spot_img

INA GRUPA u strateškom programu razvoja kulture zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša

Orijentacija INA Grupe prema postizanju poslovne izvrsnosti uz poštovanje najviših standarda  zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša (ZZSO) oslikava se u svim temeljnim opredjeljenjima i politikama, pri čemu se korporativna razina ZZS kulture prepoznaje kao bitna strateška odrednica ugrađena u Ključne ciljeve i programe zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša (ZZSO) INA Grupe.

U skladu s tim, 2015. godine pokrenut je višegodišnji program „Uključivanje rukovodstva u postizanje poslovne izvrsnosti kroz zaštitu zdravlja i sigurnost (ZZS)“. Osnovna je svrha programa podizanje kvalitete i kulture sigurnosti na radu te određivanje zadaće svakom pojedincu i rukovodstvu u promicanju ZZS-a kao temeljne vrijednosne kategorije kompanije. INA Grupa je prilagodila i primijenila pouzdanu i provjerenu metodologiju i alate za utvrđivanje sadašnjeg stanja te razvoja i primjene korektivnih mjera za unapređenje kulture sigurnosti.

Slijedom toga, 2015. godine pokrenuta je anketa o razini kulture ZZS-a, pri čemu je korišten standardizirani upitnik razvijen tako da omogući interpretaciju i evaluaciju indeksa kulture ZZS-a, odnosno pokazatelja kvalitete i održivosti sadašnje razine te kulture. Temeljem rezultata provedene ankete i identificiranog indeksa kulture ZZS-a (prosjek INA Grupe iznosi 3,5 od maksimalno 5) ustanovljena su područja mogućih poboljšanja, u prvom redu povećanja uključenosti i razine svijesti cjelokupne rukovodeće strukture.

Tijekom 2016. godine razvijen je i primijenjen sustav treninga za srednju i višu menadžersku strukturu INA Grupe u obliku radionica „Rukovođenje u području ZZS-a“. U središtu edukacije bilo je razumijevanje ZZS-a kao posebne vrijednosti, važnost osobnog primjera, komunikacija i informiranje te način motivacije, ali i rješavanje vrijednosnih sukobljenosti ZZS-a i poslovnih prioriteta u okviru procesa rukovođenja, a sve to imajući u vidu temeljno geslo „Sigurnost na prvom mjestu!“ Na radionicama su bila 224 sudionika, što znači iznimnih 94% od ukupnog broja menadžera. Svi su iskazali visoku razinu osobne odgovornosti i svijesti o ZZS-u pa su i radionice ocijenili izrazito visokim ocjenama – na skali od 1 do 6 prosječna ocjena je 5,3.

Radionice „Rukovođenje u području ZZS-a“ odvijale su se i tijekom 2017. godine, a  bit će nastavljene i 2018. i obuhvatit će sve rukovodeće strukture, uključujući i neposredne rukovoditelje i voditelje na najnižim rukovodnim razinama, čime će se broj educiranih rukovoditelja povećati za još 300.

Uz iznimku menadžera iz redova najviše upravljačke strukture (23 sudionika) koji su pohađali radionice koje su vodili vanjski konzultanti, sve ostale sudionike radionica „Rukovođenje u području ZZS-a“ vode interni treneri. Razvoj internih resursa i promotora ZZS kulture predstavlja i daje dodatnu vrijednost cjelokupnom programu. Sve interne trenere educirali su i certificirali vanjski konzultanti u okviru intenzivnog programa „Treniraj trenera“.

Uz navedene programe edukacije rukovodne strukture INA Grupe, razvoj kulture sigurnosti koncem 2016. godine uključio je i radionice za unapređenje dijaloga između radnika i rukovoditelja radi što uspješnije zajedničke identifikacije ključnih problema sigurnosti na radu. Bitan činitelj uspjeha ovih radionica bila je prethodna edukacija upravljačkih struktura u području ZZS-a.

Angelika Brnada, Direktorica Održivog razvoja i zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša

Veljača 2018.
Sukladno Metodologiji oblikovanja DOP primjera Dobre Hrvatske

Ako vam se članak svidi, dijelite ga – podržite osvješćivanje društva za sutrašnji održivi svijet.

VEZANI ČLANCI
- Oglas -spot_img

NAJČITANIJE

- Oglas -spot_img
- Oglas -spot_img

UKLJUČITE SE, ISKAŽITE SVOJE STAVOVE O ODRŽIVOSTI AMBALAŽE!

Sve više postajemo svjesni traga kojeg ambalaža ostavlja prirodi i ljudima. Dugo je vremena cjelovitost utjecaja ambalaže bila zanemarivana pa su zato i mogućnosti za njezino usavršavanje u smjeru održivosti višestruke, u svim fazama: proizvodnji, transportu, uskladištenju, trgovini, finalnoj potrošnji. 

Po vama, koji je najčešći uzrok neekološke ambalaže na koji nailazite? (Moguće je više odgovora)

Kad ste uočili/osvijestili negativan eko-trag ambalaže?

Da li biste pri kupnji dali prednost proizvodu koji se ističe održivom ambalažom?

Što mislite o „luksuznoj opremi“ ambalaže za parfeme, žestice, mobitele, nakit…, koja redovito ostavlja velik eko-trag?

Koristite li u kupnji vlastite vrećice, odbijete li ponuđenu vrećicu u trgovini:

Da li koristite staru ambalažu za novu namjenu (eng. renew, npr.: kutije od cipela – kao kutiju za razne sitnice ili čarape u komodi i ormaru; plastične posude od sira i jogurta - za odlaganje čavlića ili baterija… I druge ideje koje odgađaju novu kupnju i doprinose smanjenju proizvodnje.

Zahvaljujemo na vremenu koje ste odvojili za ovaj upitnik. Rezultate upitnika uskoro ćemo objaviti i komentirati na našoj stranici u okviru serijala o ambalaži.