spot_img

Kako znamo da je hrana koju jedemo sigurna? – Svjetski dan sigurnosti hrane

Vodite računa o zdravoj prehrani? No, kako znate da je hrana koju jedete sigurna tj. zdravstveno ispravna? Vjerojatno ste kod pripreme hrane oprali ruke, očistili kuhinjsko posuđe i skuhali hranu na odgovarajućoj temperaturi. Sve su to dobre prakse za sigurnost hrane. No možete li biti sigurni kakva je hrana stigla do vaše kuhinje ili stola?

Vjerojatno ste čitali etikete na ambalaži hrane da biste vidjeli koje sastojke proizvod sadrži ili kako ga kuhati. Pri tome ste svjesno ili nesvjesno poklonili povjerenje svima koji sudjeluju u uzgoju, preradi, pakiranju, distribuciji i pripremi vaše hrane. Povjerenje da to čine na pravi način kako bi vi u svojoj hrani mogli uživati, a da se ne razbolite. Vaša je hrana bila sigurna, a vaše povjerenje opravdano jer su ljudi uključeni u pripremu vaše hrane – bilo u blizini vašeg doma ili na drugom kraju svijeta – slijedili utvrđenu praksu sigurnosti hrane, koja je transparentno dostupna u obliku standarda. Drugim riječima, prehrambeni standardi temelj su povjerenja za sve nas.

Lanac opskrbe hranom uključuje mnoštvo ljudi sa svih strana svijeta: proizvođače, prerađivače, prijevoznike, distributere, trgovce na malo, kuhare i na kraju potrošače. U svakoj fazi ovog procesa postoje opasnosti koje mogu uzrokovati kontaminaciju. Svi  uključeni imaju odgovornost čuvati hranu sigurnom.

Važnost prehrambenih standarda

Prehrambeni standardi su način osiguranja zdravstvene ispravnosti i kvalitete hrane. Oni daju smjernice o higijenskom rukovanju hranom za proizvođače i prerađivače. Oni definiraju maksimalne razine aditiva, kontaminanata, ostataka pesticida i veterinarskih lijekova koje svi mogu sigurno konzumirati. Nadalje, standardi određuju kako se hrana treba mjeriti, pakirati i transportirati kako bi bila sigurna. Zahvaljujući primjeni standarda o stvarima kao što su prehrambena vrijednost i označavanje alergena, potrošači mogu znati hoće li hrana biti dobra za njih.

Sigurnost hrane zajednička je odgovornost vlada, proizvođača i potrošača. Od farme do stola, svatko ima svoju ulogu da bi u konačnici hrana koju konzumiramo bila zdravstveno ispravna. Većina vlada i organizacija usvaja i provodi standarde za hranu koji se temelje na znanstvenim procjenama rizika, pokrivajući opasnosti biološke, kemijske i fizičke prirode. Standarde mogu razviti pojedinačne vlade ili organizacije ili regionalna ili međuvladina tijela za postavljanje standarda. Jedno takvo međunarodno tijelo za postavljanje standarda sigurnosti i kvalitete hrane je Komisija za Codex Alimentarius ili skraćeno Codex. To je mjesto gdje predstavnici 188 zemalja članica i 1 organizacije članice (Europska unija) rade zajedno kako bi osigurali sigurnost hrane.

Ovogodišnji Svjetskoi dan sigurnosti hrane kao svoju temu je istaknuo: “Prehrambeni standardi spašavaju živote“. Tema se poklapa sa 60. obljetnicom Codexa Alimentariusa i potiče zagovornike sigurnosti hrane diljem svijeta da se usredotoče na važnost primjene standarda u svakom aspektu proizvodnje hrane.

Svjetski dan sigurnosti hrane

Dodatne informacije:

Svjetski dan sigurnosti hrane obilježava se svake godine 7. lipnja. Ustanovila ga je 20. prosinca 2018. Glavna skupština Ujedinjenih naroda rezolucijom 73/250., a prvi put je obilježen 2019. Obilježavanje su podržale SZO i FAO kako bi podigli svijest o mjerama sigurnosti hrane.

Glavni cilj Svjetskog dana sigurnosti hrane je zaštititi potrošače prehrambenih proizvoda od bolesti koje se prenose hranom ili bolesti povezanih s konzumacijom hrane.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) promiče sigurno rukovanje hranom kroz Pet ključeva za sigurniju hranu. Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) je jedina međunarodna organizacija koja nadzire sve aspekte prehrambenog lanca. Kroz komplementarne mandate, FAO i WHO pokrivaju niz pitanja kako bi podržali globalnu sigurnost hrane i zaštitili zdravlje potrošača. WHO obično nadzire i održava snažne odnose s javnozdravstvenim sektorom, a FAO se općenito bavi pitanjima sigurnosti hrane duž lanca proizvodnje hrane.

Sigurnost hrane je globalno pitanje

Pristup dovoljnoj količini sigurne i kvalitetne hrane ključan je za održavanje života i promicanje dobrog zdravlja. Hrana koja sadrži štetne bakterije, viruse, parazite ili kemijske tvari može uzrokovati više od 200 različitih bolesti, u rasponu od proljeva do raka. Prema procjeni oko 600 milijuna ljudi (svaki 10 čovjek) se svake godine diljem svijeta razboli nakon što je pojelo kontaminiranu hranu. Bolesti koje se prenose hranom koče socioekonomski razvoj opterećujući sustave zdravstvene zaštite i nanose štetu nacionalnim gospodarstvima, turizmu i trgovini.

Osiguranje dovoljno hrane, prehrana i sigurnost hrane usko su povezani. Hrana koja nije sigurna tj. zdravstveno ispravna stvara začarani krug bolesti i pothranjenosti. To posebno pogađa dojenčad, malu djecu, starije i bolesne osobe. Djeca mlađa od 5 godina nose 40% tereta bolesti koje se prenose hranom, sa 125.000 smrtnih slučajeva svake godine.


Svjetski dan hrane


Nakon desetljeća stalnog pada, glad u svijetu ponovno je u porastu od 2015. godine. Procjenjuje se da je 2018. godine 821 milijun ljudi u svijetu patio od gladi. Ako se ništa ne promijeni, prema Stanju sigurnosti hrane i prehrane u svijetu 2019., golemi izazov postizanja cilja nulte stope gladi do 2030. neće biti postignut

Globalizacija trgovine hranom, rastuća svjetska populacija, klimatske promjene i prehrambeni sustavi koji se brzo mijenjaju utječu i na sigurnost hrane.

Sigurnost hrane i ciljevi održivog razvoja

Sigurnost hrane ključna je za postizanje nekoliko ciljeva održivog razvoja, a Svjetski dan sigurnosti hrane stavlja ih u središte pozornosti. Sigurna hrana pridonosi gospodarskom prosperitetu, jačanju poljoprivrede, trgovine, turizma i održivog razvoja.

CILJ 2: Sigurnosti hrane nema bez dostupnosti hrane. Zaustavljanje gladi znači da svi ljudi imaju pristup sigurnoj te nutritivno i količinski adekvatnoj hrani tijekom cijele godine.

CILJ 3: Sigurnost hrane ima izravan utjecaj na zdravlje i prehranu ljudi. Bolesti koje se prenose hranom mogu se spriječiti.

CILJ 12: Kada zemlje ojačaju svoje regulatorne, znanstvene i tehnološke kapacitete kako bi osigurale da je hrana sigurna i očekivane kvalitete u cijelom prehrambenom lancu, kreću se prema održivijim obrascima proizvodnje i potrošnje hrane.

CILJ 17: Globalizirani svijet s godišnjim izvozom hrane koji trenutno premašuje 1,6 trilijuna USD i složenim prehrambenim sustavima zahtijeva međunarodnu suradnju među sektorima kako bi se osigurala sigurna hrana. Sigurnost hrane zajednička je odgovornost vlada, prehrambene industrije, proizvođača i potrošača.

DOBRA HRVATSKA

Ako vam se članak svidi, dijelite ga – podržite osvješćivanje društva za sutrašnji održivi svijet.

VEZANI ČLANCI
- Oglas -spot_img

NAJČITANIJE

UM 2024

- Oglas -spot_img
- Oglas -spot_img