Na mitskoj planini Rila – Bugarska, podno Musale, najvećeg vrha na Balkanu, 2925 m

Goran Tudor – moje ljeto 2023. na mitskoj planini Rila – Bugarska, podno Musale, najvećeg vrha na Balkanu, 2925 m