spot_img

Uključivanje dionika grupe Podravka u proces nefinancijskog izvještavanja

Treće izravno uključivanje dionika Podravke u proces nefinancijskog izvještavanjaprovedeno u vidu sastanka održano je  10. travnja 2018. u sjedištu kompanije, u Koprivnici. Na sastanak su pozvani predstavnici 115 dionika, ukupno 134 osobe, iz različitih organizacija poslovnog, javnog i civilnog sektora. Opći značaj ovog načina komuniciranja i gradnje sklada sa svim povezanim sudionicima u poslovanju neke organizacije, velik je i predstavlja model kojim se treba ići, posebice jer je u nas danas to rijetka praksa i novost.

SAŽETAK
Uključivanje dionika Grupe Podravka u proces nefinancijskog izvještavanja predstavlja polazišnu točku i osnovu u postupku određivanja sadržaja izvještaja o održivom razvoju (nefinancijskog izvještaja). Ovakav pristup uključivanju dionika proizlazi iz temeljne odgovornosti kompanije prema svojim dionicima, njihovim potrebama za nefinancijskim informacijama i/ili potrebama za pokretanjem novih održivih aktivnosti.
S ciljem prepoznavanja i odabira uključenih dionika, na početku postupka određivanja sadržaja izvještaja, održavaju se timske radionice na teme prepoznavanje dionika i prioritizacija prepoznatih dionika Grupe Podravka. Osnova za prepoznavanje dionika Grupe Podravka su međusobni  utjecaji, a osnova za prioritizaciju prepoznatih dionika su kriteriji interesa i utjecaja dionika na poslovanje kompanije.
Poseban doprinos nefinancijskom izvještavanju Grupe Podravka daje sastanak s ključnim dionicima u sjedištu kompanije. Svrha ovakvog sastanka je poticanje dijaloga kompanije s ključnim dionicima, a izbor ključnih dionika za dijalog određuje teme i opseg tema koje će biti obuhvaćene izvještajem.
Ključne riječi: dionik, uključivanje dionika, nefinancijsko izvještavanje, izvještaj o održivom razvoju.
ABSTRACT
Inclusion of Podravka Group stakeholders in the process of non-financial reporting represents the starting point and the basis in the process of determining the contents of the Sustainable Development Report (non-financial report). This approach to stakeholder involvement derives from the core responsibility of the company towards its stakeholders, their needs for non-financial information and/or the need to launch new sustainable activities.
In order to identify and select stakeholders, at the beginning of the reporting content process, team workshops are held on topics of recognizing stakeholders and prioritizing stakeholders of the Podravka Group. The basis for recognizing the Podravka Group’s stakeholders is mutual influence, and the basis for recognized stakeholder prioritization is the criteria of interest and influence of a stakeholder on the company’s business.
A special contribution to the non-financial reporting by the Podravka Group provides a meeting with key stakeholders at the headquarters of the company. The purpose of this meeting is to foster a company’s dialogue with key stakeholders, and the choice of key stakeholders for dialogue sets out the topics and scope of topics to be covered by the report.
Key words: stakeholder, stakeholder involvement, non-financial reporting, sustainable development report.

1. UKLJUČIVANJE DIONIKA U PROCES NEFINANCIJSKOG
IZVJEŠTAVANJA
Sukladno GRI Standardima, organizacija treba identificirati svoje dionike i opisati način na koji je odgovorila na njihova opravdana očekivanja i interese[1].
Dionici se definiraju kao one osobe, grupe ili organizacije za koje se u razumnoj mjeri može očekivati da će na njih značajno utjecati poslovanje organizacije te za čije se akcije može u razumnoj mjeri očekivati da će utjecati na poslovanje odnosno na sposobnost organizacije da uspješno provede svoje strategije i postigne svoje ciljeve.
Opravdana očekivanja i interesi dionika su ključna referentna točka za proces odlučivanja u pripremi sadržaja izvještaja. Međutim, neće svi dionici organizacije koristiti izvještaj. To predstavlja izazov u pogledu usklađivanja posebnih očekivanja i interesa dionika za koje se opravdano može očekivati da će koristiti izvještaj sa širim očekivanjima odgovornosti prema svim dionicima.
Postupak uključivanja dionika može se koristiti kao alat za razumijevanje njihovih opravdanih očekivanja i interesa kao i informacija koje potražuju. Organizacije uobičajeno potiču različite vrste uključivanja dionika u okviru svojih redovnih djelatnosti, što može pružiti korisne informacije za donošenje odluka o izvještavanju.
Važno je da se tijekom postupka uključivanja dionika može identificirati izravan doprinos dionika, kao i legitimno zasnovana društvena očekivanja.
Kako bi proces izvještavanja i podaci bili pouzdani, potrebno je dokumentirati postupak uključivanja dionika. Organizacija dokumentira svoj pristup da bi odredila koje je dionike uključila, na koji način i kada ih je uključila te na koji je način uključivanje utjecalo na sadržaj izvještaja i aktivnosti organizacije, proizvode i usluge.
Sustavno i na odgovarajući način provedeno uključivanje dionika po svemu će sudeći rezultirati kontinuiranim procesom učenja u organizaciji kao i veću odgovornost prema nizu dionika. Odgovornost jača povjerenje između organizacije i njenih dionika. Povjerenje, pak jača vjerodostojnost izvještaja.

2. PREPOZNAVANJE I ODABIR UKLJUČENIH DIONIKA GRUPE
PODRAVKA[2]
S ciljem prepoznavanja i odabira uključenih dionika na početku postupka određivanja sadržaja izvještaja i granica materijalnih tema za 2017. godinu, održane su dvije radionice Tima za izradu Izvještaja o održivom razvoju Grupe Podravka na sljedeće teme: Prepoznavanje dionika i Prioritizacija prepoznatih dionika.
Osnova za prepoznavanje dionika Grupe Podravka su međusobni utjecaji. Na temelju međusobnih utjecaja, svi članovi Tima su iz perspektive svojih organizacijskih cjelina napravili dvostruko kvalitativno prepoznavanje dionika:

 • Prepoznavanje osoba, grupa ili organizacija koje mogu utjecati na poslovanje Grupe Podravka i
 • Prepoznavanje osoba, grupa ili organizacija na koje utječe poslovanje Grupe Podravka.
  Temeljem toga, članovi Tima su prepoznali ukupno 843 različite osobe, grupe i organizacije koje mogu utjecati ili na koje utječe poslovanje Grupe Podravka.Potom su članovi Tima napravili prioritizaciju prepoznatih dionika Grupe Podravka primjenom metode ocjenjivanja važnosti dionika prema dva kriterija:
 • Interesu prepoznatog dionika – razini angažmana i dosljedne aktivnosti koju prepoznati dionik poduzima za ostvarenje vlastitih očekivanja i interesa od Grupe Podravka te
 • Utjecaju prepoznatog dionika – sposobnosti prepoznatog dionika za ostvarivanje vlastitih očekivanja i interesa od Grupe Podravka.

Naposljetku, kroz opisani je proces odabrano ukupno 115 dionika Grupe Podravka.

3. POPIS UKLJUČENIH DIONIKA GRUPE PODRAVKA PO SKUPINAMA[3]
Kompanija je u svrhu pripreme izvještaja uključila sljedeće skupine dionika:

Tabela 1: Popis uključenih dionika Grupe Podravka po skupinama

POPIS UKLJUČENIH SKUPINA DIONIKA (abc.redom)                                                   NAZIV UKLJUČENIH DIONIKA PO SKUPINAMA (abc. redom u svakoj skupini)
DOBAVLJAČI Benussi d.o.o. Fažana, Croatia osiguranje d.d., DS Smith Unijapapir Croatia d.o.o., Dukat d.d. Zagreb, GKP Komunalac d.o.o., HEP ODS d.o.o., Hrvatski Telekom d.d., Ing inspekt d.o.o., IPROM d.o.o., Koprivnica plin d.o.o., Koprivničke vode d.o.o., La Log d.o.o. Sesvete, Ligo grupa d.o.o., Microsoft Hrvatska d.o.o., Mikulić d.o.o. Matulji, Oprema Strojevi d.d., Piškornica d.o.o., Prehrambeno industrijski kombinat d.d. Rijeka, Prijevoznički obrt Transport Budiša Split, Radnik d.d., Ricardo d.o.o. Darda, SAP d.o.o., SGS Adriatica d.o.o., Siemens d.d. Zagreb, Silgan kovinska embalaža Ljubljana d.o.o., Tehnika d.d., Tetra pak d.o.o. Zagreb, TPZ d.o.o. Zagreb, Vetropack Straža d.d. Hum na Sutli, WEB burza, Zagrebinspekt d.o.o.
DRŽAVNA UPRAVA Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagrebačka burza d.d.
FINANCIJSKA JAVNOST Erste Group, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD),  Intesa Group, Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisen Group, Societe Generale Group, Unicredit Group
KUPCI Gradska ljekarna Zagreb, IKEA Hrvatska, Ljekarne Farmacia – Atlantic Grupa, Ljekarne Prima Pharme, Medika d.d., Phoenix Farmacija d.o.o.
LOKALNE ZAJEDNICE I VLASTI Grad Koprivnica, Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija, Regionalna energetska agencija Sjever
MEDIJI 24 sata, ePodravina.hr, Glas Podravine i Prigorja, Hoteli, restorani, barovi (HRB) časopis, Jutarnji list, klikaj.hr, Podravski list, Poslovni dnevnik, Progressive magazin, Radio Koprivnica, Sportske novosti, Večernji list
MENADŽMENT Uprava Belupa d.d., Uprava Podravke d.d.
ODGOJNE, OBRAZOVNE I ZNANSTVENE                                                         INSTITUCIJE Agronomski fakultet Zagreb, Dječji vrtić “Smiješak” Koprivnica, Dječji vrtić “Sv. Josip” Koprivnica, Dječji vrtić “Tratinčica” Koprivnica, Dječji vrtić “Vrapčić” Drnje, Ekonomski fakultet Osijek, Ekonomski fakultet Zagreb, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Farmaceutsko – biokemijski fakultet Zagreb, Institut Ruđer Bošković, Obrtnička škola Koprivnica, Osnovna škola “Antun Nemčić Gostovinski” Koprivnica, Osnovna škola “Braća Radić” Koprivnica, Osnovna škola “Đuro Ester” Koprivnica, Poljoprivredni fakultet Osijek, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Zagreb, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Srednja škola Koprivnica, Strukovna škola Đurđevac, Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku, Sveučilište Sjever, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, Kulturno umjetničko društvo Podravka, Nogometni klub Slaven Belupo, Udruga osoba s invaliditetom Grada Koprivnice Bolje sutra, Udruga PULS
POSLOVNA UDRUŽENJA Hrvatska gospodarska komora (HGK), Hrvatska gospodarska komora – Zajednica za društveno odgovorno poslovanje (DOP), Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Koprivnica, Hrvatska liječnička komora, Hrvatska ljekarnička komora, Hrvatska udruga poslodavaca (HUP), Hrvatska udruga poslodavaca – Udruga proizvođača lijekova (HUP-UPL), Hrvatski kuharski savez, Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (HR PSOR), Hrvatski savez nutricionista, Hrvatsko farmaceutsko društvo, Rukometni klub Podravka s.d.d., Udruga hrvatskih izvoznika, Udruga hrvatskih laboratorija (CROLAB)
POTROŠAČI Potrošač – Društvo za zaštitu potrošača Hrvatske
SINDIKATI Nezavisni sindikat Podravke (HUS), Sindikat radnika koncerna Podravka (SINPOD), Sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske (PPDIV Podravka)
VLASNICI I DIONIČARI Glavna skupština Podravke d.d.
ZAPOSLENICI Radničko vijeće Belupa d.d., Radničko vijeće Podravke d.d.

 4. UKLJUČIVANJE DIONIKA GRUPE PODRAVKA[4]
Obzirom da su opravdana očekivanja i interesi dionika ključna referentna točka za proces odlučivanja u pripremi sadržaja izvještaja, postupak određivanja sadržaja izvještaja i granica tema je nastavljen uključivanjem navedenih 115 dionika Grupe Podravka.
Prvo uključivanje dionika je provedeno putem sastanka koji je održan 10.04.2018. godine u sjedištu kompanije, u Koprivnici. Na sastanak su pozvani predstavnici 115 dionika, njih ukupno 134-ero iz različitih organizacija poslovnog, javnog i civilnog sektora. Odazvalo ih se 52-je.  Cilj sastanka je bio potaknuti dijalog kompanije s dionicima, saznati njihova očekivanja i interese za informacijama te napraviti kvalitetnu osnovu za odabir materijalnih tema.
Potom je elektronskom poštom svim predstavnicima 115 dionika koji su pozvani na sastanak dionika Grupe Podravka, poslana prezentacija sa sastanka i posebno pripremljen obrazac za dodatno pisano izražavanje njihovih očekivanja i interesa za nefinancijskim informacijama.
U narednih desetak dana su elektronskom poštom svim predstavnicima 115 dionika koji su pozvani na sastanak dionika Grupe Podravka, poslana još dva podsjetnika s ciljem njihovog dodatnog poticanja na slanje očekivanja i interesa za nefinancijskim informacijama.
Poslije su elektronskom poštom svi predstavnici 115 dionika koji su pozvani na sastanak dionika Grupe Podravka, uključeni u odabir i određivanje važnosti materijalnih tema za izvještaj o održivom razvoju kompanije.
Završno su elektronskom poštom poslana još dva podsjetnika svim predstavnicima 115 dionika koji su pozvani na sastanak dionika Grupe Podravka, a s ciljem njihovog dodatnog poticanja na slanje popunjenog obrasca s odabirom i određivanjem važnosti materijalnih tema.

5. OTVORENE TEME I PITANJA UKLJUČENIH DIONIKA GRUPE
PODRAVKA[5]
Tijekom procesa uključivanja dionika otvorene su teme i pitanja dionika koje su po skupinama dionika pobrojane u sljedećoj tabeli:

Tabela 2: Otvorene teme i pitanja uključenih dionika Grupe Podravka po skupinama dionika

DOBAVLJAČI
Poticanje upotrebe ambalaže koja se može reciklirati ili one čiji su troškovi recikliranja manji od troškova nabave; Smanjenje upotrebe jednokratne ambalaže koja se više ne može iskoristiti nakon korištenja proizvoda; Smanjenje upotrebe višeslojne ambalaže koja se teže reciklira; Vođenje računa o optimalnoj upotrebi ambalaže za pojedine proizvode kako bi se smanjila njena prekomjerna upotreba; Srednjoročni planovi glede jačanja prisutnosti na postojećim tržištima i osvajanja nekih novih tržišta kako bi logističari mogli pripremiti kapacitete koji će biti u stanju zadovoljiti te nove potrebe; Zadržavanje ili unapređenje pouzdanosti opskrbe električnom energijom; Obnavljanje nekih od elektroenergetskih objekata u vlasništvu kompanije u cilju zadržavanja pouzdanosti opskrbe električnom energijom; Daljnje korištenje prirodnog plina kao osnovnog energenta u energetskim postrojenjima kompanije te njegova potrošnja na istoj i još višoj razini; Nastavak kvalitetne poslovne suradnje temeljene na obostranom razumijevanju i kooperativnosti; Korištenje plina na maksimalno siguran i održiv način; Obostrano pravovremeno izvršavanje obaveza; Podrška lokalnim dobavljačima proizvodne opreme i narudžba njihove robe; Koliko je u pojedinoj godini ukupno investirano u proizvodnu opremu te koliki postotak od toga je nabavljen na lokalnom tržištu?; Mogućnosti zajedničkog razvoja proizvodne opreme za potrebe kompanije; Korporativna sigurnost (područja upravljanja IT infrastrukturom i primarno korisničkim identitetima); Priprema za potencijalna pitanja regulatora, partnera ili korisnika na temu GDPR-a kao posebno bitnog područja za kompaniju; Prisutnost na tržištu; Zdravlje i sigurnost kupaca; Zaštita okoliša; Zdravlje i sigurnost na radnom mjestu; Borba protiv korupcije; Materijali; Ekonomski učinak; Razmjena znanja stečenih u okviru službi zaštite na radu, zaštite od požara te zaštite okoliša; Razmjena znanja i spoznaja stečenih kroz poslove i održavanja te primjene novih tehnologija (led rasvjete u odnosu na klasičnu rasvjetu, zadovoljstvo krajnjeg korisnika na mjestu rada nakon provedenih poboljšanja i slično); Anketiranje radnika prilikom promjena na mjestu rada te povratna informacija o zadovoljstvu radnika; Promišlja li kompanija o proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora za vlastite potrebe da smanji svoje korištenje električne energije i da se deklarira kao ekološki proizvođač?
FINANCIJSKA JAVNOST
Ekonomski učinak kompanije kako na lokalnu zajednicu tako i šire s naglaskom na razvoj hrvatske komponente – domaćih dobavljača.
KUPCI
Opis odnosa kompanije s kupcima (veledrogerijama ili nekim drugim distributerima) koji su posrednici između kompanije i krajnjih kupaca (potrošača, pacijenata);  Objava više informacija o Belupu sa strane materijalnih tema koje se obrađuju u izvještaju; Objava najznačajnijih projekata rađenih s kolegama s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta te njihov utjecaj (osobito mjerljivi).
LOKALNE ZAJEDNICE I VLASTI
Koje mjere protupožarne preventive kompanija poduzima i drži li se u praksi propisanih mjera?; Ulaže li se u dovoljnoj mjeri u protupožarnu preventivu?; Kakav je stav kompanije prema vatrogascima JVP zaduženim za dežurstvo po pojedinim portama i da li se ulaže u poboljšanje njihovih radnih uvjeta?; Održavanje najviših ekoloških standarda područja u kojem su smješteni proizvodni kapaciteti (čisti zrak, vode, tlo); Način na koji se kompanija odnosi prema okolišu; Način na koji kompanija namjerava organizirati male poljoprivrednike za proizvodnju sirovina potrebnih u njezinom proizvodnom ciklusu; Količina isporučene toplinske energije za stambene zgrade u lokalnoj zajednici sjedišta kompanije za 2016. i 2017. godinu; Količina utrošene toplinske i električne energije za sve lokacije kompanije na području Koprivnice; Detalji energane na drvnu biomasu instalirane na Danici (snaga el./top., proizvedena energija).
MEDIJI
Informiranje stručne javnosti o uspjesima, novostima i planovima; Sadržaj u kojem se promovira politika kvalitete proizvoda, pozitivan utjecaj na zdravlje potrošača te sigurnost na radu; Postizanje zadovoljstva kupaca isporukom kvalitetnih proizvoda; Uvažavanje, razumijevanje i balansiranje potreba i očekivanja kupaca s očekivanjima dobavljača i zaposlenika; Nastojanje da se zadovolje sve zainteresirane strane; Kontinuirano smanjenje negativnih utjecaja na okoliš već kroz preventivne aktivnosti; Kontinuirano uvođenje materijala/sirovina koji će proizvesti manje otpada, a samim time i smanjiti potrošnju energenata prilikom njihove obrade; Osiguravanje prikladnih radnih uvjeta svim zaposlenicima u pogledu zdravlja i sigurnosti; Uključenost zaposlenika i njihovih znanja i iskustava u što većoj mjeri u razvoj organizacije; Prepoznavanje doprinosa zaposlenika; Okruženje u kojem su zaposlenici motivirani dati svoj maksimum; Provođenje stalnih edukacija; Društvena odgovornost; Izvještavanje o suradnji Podravke i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s područja Podravine i Prigorja te o količinama preuzetih sirovina proizvedenih na lokalnim poljima.
ODGOJNE, OBRAZOVNE I ZNANSTVENE INSTITUCIJE
Daljnje donacije za djecu u lokalnoj zajednici; Razvijaju li se novi proizvodi s pozitivnijim utjecajem na zdravlje, proizvodi koji pridonose očuvanju okoliša, proizvodikoji poboljšavaju sigurnost kupaca?; Postoje li programi koji potiču zapošljavanje mladih inženjera?; Postoji li suradnja u području stvaranja boljih stručnjaka u prehrambenoj industriji?; Postoje li programi poticanja cjeloživotnog obrazovanja radnika i ukoliko postoje, koja bi nova znanja radnici htjeli imati ako žele sudjelovati u cjeloživotnom obrazovanju?; Postoji li mogućnost poticanja znanstvenih istraživanja kojima je cilj poboljšanje učinkovitosti proizvodnje, razvoj novih proizvoda, ekološka proizvodnja i slično, a koje sufinancira kompanija?; Veća uključenost u rad znanstvenih institucija kroz projekte, donacije, zajedničke radionice i programe cjeloživotnog učenja; Konkretnija i formalizirana suradnja sa znanstvenim institucijama koja neće ovisiti samo o nekolicini uključenih pojedinaca; Uz navedene aktivnosti za proteklu godinu, prikaz ciljeva postavljenih za iduću; Obuhvatiti u izvještaju elemente održivosti: izvrsnost, učinak na društvo i vjerodostojnost; Dostupnost traženih proizvoda i informacija vezanih za proizvode na tržištu; Maksimalno korištenje “domaćih proizvoda” za proizvodnju; Poslovanje poduzeća bez negativnih učinaka na okoliš; Pridržavanje svih propisa vezanih uz okoliš; Spremnost i otvorenost za dijalog; Informiranje i savjetovanje; Poduzete potrebne mjere za sigurne uvjete rada zaposlenika; Kadrovske potrebe kompanije u sljedećem razdoblju te mogućnosti da se potrebne kadrove obrazuje u okviru postojećih studijskih programa; Prilagodba postojećih studijskih programa i razvoj novih u skladu s potrebama kompanije; Namjerava li kompanija pokrenuti liniju organskih (eko) proizvoda?; Revizija jelovnika u projektu Zdravi odmor.
ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA
Nastavak suradnje u organiziranju akcija dobrovoljnog darivanja krvi u prostorima kompanije te nagrađivanje radnika za njihovu humanost i plemenitost pomaganja; Donacije proizvoda pred istekom roka trajanja ili s oštećenom ambalažom Socijalnoj samoposluzi ili Pučkoj kuhinji čime se pomaže stanovništvu u socijalnoj potrebi i izbjegava uništavanje hrane; Promoviranje volonterskog rada i uključivanje zaposlenika u volonterske akcije Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica uz mogućnost organiziranja korporativnog volontiranja; Korporativna podrška aktivnostima Udruge volontera Podravke – PULS; Izvještavanje o provedenim aktivnostima Udruge PULS putem  kompanijskih elektroničkih medija; Kutak za Udrugu PULS na kompanijskim internet stranicama; Povremeno korištenje maskota Lino, Kviki i Šime za aktivnosti Udruge PULS; Dozvola zaposlenicima – volonterima Udruge PULS za izlazak van kompanije tokom radnog vremena, prema potrebi; Nagrada zaposlenicima koji volontiraju u vidu najvolontera i slobodnih sati za određeni broj odrađenih aktivnosti.
POSLOVNA UDRUŽENJA
Nastavak i proširenje suradnje s lokalnim dobavljačima i poljoprivrednim proizvođačima; Proširenje proizvodnje i otvaranje novih radnih mjesta u lokalnoj sredini; Nastavak suradnje u stipendiranju studenata deficitarnih zanimanja putem Zaklade HGK-Županijske komore Koprivnica za stipendiranje učenika i studenata; Programi i aktivnosti kompanije vezano za EU paket mjera u području cirkularne ekonomije (cjelokupni ciklus od nabave i proizvodnje do konzumacije i upravljanja otpadom – obuhvatiti aktivnosti vezano za smanjenje otpada od hrane); Programi i aktivnosti kompanije vezano za EU 2030 Climate and Energy Policy Framework (energetska učinkovitost, povećanje udjela obnovljivih izvora energije); Ulaganje u obrazovanje i razvoj dualnog obrazovanja; Karakteristike dobavljačkog lanca s naglaskom na širenje baze domaćih dobavljača sirovina s ciljem jačanja domaće primarne proizvodnje i stvaranja proizvoda više vrijednosti u pogledu nižeg opterećenja okoliša (kraćeg prijevoza, manjeg opterećenja materijalima za pakiranje); Sloboda udruživanja i kolektivnog pregovaranja.

 

6. IDENTIFIKACIJA RELEVANTNIH TEMA ZA IZVJEŠTAJ[6]
Grupa Podravka je odgovorila na otvorene teme i pitanja dionika tijekom procesa uključivanja dionika tako što je prvo svaku otvorenu temu i pitanje razmotrio voditelj Tima za izradu izvještaja o održivom razvoju te proveo elektronskom poštom istraživanje i savjetovanje s članovima Tima i njihovim suradnicima.
Potom su članovi Tima na posebnoj radionici razmatrali i procjenjivali otvorene teme i pitanja uključenih dionika u širem kontekstu održivosti i cjelovitosti, obzirom na:

 • Značaj ekonomskih, okolišnih i društvenih utjecaja te
 • Značaj utjecaja na procjene i odluke dionika.

Na osnovu timski provedenih razmatranja i procjena, za širi popis relevantnih tema za izvještaj o održivom razvoju Grupe Podravka, uzet je popis tematski-specifičnih GRI Standarda[7] koji se nalazi u sljedećoj tabeli:

Tabela 3: Popis tematski-specifičnih GRI Standarda

Ekonomska serija 200
201 Ekonomski učinak
202 Prisutnost na tržištu
203 Neizravni ekonomski utjecaji
204 Praksa nabave
205 Anti-korupcija
206 Ponašanje protivno načelu slobodnog tržišnog natjecanja
Okolišna serija 300
301 Materijali
302 Energija
303 Voda
304 Biološka raznolikost
305 Emisije
306 Otpadne vode i otpad
307 Pridržavanje propisa zaštite okoliša
308 Procjena dobavljača u pogledu utjecaja na okoliš
Društvena serija 400
401 Zapošljavanje
402 Odnosi zaposlenika i menadžmenta
403 Zdravlje i sigurnost na radnom mjestu
404 Obuka i obrazovanje
405 Raznolikost i jednake mogućnosti
406 Nediskriminacija
407 Sloboda udruživanja i kolektivnog pregovaranja
408 Dječji rad
409 Prisilni ili obvezni rad
410 Sigurnosne prakse
411 Prava domicilnog stanovništva
412 Procjena ljudskih prava
413 Lokalne zajednice
414 Procjena dobavljača u pogledu utjecaja na društvo
415 Javne politike
416 Zdravlje i sigurnost kupaca
417 Marketing i označavanje
418 Privatnost kupaca
419 Pridržavanje socio-ekonomskih propisa

 

7. ODABIR I ODREĐIVANJE RELATIVNE VAŽNOSTI MATERIJALNIH TEMA ZA IZVJEŠTAJ [8]
S ciljem odabira i određivanja relativne važnosti materijalnih tema, nakon održane timske radionice na temu Određivanje važnosti materijalnih tema Grupe Podravka, voditelj Tima je uključenim dionicima i članovima Tima poslao pripremljeni obrazac za odabir i procjenu važnosti materijalnih tema. Procjena važnosti materijalnih tema rađena je obzirom na:

 • Značaj ekonomskih, okolišnih i društvenih utjecaja te
 • Značaj utjecaja na procjene i odluke dionika.

Unutar obrasca s popisom tematski-specifičnih GRI Standarda[9], odabir i procjenu važnosti odabranih 10 materijalnih tema dodjeljivanjem bodova od 10 do 1, napravilo je:

 • 38-ero predstavnika uključenih dionika iz 32 različite organizacije poslovnog, javnog i civilnog sektora i
 • 34-ero članova Tima iz 34 različite organizacijske cjeline Grupe Podravka.

Potom je voditelj Tima izračunao relativnu važnost materijalnih tema za dionike (prosjek procjena važnosti uključenih dionika) i relativnu važnost materijalnih tema za Grupu Podravka (prosjek procjena važnosti Podravkaša) te napravio rang listu materijalnih tema, od materijalne teme s najvećom do materijalne teme s najnižom relativnom važnošću.
Na idućoj timskoj radionici, voditelj Tima je predstavio članovima Tima rang listu prema utvrđenoj relativnoj važnosti materijalnih tema i prijedlog pragova koji temu čine materijalnom. Uslijedila je timska analiza, procjena i rasprava glede pragova materijalnosti, nakon čega je za donji prag materijalnosti određena relativna važnost materijalnih tema za uključene dionike 2,00.
Nastavno, odabrane su materijalne teme i izrađen je rang odabranih materijalnih tema koje će biti obuhvaćene Izvještajem o održivom razvoju Grupe Podravka za 2017. godinu.

8. ZAKLJUČAK
Grupa Podravka je uključila sve skupine dionika u izradu Izvještaja o održivom razvoju za 2017. godinu od samog početka procesa pripreme izvještaja, s ciljem prikupljanja, razmatranja i uzimanja u obzir opravdanih očekivanja i interesa dionika u postupku određivanja sadržaja izvještaja.
Opravdana očekivanja i interesi dionika predstavljaju raznolike zahtjeve, ali i raznolike vrijedne teme, prijedloge i ideje za povećanje održivosti poslovanja kompanije. Kvaliteta pristupa Grupe Podravka uključivanju dionika u proces nefinancijskog izvještavanja izravno utječe na odabir, obuhvat i kvalitetu sadržaja cijelog izvještaja o održivom razvoju kompanije.

9. REFERENCE
GRI Standards, GRI 101: Osnove 2016
Podravka d.d. (2018). Izvještaj o održivom razvoju Grupe Podravka 2017.,
https://www.podravka.hr/kompanija/odgovornost/odrzivi-razvoj/
GRI Standards
https://www.globalreporting.org/standards/?g=81681399-5ec4-4f94-95e1-fde858059c50

Matija Hlebar,
Podravka d.d.
Voditelj održivog razvoja
Hlebar Matija matija.hlebar@podravka.hr
—————-
Stručni rad je preuzet iz Zbornika radova s 10. Konferencije o društveno odgovornom poslovanju – DOP, HRPSOR u partnerstvu s HGK, studenog 2018.

 

[1] GRI Standards, GRI 101: Osnove 2016

[2] Podravka d.d. (2018). Izvještaj o održivom razvoju Grupe Podravka 2017., https://www.podravka.hr/kompanija/odgovornost/odrzivi-razvoj/

[3] Podravka d.d. (2018). Izvještaj o održivom razvoju Grupe Podravka 2017., https://www.podravka.hr/kompanija/odgovornost/odrzivi-razvoj/

[4] Podravka d.d. (2018). Izvještaj o održivom razvoju Grupe Podravka 2017., https://www.podravka.hr/kompanija/odgovornost/odrzivi-razvoj/

[5] Podravka d.d. (2018). Izvještaj o održivom razvoju Grupe Podravka 2017., https://www.podravka.hr/kompanija/odgovornost/odrzivi-razvoj/

[6] Podravka d.d. (2018). Izvještaj o održivom razvoju Grupe Podravka 2017., https://www.podravka.hr/kompanija/odgovornost/odrzivi-razvoj/

[7] GRI Standards, https://www.globalreporting.org/standards/?g=81681399-5ec4-4f94-95e1-fde858059c50

[8] Podravka d.d. (2018). Izvještaj o održivom razvoju Grupe Podravka 2017., https://www.podravka.hr/kompanija/odgovornost/odrzivi-razvoj/

[9] GRI Standards

Ako vam se članak svidi, dijelite ga – podržite osvješćivanje društva za sutrašnji održivi svijet.

VEZANI ČLANCI
- Oglas -spot_img

NAJČITANIJE

UM 2024

- Oglas -spot_img
- Oglas -spot_img