spot_img

Uzor Hrvatske: Monografija o čudesnih 5 tricikla i izvornom doprinosu održivosti

Ima jedna tajna veza između starog papira, teretnih bicikala i Globalnih ciljeva održivog razvoja, u promatranju svijeta drugačijim očima i pronalaženju drugačijih održivih rješenja! Pet tricikla u Koprivnici pokazalo se istinskim prijateljima lokalne zajednice i zaštite prirode, od 2010. godine pridonijelo otvaranju pet novih, ranije nepoznatih radnih mjesta te omogućilo privremeni posao za još dvadeset i tri osobe iz kruga dugotrajno nezaposlenih i marginaliziranih društvenih skupina…

I odmah, ovdje, još jedna poruka ZAHVALNOSTI

HVALA našim triciklima koji su tako zdušno umrežili svoje tehničke snage s nama iz udruge UZOR HRVATSKA i omogućili provedbu tako lijepog i korisnog programa.

***

 Oduvijek promatram svijet oko sebe drugačijim očima. Tako vidim i prepoznajem različite okolišne, društvene i ekonomske probleme koje želim riješiti na održivi način.

Zato sam i u svojoj lokalnoj zajednici, sada već davne 2009., vidio da velike količine starog papira neprestance završavaju u kućnim kantama za smeće i potom se odvoze na gradsko odlagalište otpada. Istovremeno, znao sam da je normalno da se stari papir odvojeno sakuplja i kao iznimno vrijedna sirovina ponovno koristi u procesu proizvodnje novog papira. Vrlo brzo sam detektirao da se uzrok ovakve neprihvatljive situacije nalazi u nepostojanju sustava za odvojeno sakupljanje starog papira u kućanstvima i stambenim zgradama.

Počeo sam aktivno razmišljati o održivom rješenju koje bi istovremeno doprinosilo ostvarenju više okolišnih, društvenih i ekonomskih ciljeva. I ubrzo mi se misao zaustavila na teretnim biciklima kao idealnom rješenju prepoznatog problema. Odlučio sam da će moji teretni bicikli biti:

  • istinski prijatelji okoliša i društvene zajednice
  • potpuno ekološka vozila
  • pogonjeni isključivo energijom čovjeka (vozača)
  • bez potrošnje fosilnih goriva i
  • bez pratećih emisija stakleničkih plinova koje su glavni uzročnik klimatskih promjena.
Slika 1: Teretni bicikli Udruge za održivi razvoj Hrvatske (u sredini jedan teretni tricikl s posebno izrađenom teretnom kutijom sprijeda, sa svake strane po jedan bicikl s posebno izrađenom teretnom prikolicom)
Slika 1: Teretni bicikli Udruge za održivi razvoj Hrvatske (u sredini jedan teretni tricikl s posebno izrađenom teretnom kutijom sprijeda, sa svake strane po jedan bicikl s posebno izrađenom teretnom prikolicom)

Ključni elementi održivog rješenja u lokalnoj zajednici

Nastavno, uskoro sam osmislio i cjeloviti inovativni sustav za odvojeno sakupljanje starog papira u lokalnoj zajednici, „od vrata do vrata“. Korištenje tog sustava je u potpunosti prilagođeno svim našim sugrađanima, a njegovi ključni elementi jesu:

  1. teretni bicikli
  2. eko kutije i
  3. eko telefon.

Teretni bicikli imaju transportni kapacitet do 100 kg starog papira. Koriste se za odvoz odvojeno sakupljenog starog papira na mjestu nastanka odnosno za pražnjenje punih eko kutija u kućanstvima i stambenim zgradama. Također, koriste se za besplatnu dostavu i zamjenu dotrajalih eko kutija našim sugrađanima.

Eko kutije su proizvedene od kvalitetnog i izdržljivog kartona. Namijenjene su za višekratnu upotrebu u kućanstvima i stambenim zgradama. Istekom njihovog vijeka trajanja (upotrebe), iza njih ne ostaje nikakav otpad jer su u potpunosti reciklabilne.

Samo jednim pozivom ili sms porukom na eko telefon (uz navođenje točne adrese) svi sugrađani u lokalnoj zajednici mogu dobiti na korištenje besplatnu eko kutiju koju prema vlastitoj želji pozicioniraju u svom kućanstvu ili u stambenoj zgradi. Kada sugrađani napune eko kutiju starim papirom, tu informaciju dojave pozivom ili sms porukom na eko telefon (uz navođenje točne adrese). Naredni dan na vrata njihovog kućanstva stiže vozač na teretnom biciklu koji eko kutiju prazni u spremnik i vraća im je na daljnje korištenje, a stari papir odvozi na recikliranje.

Slika 2: Eko kutija za odvojeno sakupljanje starog papira u kućanstvima i stambenim zgradama
Slika 2: Eko kutija za odvojeno sakupljanje starog papira u kućanstvima i stambenim zgradama

Doprinos sakupljenog starog papira i teretnih bicikala ostvarenju Globalnih ciljeva održivog razvoja

Opravdanost i široku prihvaćenost teretnih bicikala u lokalnoj zajednici najbolje potvrđuju ostvareni rezultati u osmogodišnjem razdoblju od 2010. do 2017., u kojem je teretnim biciklima sakupljeno gotovo 2.300 tona starog papira.

Grafikon 1: Teretnim biciklima sakupljeni stari papir
Grafikon 1: Teretnim biciklima sakupljeni stari papir

Zbog činjenice da sakupljaju stari papir iz kojeg se proizvodi novi papir, teretni bicikli su iznimno vrijedni čuvari naših šuma i jedinog nam planeta Zemlje. Tako su svojim predanim radom u razdoblju od 2010. do 2017. sačuvali život gotovo 46.000 stabala koja bi trebalo posjeći da se ista količina novog papira proizvela iz drveta.

Grafikon 2: Teretni bicikli su sačuvali jednu veliku šumu za buduće generacije
Grafikon 2: Teretni bicikli su sačuvali jednu veliku šumu za buduće generacije

Osim toga, teretni bicikli za svoj rad ne troše nikakva fosilna goriva već se pokreću isključivo energijom čovjeka (vozača). Stoga je njihovim radom u razdoblju od 2010. do 2017. izbjegnuta potrošnja gotovo 34.000 litara nafte.

Grafikon 3: Izbjegnuta potrošnja nafte zbog sakupljanja starog papira teretnim biciklima
Grafikon 3: Izbjegnuta potrošnja nafte zbog sakupljanja starog papira teretnim biciklima

Samim time što teretni bicikli za svoj rad ne troše fosilna goriva, njihove su emisije stakleničkih plinova jednake nuli. Dakle, teretni bicikli su i veliki borci protiv klimatskih promjena odnosno veliki prijatelji naše klime i ozonskog omotača jer su svojim radom u razdoblju od 2010. do 2017. spriječili ukupno više od 9.100 tona emisija stakleničkih plinova koji bi nastali u procesu sakupljanja starog i proizvodnje novog papira na „business as usual“ način.

Grafikon 4: Spriječene emisije stakleničkih plinova zbog sakupljenog starog papira teretnim biciklima
Grafikon 4: Spriječene emisije stakleničkih plinova zbog sakupljenog starog papira teretnim biciklima

Nadalje, teretni bicikli su se u razdoblju od 2010. do 2017. pokazali istinskim prijateljima lokalne zajednice i stvorili pet novih, ranije nepoznatih radnih mjesta te omogućili privremeni posao za još dvadeset i tri osobe iz dugotrajno nezaposlenih i marginaliziranih društvenih skupina.

Grafikon 5: Održiva radna mjesta vozača teretnih bicikala
Grafikon 5: Održiva radna mjesta vozača teretnih bicikala

Povrh svega navedenog, teretni bicikli su još u razdoblju od 2010. do 2017. doprinijeli ostvarenju Globalnih ciljeva održivog razvoja na sljedeće načine:

  • očuvanjem bioraznolikosti u spašenim šumskim staništima te
  • značajnim uštedama drveta, električne energije, pitke vode i prirodnog plina u procesu proizvodnje novog papira.

Nastavak dobre prakse u okrilju partnera iz lokalne zajednice

Poradi svih ranije navedenih i argumentiranih razloga, s 01.05.2018. Udruga je poklonila teretne bicikle lokalnoj zajednici, a sve s ciljem nastavka dobre prakse iz civilnog sektora pod okriljem dosadašnjeg ključnog partnera, Gradskog komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o., u čiju osnovnu djelatnost spada i gospodarenje otpadom.

Na ovaj način Udruga je širom otvorila vrata daljnjem ostvarenju svoje vizije da se svakom građaninu u lokalnoj zajednici omogući odvojeno sakupljanje svih vrsta otpada na mjestu nastanka i odvoz tako sakupljenog otpada na recikliranje pomoću potpuno ekoloških vozila – teretnih bicikala.

Zaključak

Završno, na ovom primjeru možemo zaključiti da teretni bicikli, osim sjajnog i široko korištenog ekološkog prijevoznog sredstva u zemljama zapadne Europe i Skandinavije, mogu imati veliku društvenu i ekonomsku ulogu, doprinoseći svojim radom ostvarenju brojnih Globalnih ciljeva održivog razvoja.

 

I završna poruka

HVALA našim triciklima koji su tako zdušno umrežili svoje tehničke snage s nama iz udruge UZOR HRVATSKA i omogućili provedbu tako lijepog i korisnog programa.

Matija Hlebar,
stručnjak za održivi razvoj i nefinancijsko (ESG) izvještavanje

DOBRA HRVATSKA
lipanj, 2021.

Ako vam se članak svidi, dijelite ga – podržite osvješćivanje društva za sutrašnji održivi svijet.

VEZANI ČLANCI
- Oglas -spot_img

NAJČITANIJE

- Oglas -spot_img