spot_img

NEFINANCIJSKO IZVJEŠĆIVANJE – Umjesto dosadašnjih Smjernica G4 vrijedit će GRI Standardi – 1.1.2017. Važno za sve velike tvrtke!

GRI (Global Reporting Initiative) odlučila je preoblikovati Smjernice za izvještavanje G4, koje su trenutno najzastupljeniji i najšire korišten alat za nefinancijsko izvješćivanje na svijetu, u GRI Standarde. Ovi standardi važni su za velika poduzeća (500 i više zaposlenih) koja sukladno Direktivi 2014/95/EU Europske unije od 1. siječnja 2017. ili tijekom kalendarske godine 2017. u svoje izvješće o poslovodstvu trebaju uključiti nefinancijsko izvješće kako bi se poboljšala dosljednost i usporedivost nefinancijskih informacija koje se objavljuju diljem Unije.

Smatra se kako će se s GRI Standardima napraviti daljnji koraci u procesu razvoja izvještavanja. Standardizacija će omogućiti lakše referiranje na pojedine teme ili standarde iz G4 te će ih na taj način lakše koristiti druge javne politike i inicijative u svijetu. Očekuje  se  da  će  novi  GRI  Standardi  biti  objavljeni  u  listopadu  2016.  godine  te  da  će  se  za  potrebe izvještavanja G4 smjernice koristiti do zaključno kraja 2017. godine kada će na snagu stupiti  izvještavanje prema novim GRI Standardima.

Najvažnije nove koristi:

Prelazak s G4 smjernica na izvještavanje GRI Standardima će:

 • Unaprijediti vjerodostojnost i primjenu GRI standarda diljem svijeta
 • Omogućiti GRI Standardima da budu snažnije referencirani u javnim politikama te da se time ojača primjena vjerodostojnog izvještavanja o održivosti
 • Omogućiti da se pojedini standardi dodatno samostalno unapređuju omogućujući njihovu  trajnost
 • Olakšati  dostupnost  Standarda  za  nove  i  postojeće  korisnike
 • Pružiti  podršku  trajnijom  i  kvalitetnijom  strukturom  izvještavanja

Najvažnije promjene

 1. GRI Standardi su modularne strukture i sastoje se od tri opća standarda koje mogu primijeniti sve organizacije  koje  izvještavaju  te dodatno 35  tematski  specifičnih objava  (standarda)  koji  se mogu odabrati  ovisno  o  listi materijalnih  tema  (aspekata).  Tematski  specifični  Standardi  se  temelje  na aspektima G4 Smjernica.
 2. Standardi predstavljaju jasniju razliku između zahtjeva (treba), preporuka (bi bilo dobro) i smjernica (može) kao različite razine važnosti primjene.
 3. Sadržaj G4 smjernica  je  prerađen  kako  bi  se  poboljšala  jasnoća,  pojednostavio  jezik  te  kao  bi  se Standardi učinili jasnijim i lakšim za korištenje
 4. Neki dijelovi sadržaja G4 su premješteni ili povezani kako bi se izbjeglo ponavljanje
 5. Dodatna pojašnjenja  su  ponuđena  za  elemente  G4  koji  su  bili  češće  problematični  kao  što  je definiranje granica aspekata ili kako izvijestiti o temama koje nisu pokrivene GRI standardima.

***

U NASTAVKU – CJELOVITA INFORMACIJA O NAJAVLJENOJ IZMJENI,

 • priredio Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (HRPSOR)

GRI napušta G4 smjernice i razvija nove Standarde za izvještavanje o održivosti

U Amsterdamu  je od 18. do 20. svibnja održana 5. globalna konferencija GRI-a. Okupljanje nekoliko tisuća ljudi iskorišteno je za mnoge rasprave o budućnosti izvještavanja o održivosti te je razmijenjeno mnogo novih ideja  i  dobre  prakse. No  najvažnija  novost  koja  je  dominirala  Konferencijom  odluka  je GRI-ja  da  napusti posljednje G4 smjernice te da izradi nove standarde izvještavanja o održivosti.

Smjernice za izvještavanje G4 trenutno su najzastupljeniji i najšire korišten alat za izvještavanje o održivosti na svijetu kojeg koriste tisuće organizacija u više od 90 zemalja svijeta. GRI  je odlučio postojeće smjernice preoblikovati u standard. Smatra se kako će se time napraviti daljnji koraci u procesu razvoja izvještavanja te kako će na taj način smjernice za izvještavanje biti lakše prilagodljive novim i stalno rastućim zahtjevima za izvještavanje, a nove teme se lakše moći integrirati u proces  izvještavanja u budućnosti. Standardizacija će

isto tako omogućiti lakše referenciranje odnosno referiranje na pojedine teme ili standarde iz G4 te će ih na taj način lakše koristiti druge javne politike i inicijative u svijetu.

Očekuje  se  da  će  novi  G4  Standardi  biti  objavljeni  u  listopadu  2016.  godine  te  da  će  se  za  potrebe izvještavanja G4 smjernice koristiti do zaključno kraja 2017. godine kada će na snagu stupiti  izvještavanje prema novim GRI Standardima.

Najvažnije promjene

 1. GRI Standardi su modularne strukture i sastoje se od tri opća standarda koje mogu primijeniti sve organizacije  koje  izvještavaju  te dodatno 35  tematski  specifičnih objava  (standarda)  koji  se mogu odabrati  ovisno  o  listi materijalnih  tema  (aspekata).  Tematski  specifični  Standardi  se  temelje  na aspektima G4 Smjernica.
 2. Standardi predstavljaju jasniju razliku između zahtjeva (treba), preporuka (bi bilo dobro) i smjernica (može) kao različite razine važnosti primjene.
 3. Sadržaj G4 smjernica  je  prerađen  kako  bi  se  poboljšala  jasnoća,  pojednostavio  jezik  te  kao  bi  se Standardi učinili jasnijim i lakšim za korištenje
 4. Neki dijelovi sadržaja G4 su premješteni ili povezani kako bi se izbjeglo ponavljanje
 5. Dodatna pojašnjenja  su  ponuđena  za  elemente  G4  koji  su  bili  češće  problematični  kao  što  je definiranje granica aspekata ili kako izvijestiti o temama koje nisu pokrivene GRI standardima.

Najvažnije koristi

Prelazak s G4 smjernica na izvještavanje GRI Standardima će:

–  Unaprijediti vjerodostojnost i primjenu GRI standarda diljem svijeta

–  Omogućiti GRI Standardima da budu snažnije referencirani u javnim politikama te da se time ojača primjena vjerodostojnog izvještavanja o održivosti

–  Omogućiti da se pojedini standardi dodatno samostalno unapređuju omogućujući njihovu  trajnost pomoću relevantnih međudržavnih instrumenata i njihovog razvoja u specifičnim područjima

–  Olakšati  dostupnost  Standarda  za  nove  i  postojeće  korisnike  zahvaljujući jednostavnijem  jeziku  i modularnoj strukturi

–  Pružiti  podršku  trajnijom  i  kvalitetnijom  strukturom  izvještavanja  lakšim  razlikovanjem  zahtjeva, preporuka i uputa.

Posebno  korisno  je  dodatno  naglašavanje  onih  dijelova  smjernica  koje  su  se  u  izvješćima  najčešće zanemarivale  kao  što  je  Pristup  upravljanju  sada  izvučen  u  seriju  SRS  300  čime  se  naglašava  potreba  da izvještaj prezentira dovoljno informacija o procesu upravljanja pojedinim nefinancijskim utjecajem poduzeća.

Struktura GRI Standarda

GRI Standardi su organizirani kao set modularnih Standarda: Tri su opća Standarda koji se mogu primijeniti na bilo koju organizaciju  (serije 100, 200  i 300) te tematski specifični Standardi (serije 400, 500  i 600) koji pokrivaju ekonomske, okolišne i društvene teme.

Sadržaj Standarda je predstavljen drugačije nego li je bio u G4 Smjernicama što je rezultat reorganizacije G4 sadržaja  u  multiplicirane,  modularne  Standarde  koji  su  unaprijeđeni  jasnijim  i  jednoznačnim  opisima  i uputama.  Svaki  se  Standard  sastoji  od  slijedećih  dijelova:  Uvoda  koji  sadrži  pregled  sadržaja  standarda, informacije  o  tijelu  koje  snosi  odgovornost  za  kreiranje  Standarda,  svrhu  Standarda,  popis  referentnih dokumenata  koji  se  koriste  uz  Standard,  upute  kako  koristiti  Standard,  te  druge  važne  informacije  koje pomažu uspostavu okvira izvještavanja. Nakon uvoda slijedi sam Standard koji se temelji na sadržaju G4 te relevantne reference.

Standardi su dizajnirani kako bi pojednostavili informaciju o tome što se  od organizacije koja izvještava traži te kako da izvijesti na pravi način. Tri su tipa sadržaja svakog Standarda: zahtjevi, preporuke i upute. Sadržaj G4 je prerađen na način da je sada potpuno jasno što organizacija mora izvijestiti, što je preporučljivo te što može ali i ne mora izvijestiti.

Sve što je navedeno kao zahtjev za izvještavanje je obvezno za izvijestiti i nalazi se pod naredbom mora (shall). Organizacija koja izvještava mora se uskladiti sa svim relevantnim zahtjevima kako bi mogla deklarirati da je sukladna s GRI Standardima.

Preporuke  za  izvještavanje  nisu mandatorne  i  navedene  su  pod  preporukom  izvještavanja  (should).  Ovi dijelovi Standarda potiču razvoj pojedine aktivnosti u organizaciji koja izvještava. Treću razinu predstavljaju Smjernice  kao  dio  standarda  koji  nije  pod  zahtjevom  te  organizacija  sama  donosi odluku  hoće  li  ili  neće izvijestiti po ovom dijelu  (can). Ovaj dio  sadrži okvir  i primjere  za bolje  razumijevanje objava  informacija. Također opisuje moguće ili dostupne scenarije za objavljivanje informacija.

U  Standardu  je  poseban  naglasak  stavljen  na  pojašnjenja  nekih  dijelova G4  Smjernica  koji  su  se pokazali problematični u postupku primjene. Tako je primjerice pojašnjeno korištenje termina utjecaj (impact) kako bi bilo potpuno jasno u koje kontekstu se utjecaj ispituje i radi li se o utjecaju na ekonomiju, okoliš ili društvo. Na ovaj način želi se izbjeći dosadašnje nerazumijevanje riječi utjecaj unutar koje se često promatrao utjecaj na organizaciju  (kroz  smanjenje prihoda). Ako  se pak u  tekstu  radi o utjecaju na  samu organizaciju onda standard koristi druge termine kao npr. posljedice za organizaciju.

Sastav GRI Standarda

SRS 101 Osnove

Standard SRS 101: Osnove je dizajniran kao polazišna osnova za korištenje GRI Standarda. Donosi kriterije po kojima  se  izvještava  sukladno  Standardima  te  principe  izvještavanja  prema  kojima  se  definira  kvaliteta  i sadržaj izvješća sukladno G4.

SRS 201: Opće objave

Opći standardni podaci iz G4 su povezani u jedan Standard: SRS 201: Opće objave koje povezuju informacije o  organizaciji  koja  izvještava  i  praksi  izvještavanja  o  održivosti. Dodatno  uz Uvod  i  Reference,  Standardi donose 6 glavnih područja: 1. Organizacijski profil, 2. Strategija (prije Strategija i analiza), 3. Etika i integritet, 4.  Upravljanje,  5.Uključivanje  dionika,  6.  Prakse  izvještavanja  (kombinira  Profil  izvještaja  i  Identificirani materijalni aspekti i granice iz G4).

SRS 301: Pristup upravljanju

Sadrži prijašnji DMA – pristup upravljanju, a dizajniran je kako bi bio korišten zajedno s materijalnim temama, ali i temama koje nisu obrađene GRI Standardima. Standard traži od organizacije da ponudi opis pristupa koji se koristi za upravljanje materijalnim temama i povezanim utjecajima. Pristup upravljanju komplementaran je tematski specifičnim objavama.

Tematski specifični standardi

Svaki G4 aspekt  je sada prezentiran odvojenim  tematski specifičnim standardom. Svaki tematski specifični standard može biti korišten za objavu materijalnih tema te sadrži zahtjeve, preporuke i smjernice za svaku pojedinu tematski specifičnu objavu. Svaki tematski specifični standard je dizajniran kako bi se koristio sa SRS 301:  Pristupom  upravljanju,  kako  bi  organizacija  izvijestila  istovremeno  o  pristupu  upravljanju  i  tematski specifičnim objavama za svaku materijalnu temu. Tematski specifični standardi su organizirani u tri kategorije (serije)  i  sukladno  tome numerirani: Ekonomske  teme  (serija 400), Okolišne  teme  (serija 500), Društvene teme (serija 600).

Dodatna pojašnjenja

Opis Granica tema (aspekata)  je u novim Standardima dodatno revidiran, pojašnjen  i objašnjen detaljno u SRS 101 Osnove, SRS 301: Pristup upravljanju i Rječniku. Cilj je bio pojasniti kako organizacija treba definirati granice za svaku temu i daje više detalja kako odrediti granice teme ako se radi o području izvan organizacije.

Novi  Standardi  također  pojašnjavaju  kako  organizacija  koja  izvještava  treba  povezati  svoje  materijalne aspekte  s  listom  ponuđenih  tema  koje  nude  GRI  Standardi  (serije  400,  500  i  600).  Ova  su  pojašnjenja ponuđena zbog konfuzije koja je evidentirana kod korisnika G4 pri izvještavanju o aspektima koji su slični ali ne i identični temama (aspektima) koje je nudio G4.

Sektorski  pokazatelji  uključeni  su  u  SRS  101:  Osnove,  s  ciljem  povećanja  jasnoće  o  tome  kako  koristiti sektorske smjernice kako bi organizacija lakše identificirala materijalne teme. Korištenje sektorskih smjernica više nije zahtjev prilikom pripremanja izvještaja sukladnog sržnoj niti opsežnoj razini izvještavanja prema GRI Standardima.

Pojašnjena su i očekivanja o tome kako organizacija treba definirati granice utjecaja izvan organizacije (kao što su utjecaji dobavljačkog lanca jer nije uvijek moguće posjedovati sve potrebne informacije za jasnu objavu svih utjecaja). Ako su granice teme određene izvan organizacije, organizacija  i dalje o njima mora  izvijestiti ako  prati  GRI  Standarde.  Organizacija  mora  izvijestiti  o  svojem  pristupu  upravljanju  ovim  utjecajima korištenjem SRS 301: Pristup upravljanju. Ako je objava specifične teme u pitanju o kojoj se ne može izvijestiti zbog nedostatnih informacija, organizacija može koristiti pravo na izuzeće.

Izvještavanje o drugim materijalnim temama – Pojačane su upute o tome kako ugraditi sve materijalne teme pobrojane  u  201-47  (prije  G419,  lista  materijalnih  aspekata),  čak  i  ako  one  nisu  pokrivene  tematski specifičnim GRI Standardom. Ovo pojašnjava dilemu treba li uključiti materijalne teme koje nisu bile popisane u materijalnim  aspektima. Ukoliko materijalna  tema  nije  obrađena  specifičnim  standardom,  organizacija mora korištenjem SRS 301: Pristup upravljanju  izvijestiti o pristupu upravljanja ovom temom kao  i koristiti druge objave koje nude Standardi.

Pojašnjenje opisa tema (aspekata)

Standardi  sada  nude  revidirane  opise  svake  teme  (prije  aspekta)  u  uvodnom  dijelu  svakog  specifičnog standarda što bi trebalo olakšati izvještavanje organizacija te razumijevanje prirode svake teme te povezanih tema koje se mogu grupirati s ciljem zajedničkog izvještavanja.

Očekivanja o izvještavanju o dobavljačkom lancu dodatno su pojašnjena u SRS 201-9 (prije G4-12) kako bi se bolje  objasnila  očekivanja  od  organizacije  koja  izvještava.  Ovo  pojašnjenje  je  posljedica  nedosljednog izvještavanja po ovoj objavi (pokazatelju).

Struktura pokazatelja  iz poglavlja „Strategija  i analiza“ objašnjena u SRS 201-14  (G4-1  i G4-2)  je revidirana kako bi bila u skladu s ostalim objavama. Isti sadržaj je stoga prebačen iz dijela objava (pokazatelja) te se sada nalazi samo u preporukama za izvještavanje.

Izvještavanje  o  procesu  definiranja  sadržaja  izvještaja  (G-18)  dodatno  je  pojašnjeno  u  SRS  101:  Osnove (Poglavlje 2) i SRS 201: Opći podaci kako bi se pojasnila očekivanja od organizacija koje izvještavaju. Dodatno će se razviti vodič koji će obuhvatiti područje G4-18 uputu i služit će kao neobvezna referenca koja će se moći koristiti sukladno GRI Standardima.

Izvještavanje o Indeksu sadržaja (G-32) sada je razdvojeno u tri odvojene objave (201-54, 201-55, i 201-56). Objava sadržaja  je sada revidirana  te  je  format manje specificiran, a zahtjevi vezani uz objavu sadržaja su minimalni dok je tablica samo na razini preporuke.

Kao  i do sada ostaju dvije opcije razine  izvještavanja (sržna i opsežna). Ipak sada su  jasniji kriteriji za svaku opciju,  a  uz  objavu  razine  sada  se  zahtjeva  i  izjava  koju  je  potrebno  uključiti  u  sve  tiskane materijale. Korištenje pojedinih objava (pokazatelja) GRI Standarda i sada je moguće uz napomenu „sukladno SRS“.

Ukinuti aspekti

Revizijom  i preradom G4  smjernica u  SRS  Standarde, došlo  je do ukidanja  i grupiranja nekih materijalnih aspekata  iz  G4.  Ukinuti  su:  Prijevoz  (Okolišni),  Proizvodi  i  usluge  (Okolišni),  Opći  (Okolišni), Mehanizmi rješavanja  sporova u  vezi  s okolišem  (Okolišni), Mehanizmi  rješavanja  sporova u  vezi  s  radnim odnosima (Radni odnosi  i dostojan  rad), Ulaganje  (Ljudska prava), Mehanizmi  rješavanja sporova vezanih uz  ljudska prava (Ljudska prava), Mehanizmi rješavanja sporova vezanih uz utjecaje na društvo (Društvo).

Neki nazivi  iz G4 su pojednostavljeni  ili revidirani radi konzistencije te  je došlo do nekih promjena. Tako  je sada: Aspekt – Tema; Opći standardni podaci – Opći podaci; Specifični standardni podaci – nije u uporabi; Pokazatelj – Objava; DMA – Pristup upravljanju; Organizacija – Organizacija koja izvještava.

Izvor: http://www.hrpsor.hr/gri-napusta-g4-smjernice-i-razvija-nove-standarde-za-izvjestavanje-o-odrzivosti-2-602.html

Ako vam se članak svidi, dijelite ga – podržite osvješćivanje društva za sutrašnji održivi svijet.

VEZANI ČLANCI
- Oglas -spot_img

NAJČITANIJE

UM 2024 - poklon koji ima što reći

- Oglas -spot_img
- Oglas -spot_img