INA: 20 GODINA NEFINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Na gornjoj slici vidite prvo Inino nefinancijsko izvješće i posljednje objavljeno Integrirano godišnje izvješće INA Grupe za 2016. Između njih – 20 godina  napretka i zalaganja za društveno odgovorno poslovanje i održivi razvoj

Koncept održivog razvoja prvi se put pojavio krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća, a paralelno s time javila se i potreba kompanija za izvještavanjem o održivosti, odnosno  o nefinancijskim pokazateljima (socijalnim, ekonomskim, okolišnim). Nefinancijsko izvještavanje bilo je  fakultativni izraz savjesti i odgovornosti kompanija, a od 1. siječnja 2017. postalo je obavezno za velike kompanije.

1996. do 2016.

Važnost nefinancijskog izvještavanja u Ini prepoznata je još 1998. godine, kada je izdano prvo nefinancijsko izvješće o zaštiti okoliša „INA u zaštiti okoliša“, za  1996. i 1997. godinu.  Potom je 2002. izdano Izvješće o zaštiti okoliša, zaštiti zdravlja i sigurnosti, a od 2004. godine, uz tek nekoliko drugih hrvatskih tvrtki, Ina je objavila Socijalno izvješće, sukladno smjernicama Globalne inicijative za izvještavanje (GRI). Od 2007. Inino Izvješće o održivom razvoju rađeno je prema G3 GRI metodologiji, čime je objedinjeno socijalno i izvještavanje o zaštiti okoliša.

Od 2014. godine izvješća o održivom razvoju objedinjena su s financijskim godišnjim izvješćem u Integrirano godišnje izvješće, što pokazuje koliku važnost INA Grupa pridaje održivom razvoju.

Posljednje izvješće o održivom razvoju za 2016. godinu objavljeno je u travnju 2017. i dio je Integriranog godišnjeg izvješća INA Grupe. Dostupno je na stranici http://www.ina.hr/odrzivi-razvoj/ina-i-odrzivost/izvjescivanje/9799 i pokriva informacije koje se odnose na poslovne djelatnosti tvrtke INA, d.d. i većih društava INA Grupe. Sadrži informacije o ključnim postignućima i izazovima te podatke koji se odnose na, za INA Grupu i njene dionike, materijalne teme u području održivosti. Rađeno je u skladu sa Smjernicama za izvještavanje o održivosti GRI G4 – Sržna opcija te uz korištenje dodatnih pokazatelja za Proizvodnju nafte i plina, a obuhvaća zahtjeve komunikacije o napretku, povezane s deset načela inicijative Global Compact Ujedinjenih naroda.

Neovisna provjera materijalnosti i procjena održivosti

Izvješće za 2016.  je, kao i prethodne godine, prošlo provjeru materijalnosti GRI-ja. Također, po prvi je put nezavisna  revizorska kuća provela procjenu održivosti s izražavanjem ograničenog uvjerenja za šest pokazatelja:

  1. potrošnja energije unutar organizacije
  2. ukupno crpljenje vode po izvoru
  3. izravne emisije stakleničkih plinova
  4. neizravne energetske emisije stakleničkih plinova
  5. ukupna težina otpada prema vrsti i metodi odlaganja
  6. vrste i stope ozljeda, profesionalnih bolesti, izgubljenih dana i izostanaka te ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih s nesrećama na radu

Na temelju provedene nezavisne revizije, ustanovljeno je da je navedenih šest nefinancijskih indikatora, o kojima se izvješćuje u Godišnjem izvješću INA Grupe za 2016., pripremljeno u skladu sa GRI G4 smjernicama.

Podaci iz područja zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša prate se i o njima izvješćuje sukladno direktivama Međunarodne organizacije rada i hrvatskog zakonodavstva te prema metodologiji praćenja ozljeda na radu EU udruženja naftnih kompanija, CONCAWE-a. Emisije tvari u okoliš određene su mjerenjem, emisijskim faktorima i/ili na osnovi materijalnog bilanciranja.

U izvješćima nastojimo na transparentan način primijeniti metodološke inovacije, pružiti cjelovitu sliku postignuća i ciljeva u različitim segmentima poslovanja te dati uvid u rizike s kojima se suočavamo i način na koji ih rješavamo.

Prepoznata i nagrađena Inina zalaganja i dostignuća

Dodjela Green Frog Award nagrade u Varšavi, travanj 2017.

Inini napori u pogledu izvještavanja o održivosti prepoznati su te je u siječnju 2016. godine INA osvojila nagradu “Green Frog Award” za Godišnje izvješće za 2014. godinu, pobijedivši na Deloitteovom natječaju za najbolje izvješće o održivosti u Hrvatskoj. Dvije godine za redom (2016. i 2017.) Ini je dodijeljeno i posebno priznanje (tzv. Disctinction) za izvještavanje o održivosti, na regionalnoj te u srednjoeuropskoj razini, u konkurenciji više od 70 izvješća iz pet zemalja (Hrvatska, Češka, Poljska, Rumunjska i Mađarska). Povjerenstvo je posebno nagradilo činjenicu da je INA, d.d. osmislila vlastiti pristup u izradi izvješća, koji društvenu odgovornost čini ključnim dijelom razvoja kompanije.

Uzimajući u obzir činjenicu da INA ima vodeću ulogu u naftnom i plinskom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu na regionalnom tržištu, nefinancijskom izvješćivanju pridajemo posebnu pozornost te  ćemo ustrajati na tome da svake godine uvedemo dodatna poboljšanja kako bi informacije u izvješću bile jasnije i transparentnije, te razumljivije čitateljima.

Angelika Brnada
direktorica Održivog razvoja i zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša

Ako vam se članak svidi, dijelite ga – podržite osvješćivanje društva za sutrašnji održivi svijet.

VEZANI ČLANCI
- Oglas -spot_img

NAJČITANIJE

- Oglas -spot_img
- Oglas -spot_img