humanog mlijeka, čime je omogućeno da darovano humano mlijeko bude dostupno prijevremeno rođenim i teško bolesnim bebama. U Hrvatskoj svake godini oko 2000 djece dođe na svijet prije nego što su to njihovi roditelji očekivali. Za tu je djecu majčino mlijeko i hrana i lijek. Darovano će mlijeko djeci najkrhkijeg zdravlja iz cijele zemlje na recept propisivati liječnici u jedinicama intenzivne neonatalne njege.

UNICEF je osigurao svu potrebnu opremu i uređaje za Banku humanog mlijeka i Centar za laktaciju te za edukaciju stručnog medicinskog osoblja. Tiskali smo plakate i 20 000 letaka s informacijama kako bismo privukli čim više majki koje doje te mogu i žele darovati višak svog mlijeka djeci kojoj je ono potrebno. Ukupna vrijednost ulaganja iznosi 3,4 milijuna kuna.

Za 20 rodilišta diljem zemlje kupili smo najsuvremeniju opremu za fototerapiju novorođenčadi sa žuticom. Trideset i jedno gnijezdo za fototerapiju omogućit će majkama i bebama da budu zajedno i tijekom liječenja. Vrijednost je ove donacije 1.078.924 kune.

Kako bismo pomogli unaprijediti podršku majkama koje doje, podržali smo stručno usavršavanje za više od 400 liječnica, primalja te medicinskih i patronažnih sestara.

Za rodilište Opće bolnice Pula osigurali smo telemetrijski CTG vrijedan 130.000 kuna. Riječ je o uređaju koji majkama značajno olakšava porod jer im omogućuje kretanje za vrijeme trudova i zauzimanje položaja u kojemu se osjećaju ugodno.

„Podrška djeci s teškoćama“

Kako bismo podržali djecu sa složenim komunikacijskim teškoćama, poput primjerice djece u spektru autizma, pokrenut je program „Komunikacija za svako dijete” u koji su uključene 24 organizacije iz cijele zemlje u kojima stručnjaci rade s djecom s teškoćama.

U sklopu programa osigurana je edukacija za logopede, edukacijske rehabilitatore i radne terapeute u ukupnom trajanju od devet dana.

Aplikacija s komunikacijskim simbolima prevedena je i prilagođena za hrvatsko govorno područje, a nakon što je testiraju stručnjaci i djeca, bit će besplatno dostupna svakom djetetu sa složenim komunikacijskim teškoćama. Za 24 organizacije koje su uključene u program osigurano je 100 tablet računala za rad s djecom. Ukupna vrijednost ulaganja iznosi 1.297.536 kuna.

Foto: Vanda Kljajo/UNICEF

 

„Ulaganje u snažniju obitelj“

Osigurali smo financijsku potporu u iznosu od 5.000 kuna udomiteljskim obiteljima 180 novoudomljenih djevojčica i dječaka. Potpora se mogla iskoristiti za kupovinu dječjih kolica, krevetića, autosjedalica, stolaca za hranjenje i druge potrebne opreme za najmlađe. Ukupna je vrijednost isplaćenih potpora 900.000 kuna.

Kampanja „Svako dijete treba obitelj” nastavljena je na lokalnoj razini te je organizirano 70 akcija za promociju udomiteljstva u 18 gradova diljem Hrvatske. Razvijen je program za inicijalnu edukaciju udomitelja, kao i za godišnje edukacije udomitelja. Pružili smo podršku stručnjacima u razvoju i definiranju instrumenata za procjenu udomitelja te osposobili 20 stručnjaka koji će educirati svoje kolege iz sustava socijalne skrbi za rad s udomiteljima.

Pokrenute su radionice „Rastimo zajedno i mi” kao podrška roditeljima u sustavu socijalne skrbi, a 12 obiteljskih centara i centara za socijalnu skrb u Hrvatskoj opremljeno je didaktičkom opremom, igračkama, slikovnicama i namještajem za prostore za rad s djecom vrijednima 200.000 kuna.

Za pet obiteljskih centara u Zagrebačkoj, Ličko-senjskoj, Međimurskoj, Koprivničko-križevačkoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji osigurano je pet vozila kako bi se lakše organizirala podrška obiteljima, osobito u ruralnim područjima, za što je osigurano 372.000 kuna.

183 stručnjaka uključena su u edukacije o upravljanju slučajem za zaštitu dobrobiti djeteta te provođenju učinkovitih intervencija u obiteljima s djecom, dok su ukupno u edukacijama, za koje je osigurano 400.000 kuna, sudjelovala 362 stručnjaka.

„Zaštita djece i mladih“ 

Kako bi državni odvjetnici za mlade bolje razumjeli mlade i bolje postupali prema mladima koji su u sukobu sa zakonom te kako bi se poboljšala suradnja državnih odvjetništava i stručnih suradnika koji rade s djecom, provedeno je 16 edukacija za 95 državnih odvjetnika za mladež i 20 stručnih suradnika izvanpravne struke, koji godišnje zaprime više od 3300 prijava za kaznena djela čiji su počinitelji maloljetnici ili mlađi punoljetnici. Vrijednost je ovog ulaganja 348.036 kuna.

Kroz program „Neprekinute veze” osigurali smo opremu za videopozive u 13 kaznionica i zatvora, a u sedam kaznionica i zatvora preuredili smo prostorije za posjete kako bi bile prilagođene potrebama djece zatvorenika. Kroz edukaciju osoblja UNICEF je podržao razvoj modela osoblja za potporu obiteljima u zatvorskom sustavu. Financijska je vrijednost programa 649.000 kuna, a u 2019. godini mogućnost videoposjeta koristilo je oko 800 djece.

Za stručnjake civilne zaštite i ravnatelje škola organiziran je trening o sprječavanju rizika od katastrofa te su razvijeni i edukativni materijali koji će se koristiti u školama za edukaciju djece o smanjivanju rizika od katastrofa, za što je osigurano 43.982 kune.

Foto; Pavel Zmey/UNICEF

 

„Djeca Hrvatske za djecu Madagaskara i Burkine Faso“

U program „Škole za Afriku” uključilo se 99 vrtića i 237 škola, a svojim aktivnostima prikupili su 364,366 kuna za obrazovanje djevojčica i dječaka u Burkini Faso i Madagaskaru.

85 344 djece i mladih iz 202 mjesta diljem Hrvatske sudjeluje u programu kroz koji uče o pravima djece te o važnosti empatije i solidarnosti.

„Solidarnost s djecom svijeta“

Nakon što smo u 2018. godini, nakon snažnog potresa i cunamija koji su pogodili Indoneziju, uz vašu podršku pomogli osigurati pitku vodu, zdravstvenu skrb, psihosocijalnu podršku te pristup neformalnom obrazovanju za djecu, ove smo godine za to osigurali dodatnih 125.083 kune.

Jemen je jedno od najvećih humanitarnih žarišta u svijetu. Dugogodišnji sukobi uništili su ekonomiju i infrastrukturu. Gotovo sva djece u Jemenu trebaju humanitarnu pomoć, a procjenjuje se da je 360 tisuća djece mlađe od pet godina teško pothranjeno. Uz podršku građana naše zemlje prikupili smo 1.656.730 kuna za pomoć djeci Jemena.

U izbjegličkim kampovima Za’atari i Azraq u Jordanu, u kojima žive izbjeglice iz Sirije, izgrađeno je pet dječjih igrališta prilagođenih djeci s teškoćama u razvoju i djeci s invaliditetom, u što je Ministarstvo vanjskih poslova uložilo 1.480.000 kuna.

„Glas djece i mladih u medijima je važan“

Vaše donacije na djelu:Na drugim Danima medijske pismenosti sudjelovalo je više od 13 tisuća djece i mladih iz cijele Hrvatske. U 90 gradova i mjesta diljem Hrvatske održana su 273 događanja čiji je cilj bio razvijanje vještine kritičkog promišljanja, poštovanja sebe i drugih u medijima te tolerancije.

U sklopu drugih Dana medijske pismenosti razvijeni su, u suradnji sa stručnjacima, edukativni materijali namijenjeni odgojiteljima i nastavnicima za rad s djecom, mladima i njihovim roditeljima te plakati o raspoznavanju lažnih vijesti. Materijali su s portala medijskapismenost.hr u 2019. godini preuzeti 72 000 puta. U izradu materijala i provedbu aktivnosti uloženo je 129.450 kuna.

Jedanaesti Festival prava djece, jedini u potpunosti inkluzivan festival – na kojem su svi sadržaji prilagođeni djeci i mladima oštećena vida i sluha, okupio je 11 700 djece, mladih, nastavnika i roditelja. Festival se održavao u 22 grada kroz projekcije filmskog stvaralaštva djece i mladih, radionice te projekcije kvalitetnih obiteljskih filmova. U programu „Razgovor počinje filmom” ove je godine prikazan film koji progovara o utjecaju društvenih mreža na djecu i mlade, a mladi su sudjelovali u panel-raspravi zajedno sa psiholozima i drugim stručnjacima o toj važnoj temi. Svi sadržaji festivala besplatni su kako bi kultura bila dostupna svima. Vrijednost ulaganja u 2019. godini bila je 161.416 kuna.

Fotografije:

  1. Vanda Kljajo/UNICEF
  2. Vanda Kljajo/UNICEF
  3. Pavel Zmey/UNICEF

UNICEF – URED ZA HRVATSKU

DOBRA HRVATSKA
Veljača, 2020.

Ako vam se članak svidi, dijelite ga – podržite osvješćivanje društva za sutrašnji održivi svijet.

VEZANI ČLANCI
- Oglas -spot_img

NAJČITANIJE

UM 2024

- Oglas -spot_img
- Oglas -spot_img