spot_img

Knjiga „DOBRA HRVATSKA / Društveno odgovorno poslovanje – NAJBOLJI“ 79 primjera i 65 organizacija – po prvi put zajedno u pridobivanju društva za više održivosti!!

Postoji dobra Hrvatska!

Knjiga DOBRA HRVATSKA / Društveno odgovorno poslovanje – NAJBOLJI / Hrvatski doprinosi Globalnim ciljevima održivog razvoja UN-a do 2030., takva prva i cjelovita, prikazuje dosege društveno odgovorne prakse u Hrvatskoj u posljednje četiri godine i svojevrsna je kronika, trajni zapis ovog vremena Hrvatske.

Cilj joj je promovirati dobre organizacije, afirmirati društvenu odgovornost, ali i umrežiti dobre ideje – ljude – projekte i tvrtke u novo javno djelovanje, „provocirati“ rast nove društvene socijalne  iekološke svijesti. Knjiga je vrijedna i važna i po tome što prikazuje usmjerenost hrvatske odgovorne prakse s Globalnim ciljevima održivog razvoja UN 2030. Zahvaljujući suradnji niza organizacija, ova će knjiga ostvariti trajni doprinos u osvještavanju javnosti o dobrim poduzećima, pozitivnoj Hrvatskoj i održivom razvoju u nas. S druge strane, poslužit će jednako tako i edukaciji studenata i zaposlenika te prijenosu iskustava kroz benchmarking među tvrtkama.

Sveobuhvatni pregled hrvatske prakse zadnjih godina – knjiga DOBRA HRVATSKA

Na stranicama ove knjige svoje primjere DOP-a prikazalo je 65 organizacija koje predstavljaju i najveći dio hrvatske predvodničke skupine na planu zalaganja za održivost i izlaganja pred javnošću. No znamo kako u Hrvatskoj, nasreću, postoje još i tisuće drugih organizacija koje imaju rezultate, ponose se svojim ekonomskim, socijalnim i okolišnim ostvarenjima.

Prema kriteriju nacionalne klasifikacije djelatnosti, zastupljenost organizacija u knjizi je sljedeća: Proizvodnja i proizvodne usluge – 17; Turizam – 6; Proizvodnja i distribucija električne energije – 3; Trgovina – 8; Bankarske usluge i osiguranje – 6; Civilno društvo – 8; Ostale usluge – 9, itd.

Prema kriteriju veličine najzastupljenije su velike organizacije – njih je 25 (38,5 %). Srednje velikima pripada 20 subjekata (30,74 %), koliko je i malih i mikro organizacija – 20 (30,76 %).

Tvrtke koje posluju izravno na tržištu, a u knjizi ih je predstavljeno 48, ostvarile su u 2017. godini 63 milijarde ukupnog prihoda.

Na stranicama knjige prikazano je ukupno 79 primjera dobre prakse razvrstanih u tri osnovna područja ostvarivanja DOP-a i održivosti: Dobrobit za zajednicu – 45 primjera; Dobrobit za okoliš – 24 primjera te Dobrobit za zaposlenike – 10 primjera.

Svaki od prikazanih primjera referira se na jedan ili više njih od ukupno 17 Globalnih ciljeva održivog razvoja, što je važna značajka knjige Dobra Hrvatska. Najčešće su navedeni sljedeći ciljevi: Cilj 11. (Održivi gradovi i zajednice) spominje se u 27 primjera, Cilj 17. (Partnerstvom do ciljeva) – u 20; Cilj 12. (Odgovorna potrošnja i proizvodnja – u 14 te Cilj 4. (kvalitetno obrazovanje) – u 12 primjera. itd.

Društveni značaj knjige DOBRA HRVATSKA

Knjiga je nastala u skladu s novim potrebama hrvatskog društva. Naime, već desetak godina hrvatska praksa društveno odgovornog ponašanja / djelovanja / poslovanja raste i obogaćuje se. Mnoge su organizacije, poslovni sektori i segmenti društva krenuli u najvažniju promjenu uopće – da spoje sebe, zajednicu i okoliš u jednu novu ravnotežu, sklad, u ono što zovemo – održivošću. I žele na tome raditi organizirano, sustavno i planski. Komuniciranje svega tog u javnosti – u tim uvjetima – ubrzano postaje sve važnije. Informirati javnost i raspravljati o svemu tome u javnosti u takvim uvjetima ubrzano postaje sve važnije.

Vidljivost društveno odgovorne prakse, koju ova knjiga tako svesrdno i široko  podržava, presudan je etapni cilj današnje Hrvatske na putu prema održivosti. Stanje od prije nekoliko godina, kad je vidljvost bila stisnuta i povučena u usku „zeleni kutak“ kojim se kretala grupa od tek nekoliko tisuća “profesionalaca”, pojedinaca i tvrtki, poklonika i promotora DOP-a, bila je odraz ne samo slabe vidljovosti, već i malog broja organizacija koje su DOP pokušava uklopiti u svoju poslovnu strategiju . Osnaženom vidljivošću, potaknutom na razne načine – na primjer, publiciranjem primjera dobre prakse, sumornih ali i ohrabrujućih podataka o eko stvarnosti, izjavama i intervjuima, nagradama i priznanjima… – potaknut će će se dovođenje sintagmi poput “društveno odgovorno”, “održivo zalaganje”, “zalaganje za opće dobro”, “odgovornost prema budućim naraštajima” s periferije u središte društvene komunikacije i svijesti. Tek onda možemo očekivati da će se akcija na planu održivog razvoja probuditi. Dok se nova građanska i društvena svijest ne elablira među elitom, političkom, akadmeskom, gospodarskom i financijskom, ne treba ni očekivati da će DOP postati „moderan“. Ž u tom svijetlu, ova je knjiga i izuzetan doprinos viljvosti hrvatskoig DOP-a  u javnosti.

Gobalni ciljevi  – akcija naša, ovdje, hrvatska !

Uvažavajući globalne i nacionalne trendove te potrebe društva, objava prve hrvatske knjige primjera dobre prakse DOP-a usmjerila se na doprinose naših organizacija Globalnim ciljevima održivog razvoja UN-a do 2030. Naime, svaki se primjer referira na određeni Globalni cilj.

U jedno se zalaganje svijeta, naime, ovdje povezuju Globalni ciljevi održivog razvoja UN i konkretna praksa hrvatskih organizacija, tvrtki – od velikih i do malih i mikro, javne uprave i civilnog sektora,

Globalni ciljevi održivog razvoja stoga su odabrani kao svojevrstan zajednički nazivnik cjelokupne ideje. Sedamnaest globalnih ciljeva za održivi razvoj (Sustainable Development Goals, SDGs) univerzalni su ciljevi i pokazatelji za koje se očekuje da će ih članice Ujedinjenih Naroda koristiti kao polazne točke u kreiranju svojih politika sve do 2030. U suprotnom, pozitivni scenariji nisu izgledni. Kao što njihov sam naziv govori, oni su globalni, sveobuhvatni – primjenjivi na sve dijelove svijeta, sve zajednice i sve sektore. Koristeći ih kao smjernice, svaka zemlja i svaka organizacija postaje dijelom globalnog djelovanja koje nastoji ostvariti bolju budućnost za sve.

KAZALI SU O KNJIZI DOBRA HRVATSKA

Iz uvodne riječi urednika

Pred svima onima svima onima koji prednjače u praksi DOP-a i zalaganjima za održivost – liderima, menadžerima, tvrtkama..,  stoji sada i novi izazov, . Pred njima je zadaća da uspješnijim komuniciranjem vlastite dobre prakse u javnosti postanu uzor, da budu oni koje će slijediti javnost i druge organizacije. Na njima je, onima dobrima, da preuzmu novu odgovornot – odgovornost za društveno okruženje, svijest, klimu društva. U skladu s time trebat će napuštati one stare obrase, samonametnute ograničenja, predrasude i stigme – kako da je svako isticanje dobre prakse tek “najobičnija reklama” ili “greenwashing”. Ne treba se bojati i bježati od “reklame DOP-a”. Ako netko i zlorabi takvo što, plaća PR agencije za stvaranje „zelenog imidža“, na dušu mu, i neće zadugo. Stići će ga oni koji stvarno prevode DOP, vjeruju u bolji svijet, i njih ima već mnogo, i vide se i na stranicama ove knjige.

Što reći o očitovanjima i tolikim svjedočanstvima dobrote čovjeka, pojedinaca i organizacija? Nitko tko s pažnjom bude listao i čitao ove stranice, a njih će vjerujem biti mnogo, neće ostati ravnodušan. Možda bismo knjizi mogli pridodati i još jedan podnaslov – “Hrvatska bajka”. A bajke oraspoložuju, slave svjetlo i vrline, u njima na kraju uvijek dobro nadvlada zlo. Nenadano, dobili smo knjigu punu optimizma, stvaralaštva, “pozitive”.

Goran Tudor, urednik, menadžer Poslovne inicijative Dobra hrvatska, M.E.P. d.o.o

—————–

Iz predgovora

Biti odgovoran nije fiksno, nepromjenjivo stanje, već je to proces kontinuiranog redefiniranja društvenog ugovora između poduzeća i njegovih dionika. Biti odgovoran odnosi se na volju, kapacitiranost i spremnost menadžmenta da realizira svoju viziju kroz boljitak mreže dionika koja ga okružuje…. Osnovni cilj modernih poduzeća je optimizacija profita i njegova ravnoteža s okolišnim i društvenim elementima utjecaja. U knjizi Dobra Hrvatska, na primjerima uspješnih poduzeća, može se vidjeti kako je društvena odgovornost mnogo više od donacija i sponzorstava i da predstavlja koncepciju strateškog upravljanja resursima poduzeća kroz ravnotežu ekonomskih, društvenih i okolišnih ciljeva…. To je vrijedan poduhvat i hvale vrijedna inicijativa ne samo zbog nade da će neki od tih primjera motivirati menadžere već i zbog jasnog dokaza kako u Hrvatskoj postoje menadžeri koji na pravi način anticipiraju tihe signale sa tržišta i imaju jasnu viziju budućnosti.

Postoji Dobra Hrvatska, što ova knjiga navještava i u vedrini podcrtava!

Izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić, Ekonomski fakultet Zagreb

—————–

Iz uvoda

Hrvatska udruga poslodavaca nositelj je UN-ove inicijative za održivi razvoj u Hrvatskoj te tako, upravljajući Global Compact mrežom Hrvatska, jača djelovanje poslovnog sektora u Hrvatskoj u području društveno odgovornog poslovanja i održivog razvoja… Ciljevi održivog razvoja rezultat su vjerojatno najsveobuhvatnijega, najuključivijeg procesa u povijesti Ujedinjenih naroda te održavaju doprinose svih sektora društva u svim dijelovima svijeta. Ako uzmemo samo UN Global Compact, više od 1500 tvrtki sudjelovalo je u njihovoj izradi. Svih 17 ciljeva održivog razvoja i 169 s njima povezanih podciljeva globalne su naravi, univerzalno primjenjivi i uzajamno povezani. Sve zemlje, razvijene i one u razvoju, dijele odgovornost za ostvarenje ciljeva… Ova knjiga, prva takva zbirka u Hrvatskoj, sadrži inspirativne hrvatske primjere odgovornog poslovanja, usmjerenog ispunjenju ciljeva za dobrobit zajednice, ljudi i okoliša, prema boljem sutra.

Vali Marszalek, Hrvatska udruga poslodavaca,  direktorica Global Compact mreže Hrvatska

————–

Devet mjeseci rada , 90 članova tima – najveći napor hrvatskog nakladništva !

Pokretači i nositelji projekta su Poslovna inicijativa DOBRA HRVATSKA i tvrtka M.E.P. d.o.o. u suradnji s Global Compact mrežom Hrvatska.

Knjigu predstavlja daleko najveći zajednički napor u našem stručno-popularnom nakladništvu, posebno onome usmjerenom na problematiku održivog razvoja. Rad na njoj trajao je od veljače do listopada 2018. Godine. Članke – opise primjera pisala su 82 koautora, sukladno jedinstvenoj metodologiji koji je definirao Naknadnik.

Upravljanje projektom, njegovu izvedbu i logistiku potpisuje M.E.P. d.o.o. iz Zagreba.

Goran Tudor, urednik knjige

DOBRA HRVATSKA

__________

Knjigu putem webshopa možete naručiti ovdje, ili je pak kupiti osobno u Hrvatskom centru poslovne knjige u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 226G.

Ako vam se članak svidi, dijelite ga – podržite osvješćivanje društva za sutrašnji održivi svijet.

VEZANI ČLANCI
- Oglas -spot_img

NAJČITANIJE

UM 2024

- Oglas -spot_img
- Oglas -spot_img