spot_img

Zero Waste koncept – prednjači Međimurje u Hrvatskoj!

Sedam gradova i općina Međimurske županije – Donjeg Međimurja je krajem veljače 2016. pristupilo strategiji Zero Waste Europe 2020., i to: Prelog, Goričan, Donji Kraljevec, Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba.

Zero Waste koncept ima u cilju sprječavanje nastanka otpada uz uspostavu reciklažnih dvorišta, sortirnica i kompostišta. To ne znači da se više neće proizvoditi otpad, jer to nažalost nije moguće, već da se odgovorno upravlja resursima. Jedino tako se može povećati recikliranje i ponovna uporaba proizvoda. Ovi projekti u skladu su s novim paketom o kružnom gospodarstvu Europske unije.

Područje Donjeg Međimurja je dostiglo europske standarde:

  1. više od 60% korisnog otpada sakuplja se odvojeno!
  2. do 2020. cilj je smanjiti količine odloženog otpada sa sadašnjih 98 kg na 50 kg/stanovnik / god.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost do sada je investirao 64,5 milijuna kuna na ovom području u izgradnju reciklažnih dvorišta, sortirnica i kompostišta, a nastavit će poticati i druge projekte koji imaju za cilj sprječavanje nastanka otpada kao što su centri za ponovnu uporabu.

Izvor: http://www.fzoeu.hr/hr/novosti/zero_waste_koncept_provediv_je_i_u_hrvatskoj/

VEZANI ČLANCI
- Oglas -spot_img

NAJČITANIJE

- Oglas -spot_img