spot_img

Gordana Kovačević: „Odgovorno rukovodstvo kompanije nužno u fokusu ima održivost i društvenu odgovornost“

Ericsson Nikola Tesla kompanija je koja se u hrvatskom gospodarstvu ističe ne samo iznimnim poslovnim rezultatima i kao predvodnica inovativnih ICT tehnologija već i kao kompanija koja je lider u društveno odgovornom poslovanju. Načelom odgovornosti ova se kompanija rukovodi u svim segmentima svoga poslovanja i prema svim zainteresiranim skupinama. O važnosti društveno odgovornog poslovanja i potrebi spajanja financijske i odgovornosti za održivi razvoj, zaposlenike i širu društvenu zajednicu razgovaramo s mr. sc. Gordanom Kovačević, predsjednicom Ericssona Nikole Tesle.

Dodjela ovogodišnje Nobelove nagrade za ekonomiju otišla je u ruke znanstvenicima koji proučavaju utjecaj ekonomije na klimu. Istodobno iz UN-a stiže dramatični apel o klimatskim promjenama i potrebi da hitno promijenimo svoje ponašanje, od industrije do prehrane. Očito, održivost i društveno odgovorno poslovanje postali su nužnost i nemaju alternative. Kompanija Ericsson Nikola Tesla (ENT) usvojila je ta načela mnogo godina ranije. Je li to bilo vizionarstvo uprave ENT-a i vas osobno kao predsjednice kompanije ili nešto drugo?

Kompanija Ericsson Nikola Tesla uvijek je bila usmjerena na budućnost i na stvaranje novih prilika. Kompanija se tijekom vremena transformirala pravovremeno reagirajući na potrebe naših kupaca i krajnjih korisnika; morali smo znati prepoznati bitne promjene u tehnologijama, na tržištu i u poslovanju i prilagoditi se. Danas se promjene događaju sve brže, a mi na njih moramo odgovoriti jednakom brzinom, ili ih čak preduhitriti. Da bismo to mogli, u svom djelovanju krećemo od vrijednosti koje su zajedničke svima u Ericssonu Nikoli Tesli i u globalnoj korporaciji Ericsson, a to su poštovanje, profesionalnost i ustrajnost. U svom svakodnevnom radu usmjereni smo na povjerenje, inovativnost i učinak. Drugim riječima, odgovorno rukovodstvo, koje vodi kompaniju u skladu s temeljnim vrijednostima, nužno ima u fokusu održivost i društvenu odgovornost. Održivost poslovanja temeljimo na trostrukoj liniji odgovornosti koju uz društvenu odgovornost čine poslovna i odgovornost za okoliš. Budući da danas informacijsko-komunikacijske tehnologije imaju izuzetno važnu ulogu u profesionalnim i privatnim životima svih nas, naša predanost stvaranju dodane vrijednosti i vrijednosti za koje se zalažemo prelijevaju se i na druge šireći pozitivan utjecaj na ljude, industrije i društvo u cjelini. Kao pripadnici ICT industrije koja potiče promjene u cijelom društvu, imamo odgovornost da promjene koje omogućujemo budu za dobrobit svih nas.

Kakvo je vaše viđenje filozofije odgovornog poslovanja, te uklopljenosti DOP-a i održivosti u strategiju i korporativno upravljanje kompanijama općenito?

Društvena odgovornost presudna je u izgradnji ugleda kompanije, osigurava motiviranost i zadovoljstvo zaposlenika kao i širu društvenu prihvaćenost, jača konkurentnost i dugoročno omogućava brži poslovni razvoj kompanije. Uz financijsku, kompanije moraju imati i visoko osviještenu odgovornost za društvenu zajednicu te održivi razvoj. Isto tako kompanije moraju imati jasnu strategiju razvoja svog poslovanja, težiti izvrsnosti u svim aktivnostima i procesima, moraju brinuti o svojim zaposlenicima, dioničarima, kupcima, partnerima, dobavljačima, korisnicima svojih proizvoda i usluga. U društveno odgovornom poslovnom lancu jednako moraju postupati i dobavljači proizvoda i usluga, proizvođači, ali i kupci i korisnici kako bi se vodila briga o utjecaju proizvoda na okoliš tijekom cijeloga njegovog životnog ciklusa.

Dugoročnost i konkurentnost te poslovna izvrsnost u svemu što radimo osnovne su postavke na kojima se treba zasnivati poslovanje svake kompanije, a tek takva kompanija, uspješna i odgovorna prema svim zainteresiranim skupinama, može biti odgovorna prema zajednici u kojoj djeluje.

ENT je „tvrtka znanja“, a vaš Centar za istraživanje i razvoj predstavlja najveću koncentraciju razvojno-istraživačkih stručnjaka u Hrvatskoj. Jesu li radnici u proizvodnji znanja partneri poslodavcu, kako kaže Peter Drucker? Možete li nam opisati kako kompanija radi na brizi za zaposlenike, na njihovu razvoju, edukaciji i motivaciji, te kako im osigurava poticajno radno okruženje?

Naši zaposlenici su naša najveća vrijednost. Oni su ključni za uspjeh i budućnost kompanije i za nastavak našeg liderstva u području suvremenih tehnologija i servisa. Stručnjaci za informacijsko-komunikacijske tehnologije u Ericssonu Nikoli Tesli imaju priliku razvijati tehnologije budućnosti na kojima rade zajedno s kolegama iz globalne korporacije Ericsson. Naši zaposlenici imaju podršku u svom profesionalnom i stručnom razvoju u kompanijskoj kulturi koja uključuje i potiče različitosti i njeguje inovativnost. Pratimo mlade talente još od fakulteta i omogućujemo im da svoje prvo radno iskustvo steknu u našoj kompaniji u Ljetnom kampu, koji kontinuirano organiziramo već 18 godina.

Upravo kroz Ljetni kamp Ericssona Nikole Tesle doprinosimo izvrsnosti obrazovanja u Hrvatskoj. Ljetni kamp spaja akademsku zajednicu s gospodarstvom i tako studentima omogućuje praktičnu primjenu znanja stečenih na fakultetu. Ponosna sam da su mnogi studenti, bivši sudionici Ljetnog kampa, danas naši zaposlenici koji imaju atraktivne poslove i jasne uloge u ostvarivanju zajedničkih ciljeva, mogućnost stalnog učenja i usavršavanja te razvoja karijere u području visokih tehnologija.

Kontinuirano radimo na izgradnji i unaprjeđenju radne okoline i motivaciji naših zaposlenika uzimajući u obzir sve relevantne čimbenike, od sigurnosti i zdravstvene zaštite na radu, preko ulaganja u podizanje kompetencija zaposlenika do brige za omogućavanje ravnoteže privatnog i poslovnog života naših zaposlenika. Imamo jasno definiran sustav nagrađivanja zaposlenika, a u sklopu  ETK Bonus kluba naši zaposlenici mogu koristiti pogodnosti iz ponude partnera u tom klubu. Kompanija također podržava aktivnosti različitih kompanijskih sportskih i kulturnih sekcija, a za naše zaposlenike, roditelje djece predškolske dobi,  kompanija je omogućila duži i kvalitetniji boravak djece u ustanovi u neposrednoj blizini kompanije.

Koliko i kako informacijsko-komunikacijske tehnologije utječu na postizanje globalnih ciljeva održivog razvoja UN-a (SDG)?

Informacijsko-komunikacijske tehnologije su ključne za postizanje globalnih ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, pa za svaki od tih ciljeva imamo konkretne primjere našeg doprinosa koje smo naveli u našem Izvještaju za 2017. godinu. Ukupno 17 ciljeva grupirano je prema tri krovne teme – svijet bez siromaštva, borba protiv klimatskih promjena i borba protiv nepravde i nejednakosti. Navest ću samo neke od primjera implementacije naših proizvoda, usluga i rješenja kod naših kupaca diljem svijeta koji, uz poslovne učinke, povoljno utječu i na ubrzavanje ostvarivanja globalnih ciljeva održivog razvoja UN-a.

Uvođenjem novih funkcionalnosti i unaprjeđenjem Centralne platforme hrvatskog nacionalnog zdravstvenog informacijskog sustava doprinosimo ostvarenju 3. cilja – Zdravlje i blagostanje. Posebno smo ponosni što je naš doprinos ostvarenju ovog cilja putem uvođenja nacionalnog sustava e-zdravstva u Hrvatskoj zabilježen i u Ericssonovom globalnom izvještaju o održivosti za 2016. godinu.

Naš doprinos 4. cilju – Kvalitetnije obrazovanje, ostvarujemo kroz dugogodišnje partnerstvo s akademskim institucijama koje je model primjene našlo u Ljetnom kampu Ericssona Nikole Tesle u kojem studenti iz STEM, ali i drugih područja rade u realnom poslovnom okruženju na stvarnim R&D projektima.

Implementacijom Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra u sve katastarske urede i zemljišnoknjižne odjele u Republici Hrvatskoj stvoreni su preduvjeti za razvoj novih elektroničkih usluga i osnaživanje institucija te davanja brže, kvalitetnije i sigurnije usluge građanima čime doprinosimo cilju 16 – Pravedne i snažne institucije.  Ostvarenju cilja 11 – Održivi gradovi i zajednice doprinosimo zajedno s partnerima s kojima implementiramo ICT rješenje za pametno parkiranje komunalnom poduzeću Split parking. Naš nedavno otvoreni R&D centar u Osijeku doprinosi ispunjavanju ciljeva 8 – Dostojanstven rad i ekonomski rast i 9 – Industrija, inovacija i infrastruktura.

Iako ICT industrija ima manji negativni utjecaj na okoliš u odnosu na druge industrije, ENT ulaže dodatne napore da smanji svoj otisak na okoliš. Možete li nam reći više o tome?

Briga za okoliš važan je dio kompanijske strategije. U svakodnevnom radu Ericsson Nikola Tesla konkretnim doprinosom i vlastitim primjerom nastoji pokazati da su kreiranje i dosljedna provedba javnih politika usmjerenih na zaštitu okoliša jedini racionalan odgovor na izazove održivog života i poslovanja.

Kompanija provodi niz aktivnosti kojima vlastitim primjerom pridonosi inicijativi društveno odgovornih kompanija sa zajedničkim ciljem smanjenja emisije stakleničkih plinova i očuvanja okoliša. Uz sufinanciranje sredstvima EU iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ u kompaniji je započeo projekt povećanja energetske učinkovitosti, mnoga poslovna putovanja već su zamijenjena ICT alternativama, postali smo prva kompanija u Hrvatskoj s europskim certifikatom “Prijatelj bicikliranja” što uključuje i uređenje parkirališta za bicikle te poticaj na njihovo korištenje…

Prema hrvatskom nacionalnom izvještaju s nedavno završenog europskog LIFE Clim’Foot projekta, Ericsson Nikola Tesla je prva i jedina privatna kompanija u našoj zemlji koja je izračunala svoj ugljikov otisak te na temelju analize napravila i odgovarajući akcijski plan za smanjenje vlastitog utjecaja na okoliš. Energetski institut Hrvoje Požar, nositelj projekta u RH, istaknuo je kako je sudjelovanje naše kompanije u ovom dobrovoljnom programu dalo dodatnu vrijednost projektu.

Izračun napravljen u sklopu spomenutog projekta pokazao je da u ukupnoj kompanijskoj godišnjoj emisiji CO2, čak 47 posto čine energetski izvori, a 43 posto čine svi oblici putničkog transporta. Iz toga proizlazi da učinkovito smanjenje naše emisije ugljičnog dioksida treba primarno biti usmjereno na poboljšanje fizičkih svojstava zgrada i termo-tehničkih postrojenja s pripadajućom infrastrukturom te na potporu povećanju ekološke svijesti zaposlenih: upućivanjem na korištenje ekološki prihvatljivijih načina za dolazak na posao poput javnog prijevoza, korištenja bicikla, pješačenja, zajedničkog korištenja istog automobila i slično.

S objavom poslovnih izvještaja krenuli ste prije gotovo 20 godina, a uz financijsko, i nefinancijsko je izvještavanje dio vaših izvještaja već više od 10 godina. Zašto je ono važno? Smatrate li da bi i manje tvrtke trebale potpadati pod tu obvezu?

Društveno odgovorno poslovanje temelj je kompanijske strategije i integralni dio svih naših poslovnih procesa pa je bilo logično uključiti i nefinancijsku dimenziju našeg djelovanja u redovite izvještaje o poslovanju. Već dugi niz godina naši su kompanijski izvještaji integrirani, obuhvaćaju opće, financijske i društvene aspekte našeg poslovanja. Osim toga, društvena odgovornost kompanija podrazumijeva i da kompanije svojim pozitivnim primjerom budu model drugim tržišnim subjektima.
Ericsson Nikola Tesla svojim je djelovanjem predvodnik u mnogim aspektima poslovanja. Zahvaljujući tome smo se odlično uklopili i u međunarodne standarde i prakse kojima se ravnamo kao dio globalne obitelji Ericsson. Od 2017. godine uskladili smo naše izvješće s globalnim standardima za izvještavanje o održivosti, tzv. GRI standardima, koji predstavljaju globalnu najbolju praksu izvještavanja o nizu ekonomskih, okolišnih i društvenih učinaka.

Osim mnogih drugih iskoraka u smislu održivosti i DOP-a, Ericsson Nikola Tesla ima i kodeks poslovne etike, kodeks ponašanja, provodite antikorupcijski tečaj, zalažete se za ljudska prava… Zašto je sve to važno za vašu kompaniju iako ne utječe na financijsko poslovanje, barem ne izravno?

Odgovorno poslovanje i integritet ključni su za naše poslovanje i temelji su na kojima gradimo naše odnose s kupcima, dioničarima, zaposlenicima i širom zajednicom. Neetično djelovanje, nepoštivanje ljudskih prava i korupcija štetne su za poslovanje kompanije, ali i za gospodarstvo i društveni razvoj u cjelini te nose ozbiljne zakonske i reputacijske rizike. Kontinuirano radimo na poboljšanju i jačanju naše poslovne prakse, s naglaskom na izgradnju i održavanje povjerenja, transparentnost i integritet. To nam omogućuje da bolje upravljamo rizicima i da učinkovito odgovorimo u slučaju potrebe.

Politike, direktive i procesi Ericsson Nikola Tesla grupe obuhvaćaju, između ostaloga, odgovornu nabava, zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, brigu za smanjenje nepovoljnog utjecaja na okoliš, borbu protiv korupcije, poštivanje ljudskih prava. Oni su dio Sustava upravljanja Ericsson Nikola Tesla grupe čime osiguravamo integraciju održivosti i korporativne odgovornosti u svaki aspekt našeg poslovanja, gdje god poslujemo.

U našem društvu postoje certifikati koji odražavaju održivu politiku tvrtke: tvrtka prijatelj bicikliranja, tvrtka prijatelj zdravlja, tvrtka potpisnica povelje i promotor raznolikosti, tvrtka prijatelj žena i obitelji (Mamforce), a mnoge od njih ima i ENT. Dodajmo tome nagrade i priznanja koje je vaša  kompanija dobila za DOP i zalaganje za održivost: Index DOP-a, nagrada HUP-a, nagrada Sjaj…Koliko to pridonosi ugledu kompanije te vidljivosti u javnosti onoga za što se zalažete i što radite?

Ericsson Nikola Tesla priključuje se inicijativama koje promiču vrijednosti na kojima zasnivamo svoje poslovanje i koje su usredotočene na osnaživanje i proširivanje ideje o važnosti održivog poslovanja, od brige za zaposlenike, brige o okolišu, do poštivanja različitosti i uključivosti kao i svih ostalih sastavnica kompanijskog društveno-odgovornog i održivog djelovanja. Drago nam je da su relevantne institucije i organizacije prepoznale naš rad u ovom području te da naša posvećenost i izvrsnost dolaze do izražaja i kroz nagrade koje doprinose ugledu kompanije jer putem njih informacije o onome za što se zalažemo nalaze put do šire javnosti.

Vi ste i jedna od ambasadorica Povelje o raznolikosti. Kako biste iskazali sustav vrijednosti koje vas vode u poslovnom i osobnom životu?

Posebno mi je drago da sam jedna od ambasadorica raznolikosti te da kompanija Ericsson Nikola Tesla sudjeluje u projektu Povelje o raznolikosti Hrvatska. Taj projekt, koji u Hrvatskoj vodi Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj, pruža nam priliku da s ostalim tvrtkama, javnim institucijama i hrvatskom javnošću razmjenjujemo pozitivna iskustva o prednostima poštivanja i uključivanja različitosti.

Mi u kompaniji Ericsson Nikola Tesla prihvaćamo i potičemo raznolikost i smatramo je jednom od naših konkurentskih prednosti. Dio smo korporacije Ericsson, koja svojim sastavom predstavlja različitost jer posluje u 180 zemalja sa 167 zastupljenih nacionalnosti. Sukladno korporacijskoj kulturi, u kompaniji Ericsson Nikola Tesla njegujemo kulturu poštivanja svih pojedinaca zbog njihovih vještina i doprinosa, te nastojimo osigurati jednako postupanje prema svima, bez obzira na dob, vjeru, nacionalnost, etničku pripadnost, tjelesne karakteristike, fizičku kondiciju, spol ili rodnu orijentaciju.

Kontinuirano razvijamo radno okruženje u kojemu se svi naši zaposlenici osjećaju cijenjeno i dobrodošlo i u kojem svaki pojedinac ima mogućnost osobnog razvoja do svoga punog kapaciteta. Raznolikost kultura, mišljenja i opredjeljenja inspiriraju nas i potiču našu inovativnost te doprinose našoj konkurentnosti na globalnom tržištu. S poštovanjem se odnosimo prema zaposlenicima, partnerima, suradnicima, kupcima, dobavljačima kao i prema široj društvenoj zajednici.

Sretna sam da sam svoj profesionalni put i karijeru ostvarila u kompaniji čije su vrijednosti i moje osobne i koja je odličan primjer kako se temeljne vrijednosti koje nas vode svakodnevno mogu živjeti i u poslovanju.

Mirela Drkulec Miletić

Poslovna inicijativa Dobra Hrvatska, listopad 2018.

Ako vam se članak svidi, dijelite ga – podržite osvješćivanje društva za sutrašnji održivi svijet.

VEZANI ČLANCI
- Oglas -spot_img

NAJČITANIJE

UM 2024

- Oglas -spot_img
- Oglas -spot_img