spot_img

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ulaže u održive proizvodne tehnologije

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (MINGO) svoju gospodarsku i razvojnu politiku temelji na izgradnji poticajnog, jednostavnog i sigurnog poslovnog okruženja sukladno Globalnim ciljevima održivog razvoja. Republika Hrvatska, samim time i MINGO, podržala je Agendu 21 i Plan djelovanja, te preuzela obveze koje proizlaze iz Milenijske deklaracije i Milenijskih ciljeva razvoja, a koje su se nastavile u Globalnim ciljevima. Nastojeći potaknuti načela održivog razvoja kao što su konkurentnost, održivost, zelena javna nabava te inovativnost, a u skladu s Horizontalnim politikama EU-a, MINGO u sklopu Javnog poziva po programu dodjele državne potpore za ulaganja u proizvodne tehnologije uvjetuje prihvatljivost projekata s ovim načelima.

Godišnji Javni poziv, čiji je cilj pridonijeti ostvarenju Strateških ciljeva hrvatske industrije u razdoblju od 2014. do 2020., pokrenut je u okviru Industrijske strategije RH 2014. – 2020. Cijelim tekstom strategije provlači se održivost, održivi razvoj, održivo gospodarstvo, održivi rast, održiva industrija, održiva konkurentnost te održiva javna nabava. U operativnom planu provedbe strategije identificirali smo četiri prioritetna područja: stvaranje stabilnog investicijskog okruženja, poticanje strateške suradnje industrije i sustava obrazovanja, znanosti i tehnologije, restrukturiranje javne uprave i razvoj tržišta kapitala. Iako EU nema zajedničku strategiju razvoja industrije, svaka država članica provodi svoju industrijsku politiku, ali u skladu s EU koordinacijama. Industrijskom strategijom nastoji se pojednostavniti i unaprijediti postojeće propise, učiniti ih učinkovitima. Strategija Europa 2020 je europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast te opisuje tri ključna elementa za pokretanje gospodarskog rasta. Jedan od spomenuta tri ključna elementa je održivi rast, koji istodobno potiče konkurentnost te proizvodnju. U ovoj strategiji održivi rast znači konkurentnije gospodarstvo, učinkovitije korištenja resursa te povećanu primjenu zelenih tehnologija.

Državne potpore u središte stavljaju zahtjeve za održivošću i – imaju uspjeha!

Program dodjele državne potpore za ulaganja u proizvodne tehnologije u 2016. imao je za cilj jačanje regionalne konkurentnosti kroz razvoj poduzetništva ulaganjem u proizvodne tehnologije i stvaranje novih radnih mjesta. Programom smo nastojali potaknuti investicije u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu. Državne su se potpore tako dodjeljivale u obliku bespovratnih sredstava kroz početna ulaganja u suvremenu proizvodnu opremu i tehnologiju (modernizacija poslovanja i povećana produktivnost) i ulaganja u proizvodna postrojenja (proširenje poslovanja i povećanje proizvodnog kapaciteta), a sve radi povećanja broja zaposlenih i očuvanja postojećih radnih mjesta.

Rezultati – novi pomaci u Hrvatskoj

Pri predaji projektne prijave prijavitelji su, uz ostale dokumente, morali dostaviti i Poslovni plan. U sâm smo sadržaj Poslovnog plana pod jednu točku uveli podnaslov “Promicanje održivog razvoja”. Navedena se točka bodovala i time utjecala na krajnji rezultat prihvatljivosti projekta. Od prijavljena 74 poduzetnika, 57 ih je pozitivno ocijenjeno. Od toga je 26 velikih, 29 srednjih te dvoje malih poduzetnika. Među najpozitivnijim prijaviteljima su poduzetnici iz područja „Prerada drva i proizvoda od drva” i “Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda”.

Prijavitelji su pod spomenutom točkom opisivali način na koji bi unaprijedili proizvodne procese sukladno odredbama Strategije održivog razvoja RH. Dio je prijavitelja održivost usmjerilo na energetsku učinkovitost, očekujući smanjenje potrošnje električne energije kroz naprednije proizvodne tehnologije. Kod nabave novih proizvodnih tehnologija vodili su brigu o tehnologijama koje znatnije pridonose zaštiti okoliša uz smanjenje količine otpada na najmanju moguću mjeru, poput: proizvodne ostatke koristit će kao ogrjev, preciznije piljenje će smanjti i minimalizirati otpadni materijal, zbrinjavat će otpadno ulje ili reciklirati materijale, koristit će tehnologiju koja ima minimalne negativne učinke na emisiju stakleničkih plinova te onečišćenje tla i vode. Također, jedan od navedenih poduzetnika pridonijet će očuvanju okoliša i poticati na odgovornost kroz informiranje i obrazovanje potrošača i poslovnog sektora o kvaliteti pojedinih proizvoda i usluga.

Ovim je Programom poduzetnicima dodijeljena potpora od 40.000.000,00 kuna za ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu te su potaknute investicije od 164.000.000,00 kuna. Posebnost je ove investicije stavljanje naglaska na društveno odgovornije ponašanje poduzetnika korištenjem novih, inovativnih metoda i tehnologija koje, s jedne strane, pridonose očuvanju okoliša, a s druge, konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva.

Mirna Maravić

Sukladno metodologiji oblikovanja DOP primjera Dobra Hrvatska
Listopad, 2018.

Ako vam se članak svidi, dijelite ga – podržite osvješćivanje društva za sutrašnji održivi svijet.

VEZANI ČLANCI
- Oglas -spot_img

NAJČITANIJE

UM 2024

- Oglas -spot_img
- Oglas -spot_img