spot_img

ILIRIJA: Ostvarenje modela društveno odgovornog poslovanja tvrtke za razdoblje 2000.-2015.

U temeljima korporativne strategije Ilirije d.d. iz Biograda koja se proteklih 10–ak godina uvrstila u vodeću skupinu 15-ak turističkih tvrtki na Jadranu leže trajna načela: stalno unapređenje poslovnih standarda, uvođenje inovacija, očuvanje identiteta i dakako – održivi razvoj. Djelujući odgovorno, njegujemo i čuvamo osnovne vrijednosti i našu viziju odgovornosti – biti ekonomski uspješna kompanija-lider koja brine o ljudima kao prvom ključu uspjeha, pružanju izuzetnih iskustava gostima te stvaranju dodatne vrijednosti za dioničare, a uz sve to jednako i o okolišu i lokalnoj zajednici, uključivo i o skupinama građana sa specijalnim potrebama kojima se kontinuirano pomaže. U tom ozračju Ilirija po prvi put objaviljuje publikaciju o društveno odgovornom poslovanju – vlastiti osvrt na proteklih pet godina.

Kao društveno odgovorna kompanija, Ilirija je dobila nacionalna priznanja za društveno odgovorno poslovanje – INDEKS DOP 2011. i 2012.

Iz uvodne riječi Gorana Ražnjevića, Predsjednika Uprave

 

ILIRIJA  – Ostvarenje poslovnog modela društveno odgovornog poslovanja, 2000.-2015.

Korporativni profil Ilirije d.d.

Ilirija d.d. je turistička kompanija osnovana 1957. godine sa sjedištem u Biogradu na Moru koja već preko 59 godina uspješno djeluje na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu koja u svom poslovanju obuhvaća četiri najznačajnija segmenta turističke ponude:

Hotelijerstvo (6 hotela i vila) sa 907 kreveta i 443 sobe ukupnog kapaciteta 1000 osoba,

Nautika sa 805 vezova za plovila do 24 metra,

Kamping sa 1123 parcele ukupnog kapaciteta 3168 osoba, i

Destinacijska menadžment kompanija, DMK Ilirija Travel.

Biti inovativan, prepoznatljiv i poseban principi su na kojima temeljimo svoje poslovanje, a snaga naše kompanije i njenog branda proizlazi iz činjenice da smo zaista jedna od malobrojnih hrvatskih turističkih kompanija čiji proizvod uspješno objedinjuje sva tri ključna segmenta hrvatske turističke koje na tržištu predstavljamo kao integrirani turistički proizvod pod brendom Ilirija Travel. Dodanu vrijednost našoj ponudi daju: Arsenal u Zadru, spomenik baštine iz 16. stoljeća koncipiran kao “gradski trg na zatvorenom”, event brod “NADA”, potom ponuda agroturizma, DMC i PCO turistička agencija, sportsko-rekreativni sadržaji, a’la carte restorani i barovi koji jednostavnije rečeno omogućuju našim gostima potpun doživljaj ne samo Ilirije d.d. već i cijele destinacije.

Prikaz značajnih događaja u razvoju komapnije:

ilirija1

Poslovni model društveno odgovornog poslovanja od 2000. do 2015. godine naše prvi izvještaja o društveno odgovornom poslovanju koji predstavlja presjek petnaestogodišnjeg djelovanja kompanije na području društveno odgovornog poslovanja i održivog razvoja.

U posljednjih petnaest godina kompanije je prošla put konsolidacije i rasta poslovnog rezultata te znatnog podizanja vrijednosti Društva, pritom nikad ne zanemarujući ravnotežu interesa svih dionika – svojih zaposlenika, vlasnika, gostiju, dobavljača, ali i lokalne zajednice, čuvajući pritom osnovne resurse koji su ključni u turizmu: prirodu, okoliš i prostor. Prerastajući iz privatne u javnu kompaniju zadržavamo kontinuitet posvećenosti integriranju ekonomskih i društvenih aspekata kao i aspekata očuvanja okoliša u procese odlučivanja. Na taj način njegujemo i čuvamo svoje osnovne vrijednosti, naš identitet i našu viziju odgovornosti – biti ekonomski uspješna kompanija lider, koja vodi računa o ljudima kao ključu uspjeha, pružanju izuzetnih iskustava svojim gostima te stvaranju dodatne vrijednosti za svoje dioničare, vodeći brigu o okolišu i lokalnoj zajednici.

Korporativna strategija Ilirije d.d. svoje uporište pronalazi u temeljnim principima društveno odgovornog poslovanja

Osnovni principi društveno odgovornog poslovanja su dio naših korporativnih vrijednosti, ugrađeni su u dugoročnu poslovnu strategiju kompanije, poslovnu praksu i poslovne procese prema svim njenim dionicima. Načela društveno odgovornog poslovanja u Iliriji temelje se u uravnoteženju prava, obveza i interesa svih dionika poslovnog procesa u poduzetničkom pothvatu kompanije

ilirija2

Za izradu izvještaja preuzeli smo metodologiju INDEKSA DOP-a/daju prikaz društveno odgovornog poslovanja kompanije kroz slijedeća područja: (1.) usmjerenost na ekonomsku održivost, (2.) uključenost DOP-a i OR-a u poslovnu strategiju, (3.) odgovorne politike i prakse u radnoj okolini, (4.) odgovorne politike i prakse upravljanja okolišem, (5.) društveno odgovorno poslovanje u tržišnim odnosima i (6.) društveno odgovorni odnosi sa zajednicom.

Ekonomska održivost

Od trenutka privatizacije zaključno do kraja 2015. godine poslovni su rezultati i vrijednost kompanije višestruko povećani. U osnovne vrijednosti kompanije ugrađeno je razumijevanje da nema društveno odgovorne tvrtke bez profitabilnosti te bez očekivane i optimalne dobiti koja osigurava daljnji rast i razvoj, investicije i primjerenu dividendu vlasnicima kapitala, odnosno dioničarima. Na taj način se potvrđuje nezaobilazni, društveno odgovorni ekonomski smisao gospodarskog pothvata – razvoj i napredak, a time tvrtka istodobno doprinosi i nacionalnom gospodarstvu.

ilirija3

Posebnu pozornost u našem izvještaju u poglavlju Ekonomska održivost posvetili smo ostvarenju kompanije na hrvatskom tržištu kapitala obzirom da su dionice kompanije, oznaka ILRA-R-A, od mjeseca listopada 2015. godine kotiraju na Službenom tržištu Zagrebačke burze, kao druga turistička kompanija na ovoj kotaciji, što kompaniju obvezuje na znatno veću razinu transparentnosti i odgovornosti prema cijeloj investicijskoj javnosti.

Uključenost društveno odgovornog poslovanja u poslovnu strategiju kompanije

Svaka tvrtka je sastavni dio uspostavljenih ekonomskih i višestrukih društvenih odnosa. Etičnost, poštivanje pravnog okvira i razumijevanje ekonomskog okruženja ishodište je poslovanja kompanije, a aktivnim sudjelovanjem u profesionalnim udruženjima i institucijama kao kompanija utječemo na unaprjeđenje konkurentskog okvira poslovanja.

Razumijevajući činjenicu da je prostor temeljni resurs u turizmu, najviši menadžment kompanije aktivno sudjeluje u inicijativama unaprjeđenja  konkurentskog okvira poslovanja, putem kreiranja sugestija za oblikovanje zakonskih rješenja vezanih za ključne propise koji određuju poslovanje turističkih kompanija u prostoru (rješenja vezana za pomorsko dobro i za tzv. turističko zemljište).

Odgovornost prema zaposlenicima

Razumijevajući da je čovjek ključ uspjeha u turizmu, osiguravamo pravo na osobni i profesionalni razvoj svim svojim zaposlenicima, unaprjeđujući na taj način kvalitetu usluge i zadovoljstvo naših gostiju. Politiku ravnopravnosti spolova provodimo u svim segmentima svog poslovanja što je vidljivo iz 50%-tnog udjela žena u ključnom menadžment timu kompanije.

Kao značajni poslodavac u regiji i Hrvatskoj, zapošljavamo 180 stalnih i preko 220 sezonskih zaposlenika, a uključujući i ostale tvrtke koje s naslova poslovne suradnje obavljaju nautičku djelatnost u marini Kornati, kompanije u sezoni osigurava posao za preko 800 zaposlenika.

Kompanija u cijelom razdoblju od privatizacije do danas nije imala niti jedan radni spor. Svjesni da kvalitetu usluge u turizmu i zadovoljstvo gostiju stvaraju ljudi, posebnu se pozornost posvetili pažljivom rasporedu zaposlenika na radna mjesta koja najbolje odgovaraju njihovim sposobnostima na kojim će svojim znanjem, vještinama i entuzijazmom moći najbolje doprinijeti uspjehu i razvoju kompanije. Menadžmentu i osoblju se kontinuirano osigurava mogućnost usavršavanja u područjima operacija, marketinga i prodaje te praćenja suvremenih trendova prema svjetskim iskustvima najbolje prakse u ugostiteljstvu i turizmu.

Odgovorne politike i prakse upravljanja okolišem

Sastavni dio društveno odgovornog poslovanja koji posebno dolazi do izražaja u turističkoj industriji, a samim time i u Iliriji, temelji se na poštivanju načela održivnog razvoja gdje gospodarski razvoj ne ugoržava postojeće prirodne resurse, kulturnu, povijesnu i prirodnu baštinu te takvim vidom odgovornog turizma u kojem se u ravnoteži nalaze sadašnji i budući gospodarski, socijalni i ekološki zahtjevi svih sudionika poslovnog procesa čime se osigurava dugoročna opstojnost gospodarskih subjekata, turizma kao industrije ali i budućnost generacija koje tek dolaze.

Temeljeći svoje poslovanje na tim načelima, posebnu pažnju Ilirija d.d. usmjerava prema zaštiti okoliša gdje teži minimalizaciji utjecaja svojih poslovnih procesa na okoliš nastojeći uvijek činiti više od pukog usklađivanja sa obvezujućom zakonskom regulativom.Stoga smo posebno ponosna na slijedeća postignuća:

  • Od 2004. godine Marina Kornati nositeljica je Plave zastave međunarodnog simbola zaštite okoliša, mora i priobalja;
  • Kamp „Park Soline“ nositelj je međunarodne ekološke markice za smještajne kapacitete Zeleni ključ i certifikata Ecocamping;
  • Implementacija sustava upravljanja okolišem ISO 14001 na razini cijele kompanije predstavlja nadogradnju već implementiranog i certificiranog sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001 čime se sva pitanja upravljanja okolišom vezana za svoju djelatnost kao i sve potencijalno negativne utjecaje poslovanja svode na najmanju moguću razinu;
  • Među prvim smo kompanijama u Hrvatskoj koje upotrebljavaju tzv. zelenu energiju odnosno energiju dobivenu iz obnovljivih izvora;
  • Pored zadovoljstva gostiju uslugom jedan od naših najvažnijih proriteta jest i njihova sigurnost i zdravlje stoga smo implemenitiranjem i certificiranjem HACCP sustava osigurala zdravstvenu ispravnost usluge u ugostiteljstvu;
  • Hotelu Ilirija u sklopu projekta “Zeleno poslovanjeu hotelijerstvu” dodijeljen je basic certifikat „Sustainable Hotel“- Održivi hotel;
  • Objekti Ilirije d.d. posjeduju vodopravnu dozvolu za ispuštanje sanitarnih i otpadnih voda u sustav javne odvodnje;
  • Potrošnja vode na vodomjerima dnevno se kontrolira, a u kampu “Park Soline”, u sklopu projekta Kapljica održivosti na sve zajedničke sanitarne čvorove i u mobilne kućice postavljeni su štedni perlatori čime se smanjuje ukupna količina vode koja se troši;
  • Dnevno selektiranje/razdvajanje otpada (opasnog i neopasnog) uz stalne mjere smanjenja i poboljšavanja u izdvajanju novih vrsta otpada;

Društveno odgovorno poslovanje u tržišnim odnosima

Društveno odgovorno poslovanje u tržišnim odnosima poput odnosa sa dobavljačima, potrošačima, kupcima, dioničarima i konkurencijom temelji se na načelima transparentnosti poslovanja i komunikacije, pravovremenosti u ispunjavanju međusobnih obveza, međusobnom poštivanju i uvažavanju, implementaciji i primjeni načela kodeksa korporativnog upravljanja u vođenju kompanije, transparentnosti u odnosima sa investicijskom javnošću, sustavnim mjerenjem i praćenjem zadovoljstva kupaca odnosno gostiju koji su nam, kao turističkoj kompaniji, na prvom mjestu.

Društveno odgovorni odnosi sa zajednicom

Projektom društveno odgovorne korporativne filantropije aktivno i odgovorno sudjelujemo, pridonosimo i pomažemo rješavanju problema s kojim se društvo suočava posebice zajednica u kojoj poslujemo. Svojom potporom kompanija podupire rad različitih udruga i organizacija, sportskih klubova te odgojnih, obrazovnih i zdravstvenih institucija. U posljednjih 5 godina putem programa donacija i sponzorsatva Ilirija d.d. je za razvoj društva i lokalne zajednice izdvojila preko 3,1 mil. kuna.

Zaključno:

U Iliriji je društveno odgovorno poslovanje i investiranje temelji su održivog razvoja i rasta kompanije koji garantiraju dugoročnu poslovnu stabilnost i tržišnu konkurentost.

Ovakvim pristupnom vjerujemo da osiguravamo vlastitu budućnost, budućnost novim generacijama zaposlenika, razvoj vlastite zajednice (lokalne i regionalne) i razvoj novog turističkog proizvoda. Kao odgovorna kompanija i nadalje će implementirati načela održivog razvoja u svom poslovanju, težiti inovativnosti i posebnosti jer biti drukčiji od ostalih i biti pionir u razvoju turističke ponude temeljna su načela njene poslovne filozofije koja se prožimaju kroz sva četiri njena sektora (hotelijerstvo, nautiku, kamping i destinacijsku menadžment kompaniju Ilirija Travel). Načela društveno odgovornog poslovanja, održivog razvoja i održivog investiranja Iliriji će, kako sad tako i u budućnosti, biti temelji stvaranja i razvoja novih tržišta i rasta vrijednosti kompanije kao univerzalne vrijednosti poslovnog i društvenog okruženja na globalnoj razini.

ilirija4

ilirija5

Ako vam se članak svidi, dijelite ga – podržite osvješćivanje društva za sutrašnji održivi svijet.

VEZANI ČLANCI
- Oglas -spot_img

NAJČITANIJE

UM 2024

- Oglas -spot_img
- Oglas -spot_img